WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

дозволяє застосовувати її у міжнародній практиці.
Стандартна класифікація земель має таку структуру:
1) сільськогосподарські землі;
2) ліси та інші лісовкриті площі;
3) забудовані землі;
4) відкриті заболочені землі;
5) сухі відкриті землі;
6) відкриті землі без рослинного покриву або з незначними
рослинним покривом;
7)води.
Облік кількості земель, як і державний земельний кадастр в цілому, ведеться за системою, яка складається з трьох рівнів: базовий, регіональний і національний.
На базовому рівні, який є вихідним, розробляється і впроваджується текстова земельно-кадастрова документація. Одержані тут земельно-облікові дані узагальнюються на наступних рівнях і ведуться в автоматизованому режимі. Значним кроком у процесі автоматизації обліку кількості земель стала розробка програмного комплексу "Земля".
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
У системі державного земельного кадастру він передбачає проведення класифікації не тільки фунтів, але й земель. Уприродничих науках під ґрунтом переважно розуміють верхній пухкий шар земної суші, сформований під впливом різних чинників ґрунтоутворення. Ґрунти покривають всю поверхню суші (окрім льодовиків і голих скель) суцільним шаром товщиною від декількох сантиметрів до 1 - 3 м і більше. Класифікація ґрунтів будується за принципом їх походження і розвитку. Розміщаються ґрунти на території країни за певною закономірністю. Відповідні типи і підтипи ґрунтів добре ув'язуються з широтними зонами.
Поняття земля включає всю економічну систему, в якій знаходиться земельна ділянка, тобто весь комплекс чинників навколишнього середовища, природних умов виробництва, які визначають ріст і розвиток рослин, умови сільськогосподарського використання земель і, значить, впливають на кінцевий результат господарської діяльності людини. При класифікації земель виділяють ділянки території з характерним не тільки конкретним ґрунтовим покривом, але й усіма іншими умовами, від яких залежить спосіб їх використання. До таких умов належать: клімат, характер водного і теплового режимів ґрунту та прилеглих шарів атмосфери, рельєф місцевості, експозиція схилів окремих ділянок, їх конфігурація, розміри й розміщення, природна рослинність і придатність земель для вирощування певних культур, господарська діяльність людини (удобрення, меліорація земель тощо).
Землі, згідно з класифікацією земельного фонду, - це генетично самостійні ділянки верхньої, найбільш активної частини суші, головний засіб виробництва сільського і лісового господарства з характерними природно-господарськими властивостями, які визначають призначення і використання земель, а також заходи щодо їх охорони й окультурення.
Основні принципи класифікації земель побудовані на положенні про їх динамічність, розвиток у часі та просторі. В основу класифікації земель покладені їх стан і відповідні до нього виробничі можливості їх використання у сільському господарстві.
Основні таксономічні одиниці класифікації земельного фонду - це зональні типи земель, виділені у процесі природно-сільськогосподарського районування, категорії придатності земель, класи земель. Характеристика класу в межах кожного зонального типу відображається видами земель або групами ґрунтів.
Зональні типи земель територіальне збігаються з межами природно-сільськогосподарських зон і виражають зональні умови природного середовища та загальні напрямки переважаючого використання земель - для землеробства, тваринництва, лісового господарства тощо.
Категорії придатності земель виділяють за основними стадіями їх утворення і розвитку відповідно до відносного віку земель і основного сільськогосподарського призначення. Основою для виділення категорій придатності є якісний стан земель і можливість їх використання під сільськогосподарські угіддя (ріллю, сінокоси, пасовища).
В таблиці 3.5.1. показана площа земель, що закріплена за Михальчівською сільською радою.
Таблиця 3.5.1. Площа земель, що закріплена за сільською радою
Назва угідь
Площа, га
% співвідношення
Всього земель
1666,4
100,0
Всього сільськогосподарських угідь
1169,5
70,18
Рілля
1029,7
61,79
Багаторічні насадження
4,0
0,24
Сінокоси
54,1
3,25
Пасовища
81,7
4,90
Лісові площі
374,7 22,49
Під водою
50,5
3,03
Заболочені землі 8,5 0,51
Під шляхами і прогонами
8,6
0,51
Під виробничими будівлями і дворами 13,0 0,78
Забудовані землі
35,3
2,12
Відкриті забудовані землі
6,3
0,38
З таблиці 3.5.1. видно, що за Михальчівською сільською радою закріп-лено 1666,4 га земель, з них сільськогосподарські угіддя займають 1169,5 га, в тому числі орні - 1029,7 га, багаторічні насадження - 4,0 га, сіножаті - 54,1 га, пасовища - 81,7 га.
На території сільської ради розміщено СВК "Придністров'я" та ПСФГ "Білка". Розподіл земель СВК "Придністров'я" та ПСФГ "Білка" проведено в таблиці 3.5.2.
Таблиця 3.5.2. Розподіл земель СВК "Придністров'я" та ПСФГ "Білка".
Назва угідь СВК "Придністров'я" ПСФГ "Білка"
площа % площа %
1 2 3 4 5
Всього земель
703,9 100 64,9 100
Всього с/г угідь 693,2 98 61,7 95
Рілля
667,6 95 50,3 77
Сінокоси 24,5 3 11,40 18
Пасовища
1,1 - - -
Під будівлями і дворами
9.8 2 3.2 5
Забудовані землі
0.9 - -
З таблиці 3.5.2. видно, що за СВК "Придністров'я" закріплено 703,9 га земель, з них сільськогосподарські угіддя займають 693,2 га або 98,0%, в тому числі орні землі займають 667,6 га або 95%, сіножаті - 24,5 га або 3%, пасовища - 1,1 га або 0,15%, забудовані землі - 0,9 га або 0,13%; за ПС(Ф)Г "Білка" відповідно: всього 64,9 га земель, з яких с/г угідь 61,7 га або 95%, в т.ч. ріллі - 50,3 га, або 77%, сінокоси 11,4 га, або 18%, а також під будівлями і дворами 3.2га, або 5%.
На території сільської ради знаходиться 794,7 га земель, які відведені для визначення середньої земельної частки в т.ч. в с.Михальче - 728,1 га, з них ріллі - 702,5 га; сінокосів - 24,5 га; пасовищ - 1,1 га; в с.Білка - 66,6 га, з них ріллі - 52,0 га; сінокосів - 14,6 га.
Землі, які підлягають роздержавленню, приватизації і передачі у приватну власність приведено в таблиці 3.5.3.
Таблиця 3.5.3. Площа земель, яка підлягає роздержавленню і приватизації
Назва угідь
с.Михальче с.Білка
площа (га) % площа (га) %
Разом с/г угідь 935,0 100,00 138,6 100,00
Всього с/г угідь, що паюються 728,1 70,63 66,6 48,05
Рілля 702,5 68,14 52,0 37,52
Сінокоси 24,5 2,38 14,6 10,53
Пасовище 1,1 0,11 - -
Характеризуючи таблицю 3.5.3., можна зробити висновок, що

 
 

Цікаве

Загрузка...