WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

земельного податку встановлюють в таких розмірах: в населених пунктах з чисельністю населення до 0,2 тисячі чоловік середня ставка податку становить 1,5 копійок за 1 м2; від 0,2 до 1 - 2,1; від 1 до 3 - 2,7; від 3 до 10 - 3,0; від 10 до 20 - 4,8; від 20 до 50 - 7,5; від 50 до 100 - 9,0; від 100 до 250 - 10,5; від 250 до 500-12,0; від 500 до 1000 -15,0; від 1000 і більше - 21,0.
Ставки земельного податку по земельних ділянках (за винятком с/г угідь) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради, виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки.
Податок за земельні ділянки надані для потреб підприємств промисловості, транспорту, зв'язку чи іншого призначення справляється в розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Податок за земельні ділянки, надані длязалізничного транспорту, збройних сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України справляється у розмірі 0,02% від грошової оцінки одиниці площі ріллі області, крім земель військових підприємств.
Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
Податок за земельні ділянки, наданих на землях лісового фонду, за винятком земель справляється як складова плата за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.
Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
Податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
3.4. Державна реєстрація земельних ділянок
Державна реєстрація земельних ділянок - це юридичне оформлення закріплених меж землеволодінь і землекористувань в натурі та видача власникам чи землекористувачам документів на право власності на землю, право користування землею та запис їх у відповідних землереєстраційних книгах.
Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель, який складається з двох частин:
1) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;
2) поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі - це документ суворого обліку, який є складовою частиною державного реєстру земель та містить відомості про зареєстровані державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою та договори оренди (суборенди) землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.
Поземельна книга - це документ, який є складовою частиною державного реєстру земель, і містить відомості про земельну ділянку, в т.ч. кадастровий план, відомості про державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі та власника, користувача, орендаря (суборендаря) і формується за допомогою автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК).
Реєстраційно-обліковою одиницею при державній реєстрації є землеволодіння і землекористування. Землеволодіння, землекористування - це земельна ділянка передана у встановленому порядку у власність чи користування громадянам, підприємствам, організаціям для цілей, визначених
земельним законодавством.
Право власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю, право постійного користування землею - державним актом на право постійного користування землею. Форми державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею затверджується Верховною Радою України. Право тимчасового користування землею (на умовах оренди) оформлюється договором за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Підставою для державної реєстрації землеволодінь і землекористувань є рішення компетентного державного органу про передачу або надання земельної ділянки власникам землі і землекористувачам для певних цілей, документ про перенесення в натуру землевпорядного проекту та закріплення на місцевості меж земельної ділянки. Обов'язковою умовою для реєстрації землеволодінь і землекористувань є характер цільового призначення використання земель, який регламентується рішенням відповідного державного органу при передачі земель у власність чи користування.
Послідовність робіт при веденні державного реєстру земель
Після завершення комплексу топографо-геодезичних і землевпорядних робіт по виготовленню правовстановлюючих документів, виконавець робіт формує та надає оператору, за місцем розташування земельної ділянки, обмінний файл на цифровому носії разом з технічною документацією. Обмінний файл надається на гнучких магнітних носіях або компакт-дисках (далі - Цифрових носіях). Цифрові носії повинні бути марковані. Маркування повинно відображати таку інформацію:
- кадастровий номер кварталу, до якого належать земельні ділянки;
- порядковий номер носія та загальна кількість носіїв в комплекті
- назву Виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові представника Виконавця робіт
- дату запису Обмінного файлу на цифровий носій.
Оператори районних (міських) відділів Регіональної філії приймають цифрові носії з обмінними файлами та технічну документацію на перевірку лише від представника виконавця робіт згідно поданого клопотання.
Приймання обмінних файлів здійснюється без попередньої оплати.
Обмінний файл, що сформований на один або декілька об'єктів, повинен відповідати вимогам опису формату обміну.
В пояснювальній записці технічної документації повинно чітко вказуватись якими інструментами проводилось виконання робіт та в якій системі координат.
Крім того, інформація, яка приводиться в технічній документації і в обмінному файлі повинна бути однакова.
В обов'язковому порядку в технічній документації перевіряється журнал польових вимірювань. Кадастровий план земельної ділянки повинен бути складений за результатами робіт, що здійснені геодезичними методами з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі. Вирахуванням координат поворотних точок меж повинне бути виконане у державній або умовній системі координат 1963 року (СК-63). (Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право

 
 

Цікаве

Загрузка...