WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Басейн р. Самари - Реферат

Басейн р. Самари - Реферат

припущення про існування тут палеоберегової лінії. Цікавим є той факт, що на час виникнення озер долини річок вже були повністю сформовані.
Присутність слідів палеоозер в басейні Самари є ще одним доказом існування сприятливих для виникнення селів умов. Греблями цих озер могли бути тіла зсувів або глиби льоду, що перекривали стік води вниз по долині. При прориві таких гребель могла виникнути "ланцюгова реакція", коли раптовий скид води призводив допрориву озер, що знаходилися нижче в долині.
Рис.3.3.11. Можлива траєкторія переміщення промерзлої брили гірських порід (червона стрілка - у кольоровій версії) та можливі ділянки долин, де існували озера (2, 3).
Цифрою 1 зазначений Самарський піщаний масив, цифрою 4 - Каховське водосховище.
Ще раніше, при аналізі будови долини Сіверського Дінця зверталася увага на присутність у геологічних розрізах прісноводних мергелів, глин та суглинків, що чередувалися з відкладами піску. Це вказувало на досить складну історію її розвитку. Зокрема формування відкладів мергелю, глини та суглинків без сумніву свідчать про існування в минулому у долині Сіверського Дінця озер.
Побіжний аналіз долини Сіверського Дінця, виконаний з використанням цифрових моделей, дозволив виділити принаймні одну з ділянок, де могли існувати палеоозера. Ця ділянка розташована вище за течією від гирла р. Оскіл (рис.3.3.13). Площа озера могла перевищувати 2000 км2, а його довжина перевищувати 150 км. У відповідності до сьогоднішніх поглядів, на цьому відрізку долини розвинені терасові рівні, найбільш давній з яких відноситься до нерозчленованої 6-7 тераси (верхня вставка на рис.3.3.13). Але, гіпсометричний профіль (нижня вставка на рис. .3.3.13) показує, що кількість терасових рівнів не перевищує трьох.
Рис.3.3.12. Об'ємні модель відрізків долини р. Вовчої, де знаходилися палеоозера (біля с. Василівка - верхня частина; біля с. Іванівна - нижня частина)
Рис.3.3.13. Об'ємна модель середньої течії Сіверського Дінця
Слід також звернути увагу на те, що раніше при аналізі особливостей будови долин річок лівобережжя у зв'язку зі зміною режиму їх водності враховувалась можливість тільки розвитку чисто флювіальних явиш, але мабуть слід також припускати, що не меншу роль у розвитку долин зіграли селі та зсуви, з якими слід пов'язувати винос значної кількості твердого матеріалу зі схилів долин.
Література
1. Бондарчук В. Г. Геологія України, Вид. АН УРСР, 1955.
2. Бондарчук В. Г. Геоморфологія УРСР. - К.: Радянська школа, 1948.
3. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. Под режакцией А.М.Маринич, Атлас природных ресурсов Украинской и Молдавской ССР. АН УССР,1978.
4. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. 1:1000000. Под редакцией И.Л.Соколовского. Мингео УССР, ЦТЭ,1979
5. Геоморфологічна карта Палієнко В.П. Атлас України. Під редакцією Л.Г.Руденка. - Київ: Інститут географії НАНУ, 2000, (електронна версія).
6. Горецкий Г. И. Аллювиальная летиопись великого Пра-Днепра. - М.: Наука, 1970.
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 1913.
8. Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. Видавництво КГУ, 1961. Частина1.
9. Инженерно-геологическая съемка территории УССР.1:500000. Пономарев В.С.и др. 1968, Геологічний фонд ДГП "Геоінформ".
10. Карта четвертичных отложений Украинской и Молдавской ССР. / Под ред. Веклича М. Ф. Мингео УССР, Трест "Киевгеология". - К., 1977.
11. Карта четвертинних відкладів України. / Під ред. Гурського Д. С. Державна геологічна служба України. - К., 2000.
12. Климат Полтавы. Под редакцией В.Н.Бабиченко Л., Гидрометиздат,1983
13. Крокос В.І. Четвертинні відклади Лубенщини. Вісник Української районової управи, 1939, в.14.,
14. Личков Б.Л. О терасах Дніпра. Геол..вечник. №4-5, 1927.
15. Мандер Е. П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии. - Минск: Наука и техника, 1973.
16. Мильков Ф.И. Основные проблемы физической географии. М., Выс. Шк., 1967.
17. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). - К.: Ніка-Цент, 2001.
18. Пазинич В. Г. Придніпров'я у перигляціалі. Част. перша. Зміни водності річок. Наук. ред. В.М.Пащенко // Супутник Київського географічного щорічника. Вип. 2. - К., 2004.
19. Пазинич В. Г. Перебудова басейну середнього Дніпра у післявалдайський час. - К.: Аспект-Поліграф, 2005.
20. Пазинич В.Г. Науково-пізнавальні можливості цифрових моделей поверхні Землі. Київський географічний щорічник. Науковий збірник. - Вип. 5. - 2005. - К.
21. Пазинич В., Пазинич Н., Вівчарик В. Геодинамічні та гідрогеохімічні аспекти впливу карпат на ландшафтоутворюючі процеси Прикарпаття. НАУК. ПРАЦІ УКРНДГМІ. -2003.- ВИП.251.
22. Пидопличко И. Г. О ледниковом периоде. Вып. 4. (Происхождение валунных отложений). - Львов, 1956.
23. Ромаданова А. П. Четвертинні відклади лівобережжя середнього Дніпра. - К.: Наукова думка, 1964.
24. Ризниченко В. В. О геоморфологыческих особенностях и тектонике района прирыва Днепра через Украинскую кристаллическую полосу.Труды Ком. По изуч. Четверт. Периода, вып. 2, 1932.
25. Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Іваків В. Г. Звіт про археологічні дослідження по пров. Мославському 7/9 за 2005 р. Ін. Ареол. НАНУ.
26. Соболев. Д. К геологии и геоморфологии Полесья. . Вісник Української районової управи, 1931, в.16.
27. Физико-географическое районирование УССР. Изд-во КГУ, 1968
28. Цапенко М.М. К истории геологіческого развития территории Белорусской ССР в антропогеновое время. Тр. Инст. Геол.. наук БССР,вып.2. Минск, 1960
29. Чалов Р.С., Завадський А.С., Панин А.В. Речные излучины. М.: МГУ.2004
30. Чирвинский В. Материалы к познанию химического и петрографического состава оелниковых отложений юго-западной России в связи с вопросом о движении ледникового покрова. Запис. Киевск. Общ. Естествоисп.т.25.1914.
31. Чирвинский В. К истории днепровской долины. Вісник Української районової геологічної управи, 1931, в.16.
32. Яковлев С. А. Основы геологии четвертичных отложений Русской равнины. - М.: Госгеотехиздат, 1956.
33. Яцик А.В., Вишовець Л.Б., Богатов Е.О. Малі річки України: Довідник, К. Урожай, 1991
34. C.C.Plummer, D.McGeary. Physical Geology. 6-th edition.Wm.C. Brown Publisher. 2001.
35. Geological Map of Alberta. Edited by Mark Cooper.2000, Canadian Society of Petroleum Geologists.
36. Geological Map of Saskatchewan. Ralf Maxeiner and other. Saskatchewan Geological Society. 2002.
37. Klimaszewski М. Geomorfologia. - Warszawa. 1978.
38. Siever R. Earth. 4-th edition. Frank Press.1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...