WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Підтримка пізнавального інтересу на уроках фізичної географії - Реферат

Підтримка пізнавального інтересу на уроках фізичної географії - Реферат

"Австралія"
1. Австралія
2. Найменший, найсухіший.
3. Знаходиться, омивається, зацікавлює.
4. Австралія - найсухіший материк Землі.
5. Чудо.
"Знаю - хочу знати - вивчив (ЗХВ).
На уроці формулюю питання чи проблему. Учні спочатку заповнюють колонку "знаю", самостійно визначаються щодо завдання другої колонки "Хочу знати" і третю колонку "Вивчив" заповнюють після опрацювання певного матеріалу.
"Карусель" Клас поділений на чотири мікрогрупи. Кожна група отримує аркуш із запитаннями. Впродовж однієї хвилин учні письмово дають відповіді на них. Аркуш передають з однієї групи в іншу, щоб кожний аркуш побував у всіх мікро групах. В кінці аркуш із відповідями повертається в ту чи іншу групу. Під час вивчення теми. "Промисловість. Галузі промисловості" (9 кл.) проводжу такі форми роботи.
"Асоціювання". Зразки асоціацій. Тема "Річки" (6 кл.)
Завдання: асоціації ? рельєф ? руйнування.
Відповідь: рельєф ? гори ? рівнини ? вода ? вітер ? руйнування.
"Кубування"
Етапи:
1. Опишіть це...
2. Асоціюйте це...
3. Порівняйте це...
4. Проаналізуйте це...
5. Знайдіть аргументи "за" і "проти"
6. Застосуйте це.
Зразок:
1. Сельва - це природна зона, що знаходиться в екваторіальному кліматичному поясі Північної Америки.
2. Сельва - це густий ліс - р.Амазонка - піранья -індіанці.
3. Сельва - зелене море (легені планети)
4. Червоно-жовті фералітні грунти, пальми, фікуси.
5. За Проти:
Круглий рік літо, Висока вологість,
Випадають опади, Повінь, вимивання
Різноманітний Поживних речовин з ґрунтів
Рослинний і тваринний світ непрохідність. Несприятливі умови.
Діаграма "Весна". Такі діаграми використовую для порівняння двох материків, певних територій, природних зон, річок, рельєфу та інших географічних об'єктів.
"Гронування". У колі "стовбура" грона, яке розміщене у центрі аркуша паперу пишеться назва теми У менших колах, чи колонках пишуться теми-супутники головної теми.
Прикладом застосування "Гронування" при вивченні теми "Природні зони". Застосовую на уроках географії фронтальні технології інтерактивного навчання "Мостовий штурм", "Мікрофон", "Незакінчені речення", "Очікування".
Гра - одна з найдавніших засобів навчання. Ігри в поєднанні з іншими методичними прийомами та формами активізують пізнавальну діяльність учнів.
Існує багато класифікацій ігор. Розрізняють ігри за творчою активністю.
Інтелектуально-творчі ігри.
Відмінна риса цих ігор - активність уяви, що надає своєрідності цій формі діяльності. У результаті такої гри в дітей народжується теоретична діяльність творчої уяви. Заочні мандрівки ігрового характеру відповідають логіці перенесення, що застосовується в навчальному процесі.
У своїх уроках проводжу популярні ігри на зразок "ЩО? Де? Коли?; "Поле чудес", "Найрозумніший", інтелект-шоу "Еврика".
Творчі сюжетно-рольові ігри пізнавального характеру не просто копіюють навколишнє життя, вони є проявом вільної діяльності школярів, їх вільною фантазією.
При вивченні географії материків та океанів проводжу уроки-мандрівки. Наприклад "Мандрівка Південною Америкою", "Мандрівка Антарктидою". В першу чергу проводжу підготовчу роботу, добір і вивчення матеріалу про материк. Потім здійснюється заочна експедиція по материках. Призначаються начальник експедиції та начальники експедиційних загонів: геоморфологи, кліматологи, гідрологи, геоморфологи, кліматологи, гідрологи, ландшафтознавці, зоогеографи, які за бажанням обирають начальників експедиції.
Начальник експедиції готує стислу доповідь про історію відкриття та дослідження материка, причини посиленої уваги до вивчення його природи.
Кожна парта (експедиційний загін) отримує картку - завдання.
Завдання для геоморфологів
1) Які тектонічні структури лежать в основі материка?
2) Головні риси рельєфу. Як вони пов'язані з внутрішньою було вдою? Основні форми рельєфу.
3) З яких порід складається поверхня Антарктиди?
4) Корисні копалини, їх розміщення.
Завдання для гідрологів
1) Чим пояснити відсутність на материку річок і озер?
2) Що ви можете розповісти про крижаний покрив материка?
3) Зробіть прогноз щодо стану крижаного покриву.
Завдання для кліматологів
1) Які фактори сформували клімат материка?
