WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах - Реферат

Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах - Реферат

геоморфологічного аналізу (рис.3.1.8 та 3.1.9). Використання таких моделей дозволяє більш обґрунтовано підійти до віднесення тих чи інших рівнів до певних генетичних типів. Наявність крутих схилів тилових уступів, нахил поверхонь, а також чітка виваженість площин зриву, у даному випадку відкидають їх зв'язок з флювіалювіальними процесами. Морфологічні особливості будови схилів однозначно вказують на їх гравітаційне походження. Хоча, на раніше опублікованих картах вони віднесені до найбільш молодих надзаплавних терас. На цьому фоні, виділяється підхід авторів інженерно-геологічної карти, які, принаймні, врахували присутність нисхідного тилового уступу і віднесли ці утворення до більш давніх /3, 5/. Подібна невідповідність між висотним положенням рівнів та визначенням віку відмічається і у інших місцях.
Рис.3.1.8. Об'ємна модель космічного знімку східного борту долини Оскіл в межах м. Куп'янськ
Рис.3.1.9. Об'ємна модель топографічної карти східного борту долини Оскіл в межах м. Куп'янськ
Одним з таких місць, де можна спостерігати повздовжній зсув єбалка-притока річки Полузери. На рис.3.1.10 наведені перспективний фотознімок схилу балки (3 км на схід від с. Мачухи) та розріз стінки кар'єру, що розташований у нижній частині зсуву. Як видно з верхнього знімку, зсув поширений вздовж усього схилу. Цей схил не є винятком. У межах даної балки вони поширені практично вздовж усіх схилів. На жаль їх розміри незначні і тому вони не відображаються у цифрових моделях. З нижнього знімку видно, що, головним чином, тіло зсуву складається з неогенових пісків, тонких прошарків мулу та ґрунтів. У повздовжній стінці кар'єру на нижньому контакті ґрунту спостерігається значна кількість журавчиків.
Рис.3.1.10. Повздовжній зсув у долині балки-притоки р. Полузери
Зараз важко відповісти на питання про масштаби поширення зсувних терас на цій території, але без сумніву є те, що вони потребують спеціальних досліджень, оскільки їх виникнення пов'язано з певними кліматичними циклом зі своїми специфічними умовами для розвитку рельєфу.
Література
1. Бондарчук В. Г. Геологія України, Вид. АН УРСР, 1955.
2. Бондарчук В. Г. Геоморфологія УРСР. - К.: Радянська школа, 1948.
3. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. Под режакцией А.М.Маринич, Атлас природных ресурсов Украинской и Молдавской ССР. АН УССР,1978.
4. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. 1:1000000. Под редакцией И.Л.Соколовского. Мингео УССР, ЦТЭ,1979
5. Геоморфологічна карта Палієнко В.П. Атлас України. Під редакцією Л.Г.Руденка. - Київ: Інститут географії НАНУ, 2000, (електронна версія).
6. Горецкий Г. И. Аллювиальная летиопись великого Пра-Днепра. - М.: Наука, 1970.
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 1913.
8. Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. Видавництво КГУ, 1961. Частина1.
9. Инженерно-геологическая съемка территории УССР.1:500000. Пономарев В.С.и др. 1968, Геологічний фонд ДГП "Геоінформ".
10. Карта четвертичных отложений Украинской и Молдавской ССР. / Под ред. Веклича М. Ф. Мингео УССР, Трест "Киевгеология". - К., 1977.
11. Карта четвертинних відкладів України. / Під ред. Гурського Д. С. Державна геологічна служба України. - К., 2000.
12. Климат Полтавы. Под редакцией В.Н.Бабиченко Л., Гидрометиздат,1983
13. Крокос В.І. Четвертинні відклади Лубенщини. Вісник Української районової управи, 1939, в.14.,
14. Личков Б.Л. О терасах Дніпра. Геол..вечник. №4-5, 1927.
15. Мандер Е. П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии. - Минск: Наука и техника, 1973.
16. Мильков Ф.И. Основные проблемы физической географии. М., Выс. Шк., 1967.
17. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). - К.: Ніка-Цент, 2001.
18. Пазинич В. Г. Придніпров'я у перигляціалі. Част. перша. Зміни водності річок. Наук. ред. В.М.Пащенко // Супутник Київського географічного щорічника. Вип. 2. - К., 2004.
19. Пазинич В. Г. Перебудова басейну середнього Дніпра у післявалдайський час. - К.: Аспект-Поліграф, 2005.
20. Пазинич В.Г. Науково-пізнавальні можливості цифрових моделей поверхні Землі. Київський географічний щорічник. Науковий збірник. - Вип. 5. - 2005. - К.
21. Пазинич В., Пазинич Н., Вівчарик В. Геодинамічні та гідрогеохімічні аспекти впливу карпат на ландшафтоутворюючі процеси Прикарпаття. НАУК. ПРАЦІ УКРНДГМІ. -2003.- ВИП.251.
22. Пидопличко И. Г. О ледниковом периоде. Вып. 4. (Происхождение валунных отложений). - Львов, 1956.
23. Ромаданова А. П. Четвертинні відклади лівобережжя середнього Дніпра. - К.: Наукова думка, 1964.
24. Ризниченко В. В. О геоморфологыческих особенностях и тектонике района прирыва Днепра через Украинскую кристаллическую полосу.Труды Ком. По изуч. Четверт. Периода, вып. 2, 1932.
25. Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Іваків В. Г. Звіт про археологічні дослідження по пров. Мославському 7/9 за 2005 р. Ін. Ареол. НАНУ.
26. Соболев. Д. К геологии и геоморфологии Полесья. . Вісник Української районової управи, 1931, в.16.
27. Физико-географическое районирование УССР. Изд-во КГУ, 1968
28. Цапенко М.М. К истории геологіческого развития территории Белорусской ССР в антропогеновое время. Тр. Инст. Геол.. наук БССР,вып.2. Минск, 1960
29. Чалов Р.С., Завадський А.С., Панин А.В. Речные излучины. М.: МГУ.2004
30. Чирвинский В. Материалы к познанию химического и петрографического состава оелниковых отложений юго-западной России в связи с вопросом о движении ледникового покрова. Запис. Киевск. Общ. Естествоисп.т.25.1914.
31. Чирвинский В. К истории днепровской долины. Вісник Української районової геологічної управи, 1931, в.16.
32. Яковлев С. А. Основы геологии четвертичных отложений Русской равнины. - М.: Госгеотехиздат, 1956.
33. Яцик А.В., Вишовець Л.Б., Богатов Е.О. Малі річки України: Довідник, К. Урожай, 1991
34. C.C.Plummer, D.McGeary. Physical Geology. 6-th edition.Wm.C. Brown Publisher. 2001.
35. Geological Map of Alberta. Edited by Mark Cooper.2000, Canadian Society of Petroleum Geologists.
36. Geological Map of Saskatchewan. Ralf Maxeiner and other. Saskatchewan Geological Society. 2002.
37. Klimaszewski М. Geomorfologia. - Warszawa. 1978.
38. Siever R. Earth. 4-th edition. Frank Press.1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...