WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Нормативними та інструктивними (методами) документами, що регламентують порядок проведення експертної оцінки, у якості основних визначені такі методи оцінки:
1. Метод зіставлення цін продажу подібних ділянок.
2. Метод, що враховує витрати на спорудження об'єктів нерухомого майна.
3. Метод капіталізації чистого доходу, який ґрунтується на капіталізації грошових коштів одержаних власником земельної ділянки.
4. Метод грошової оцінки земельної ділянки.
5. Узгодження та інтенсифікація результатів визначення розміру (діагнозу) вартості ділянки на основі співставлення різноманітних результатів, утворених у процесі виконання процедур оцінювання різноманітними методами.
Розробка технічного паспорта на земельні ділянки, які підлягають продажу,проводиться за указом Президента України від 19 січня 1999 р. № 32 "Про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення". Технічний паспорт розробляється місцевими органами земельних ресурсів на основі земельно кадастрових даних.
Технічний паспорт земельної ділянки включає:
" дані про місце розташування ділянки;
" кадастровий план земельної ділянки з описом суміжних землеволодінь та землекористувань;
" правовий режим земельної ділянки;
" розмір земельної ділянки, склад земельних угідь, якісну характеристику ґрунтів, інженерну Інфраструктуру, шляхи сполучення;
" цільове призначення земельної ділянки і можливі зміни;
" обмеження на використання земельної ділянки;
" документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, що знаходиться на ділянці.
" експертну грошову оцінку земельної ділянки та передбачуваний розмір земельного податку;
" технічну документацію із складання і видачу державних актів.
Для складання технічного паспорта крім технічної інформації з даних державного земельного кадастру додатково можуть використовуватись матеріали землевпорядної та містобудівної документації, санітарно-гігієнічних, геоботанічних та інших обстежень.
Усі матеріали та інформація, які були використані при складанні технічного паспорта (експертні висновки та розрахунки, план земельної ділянки, з матеріалами узгодження меж, копії держакта, відомості обмеження площ, каталоги координат товарних точок зовнішньої межі тощо) формуються в окрему справу, яка зберігається в місцевому органі земельних ресурсів.
3.3.2. При обґрунтуванні розміру земельного податку і
орендної плати
Згідно із статтею 206 Земельного Кодексу України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю спра-вляється у вигляді земельного податку або орендної плати.
Земельний податок - це обов'язковий платіж передбачений Законом України "Про систему оподаткування", який сплачується до бюджету власниками землі та землекористувачами (крім орендарів, які сплачують орендну плату), у терміни, встановлені законодавством.
Основна форма, яка поширена в Україні - це встановлення об'єктом оподаткування ставок залежно від родючості ґрунтів та місця знаходження ділянки. Ці показники інтегровано враховує величина земельної ділянки.
Базою для оподаткування є грошова оцінка земель. Основою за-провадження земельного податку для усіх землекористувачів України є нормативна оцінка землі.
Ставка земельного податку для 1 га земель сільськогосподарського призначення встановлюється у відсотках від грошової оцінки відповідних сільськогосподарських угідь і їхній розмір не залежить від розташування у межах населеного пункту чи за його межами.
У межах населених пунктів ставки земельного податку для 1м встановлюється у відсотках від грошової оцінки земельних ділянок.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, який включає дані реєстрації прав власності, права користування землею і договір на оренду землі, обліку кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, зонування території населених пунктів, економічної і грошової оцінки земель.
До земельно-кадастрової документації, яку використовують при нарахуванні земельного податку чи орендної плати відносяться кадастрові плани і карти; матеріали, які містять дані про межі адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок; правовий режим земель, їхню кількість, якість народногосподарську цінність і продуктивність по власниках землі та землекористувачах.
Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності централізується на спеціальних бюджетних рахунках, розподіляється і використовується відповідно до Закону України "Про плату за землю" і не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється законом.
Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно в грошовій формі.
Орендар земельної ділянки має право приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації договорів оренди.
Ставки земельного податку визначаються виходячи із середніх ставок, установлених у Законі України "Про плату за землю".
Для визначення ставки земельного податку за вихідний показник береться диференціальний (рентний дохід), який створюється в сільському господарстві при використанні земель середньої та кращої якості з урахуванням їх місцезнаходження, а в межах населених пунктів і інших галузях народного господарства - при використанні земель різного історико-культурного значення з урахуванням їх місцезнаходження. На землі сільськогосподарського призначення ставки земельного податку за групами ґрунтів визначаються по видах сільськогосподарських культур (угідь).
Ставки земельного податку за землі у межах населених пунктів визначаються у розрізі зон економічної оцінки території. У межах кожної зо-ни ставки податку встановлюються з урахуванням функціонального призна-чення цих зон, історико-культурного значення території, місцезнаходження земельних ділянок відносно громадських центрів обслуговування, зупинок транспорту, інженерних мереж тощо. Для обчислення суми податку на ділянки сільськогосподарських угідь, застосовуються ставки визначені за групами ґрунтів, а за відсутності матеріалів ґрунтового обстеження середні ставки податку за сільськогосподарські угіддя, які до них прилягають. За землі під виробничими спорудами сільськогосподарських підприємств загальний податок справляється за середньою ставкою податку за групами ґрунтів сільськогосподарських угідь цього підприємства. Ставка податку з одного гектара ріллі сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах: для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,1; для багаторічних насаджень - 0,03.
При платі за землі населених пунктів: ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки. Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки

 
 

Цікаве

Загрузка...