2) Тип клімату, його основні характеристики.
Завдання для зоогеографів
1) Що можна розповісти про тваринний світ материка.
2) Як саме пристосовані тварини до умов існування?
3) Розкажіть про найцікавіші види.
Завдання для ландшафтознавців
1) Опишіть рослинний світ Антарктиди.
2) Що таке антарктичні "оази"?
Усний звіт на 2-3 хвилини роблять начальники загонів.
На своїх уроках використовую дидактичні ігри. Це ігри на зразок "мозаїки", географічного лото, географічного доміно. Цікавість школярів до цих ігор ґрунтується на прагненні проявити здогадку, кмітливість у розумовій діяльності. У них присутній елемент змагальності (хто швидше, хто правильніше відповість, хто більше знає).
Школярі навчаються швидко й логічно міркувати, закріплюють уміння застосовувати набуті раніше знання, вміння користуватисядовідкою, науково-популярної літературою, географічною картою, отримують знання, відчуваючи при цьому задоволення.
В організації проведення настільних ігор виділяю два етапи:
Перший етап - розробляю ігри сама. Як свідчить досвід, не відразу вводжу складні ігри, а починаю з легких, щоб учні осягнули суть гри на знайомому матеріалі.
Наприклад, пропонує учням пограти в лото. Спочатку запропоновую картки з умовними знаками, що зустрічаються найчастіше, і лише після того, як учня зрозуміють правила гри, вводжу картки з більше складними умовними знаками. Це одна з умов, за якої у школярів виникає бажання подолати незнайоме, знайти та запам'ятати ще невідоме.
Другий етап - складання настільних ігор під моїм керівництвом. Школярі виявляють творчу активність. Їм доводиться застосовувати набуті знання в новій ситуації. Ця робота виховує відповідальність. Настільні ігри виготовляють і як домашнє завдання: "Намалюйте топографічні знаки", "Складіть кросворд з теми".
Наведу приклади ігор, які використовую на уроках географії в 6-9 класах та на уроках природознавства в 5 класі. Це ігри - "Ланцюжок" - учень називає будь-яке місто, назва якого починаються на останню літеру вже названого міста і т.д. "Упізнай силует" - за силуетами островів, півостровів, країн, морів, учні впізнають географічний об'єкт.
"Збери картку" - учні складають шматочки карти і збирають карту цілком.
"Третій зайвий" - відповідають на запитання "Що зайве?" Наприклад: Амазонка, Ніл, Карпати.
"Знайди помилку в тексті" Учні в тексті вказують помилки. Виграє той, хто знайде всі помилки.
На уроках і в позакласних заходах проводжу географічні естафети, ігри-тренінги.
Новий пласт для ігрової культури - це електронні, комп'ютерні ігри. Вони відкривають нові можливості для розвитку уяви, швидкості реагування, миттєвого прийняття рішень, розвитку здібностей, наперед передбачити ходи.
Комп'ютерних ігор сьогодні багато. З географічних програм найвідомішими є ігри "Місто" (Україна) та "City" (США). А також цікавими є програма "Таємничий острів" (Росія, програма "Орегон").
Сьогодні пропонується дуже багато інших цікавих комп'ютерних програм. В позакласній роботі найчастіше проводжу ігри-змагання, конкурси, під час яких поєднуються індивідуальна діяльність учнів з колективними, груповими формами.
В організації та проведенні гри-змагання виділяється три основні етапи: підготовчий, ігровий, підбиття підсумків. Наприклад, гра-змагання, проведена між учнями 6-7 класів.
Цікавими є ігри "щасливий випадок", КВК, "Ідеальна пара", "Найрозумніший географ", проведені між учнями 8-9 класів.
Рольові ігри проводжу на уроках та в позаурочний час. Під час таких ігор формується дослідницьке, творче ставлення до дійсності навчання.
Сюжетно-рольова гра - це самостійний метод активного навчання.
З цікавістю учні виконують ролі в іграх "Суд над Людиною", "Судове слухання", "Посвята в географи", "Планети - Сонячної системи".
В умовах становлення особистісно орієнтованої освіти віссю навчального процесу є не сам учень, а його особистість із проекцією в майбутнє.
Для впровадження ідей особистісного навчання можна використовувати величезну палітру методів і форм, що розроблені в сучасній педагогіці. Але найбільше імпонують мені ті методи і форми, в яких школярі не тільки отримують готові знання, а самі стають активними учасниками процесу пізнання, самостійно вирішують проблемні питання, розв'язують проблемні ситуації, знаходять істину, застосовують набуті знання в

 
 

Цікаве

Загрузка...