WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розміщення садиби фермера - Реферат

Розміщення садиби фермера - Реферат

планово-картографічних,земельно-кадастрових і інших матеріалів обстежень , даних моніторингу земель, які характеризують стан землеволодіння та землекористування і перспективи розвитку господарства (схему землевпорядкування району, матеріали використання сг угідь, схему розвитку внутрігосподарських доріг, проектів внутрігосподарського і міжгосподарського землевпорядкування ,)а також даних земельного кадастру,річних звітів, звітів про виробничо -господарську діяльність ,здійснення заходів по охороні і підвищення родючості грунту.Підготовчі роботи включають також підбір, вивчення і аналіз інших обстежувальних матеріалів (грунтово- ерозійних, геоботанічних ,меліоративних ,агрогосподарських і ін.
При цьому вивчаються слідуючі матеріали.
" генеральна схема протиерозійних заходів
" -дані про ерозію ,види і форми її проявів за 10-15 років .
" -про збитки нанесені ерозією грунтів
" -примінення господарствами зони комплексупротиерозійних заходів і його ефективність
" -періодичність і час прояву ерозії ,її форми і ареал ;
" -рекомендації науково дослідницьких установ ,місцевих дослідницьких станцій по боротьбі з ерозією ;
" досвід передових господарств по боротьбі з ерозією
При підготовчих роботах вивчаються :
" Існуюча організаційно-господарська структура, господарська і внутрігосподарська спеціалізація і їх відповідність якісному складу угідь і вимогам захисту грунтів від ерозії
" Розміщення границь господарств і протиерозійних підрозділів
" Існуюче використання земель в господарстві
" Наявність захисних лісових насаджень і протиерозійних гідротехнічних споруд і їх ефективність
" Структура посівних площ
" Організація території в господарстві і її протиерозійна роль
" Застосовані агротехнічні заходи .
В районах водної ерозії грунтів плановий матеріал повинен бути масштабу 1 :10000,а в господарствах з великою розчленованістю території балками і ярами і сильно вираженим рельєфом -більш крупного масштабу .
Для проектування гідротехнічних споруд (водозатримуючих валів ,терас ,розпилювачів стоку і інших ) слід використовувати плани масштабу 1:2000.1:1000а іноді і 1:500.
Зображення рельєфу на плановому матеріалі є обовязковим .
При цьому важливо правильно встановити січення рельєфу .
При складному рельєфі січення повинно бути рівним 1.0 або 2.5 м а при менш складному -5.0 м . Для більш правильного врахування рельєфу в умовах розвиненої водної єрозії грунтів необхідно широко використовувати наявні матеріали аерозйомок .Вони позволяють з більшою детальністю вивчити досліджувану територію ,розвиток ерозійних процесів і розробити найбільш ефективний протиерозійний комплекс .
В процесі польових підготовчих робіт проводиться обстеження місцевості, уточнюються і доповнюються дані ,одержані при камеральній підготовці .В результаті польового обстеження визначаються площі, розміщення і доцільність подальшого використання земель в тих чи інших угіддях. Вияснюються і уточнються межі технологічних груп орних земель,можливі рубежі їх закріплення .Намічаються основні протиерозійні ,а також інші природоохоронні ,екологічні та культуртехнічні заходи .
Результати землевпорядних вишуків фіксуються в технічному звіті і відображаються на плані обстеження території.
Авторський нагляд
Термін "авторський нагляд "появився в землевпорядній літературі в кінці 40-початку 50-х років .Втой час під "авторським наглядом "розумілось спостереження автора за ходом освоєння складеного ним проекту внутрішньогосподарського землеустрою на чисто громадських засада.
Контроль за здійсненням проекту був покладений в основному на стаціонарну землевпорядну службу . Пізніше виникла необхідність в посиленні контролю за ходом здійснення проектів зі сторони землевпорядних проектних організацій. Авторський нагляд в звязку з тим набув іншого значення .
Завданням авторського нагляду є :
" -перевірка повноти і якості впровадження заходів і окремих рішень,які намічаються проектною документацією;
" -проведення у випадку необхідності додаткових розрахунків і уточнення проектних рішень ;
" -надання методичної та технічної допомоги власникам і користувачам земель.
Авторський нагляд ведеться за
" своєчасним і правильним упровадженням проектних рішень,
" дотриманням технологій і кошторисної вартості робіт,обов'язкових вимог і нормативів щодо використання і охорони земель.
У процесі здійснення авторського нагляду в обов'язковому порядку перевіряють
" дотримання меж землеволодінь і землекористувань, умов використання і охорони земель у межах території з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами,
" проведення робіт з відновлення і підвищення родючості грунтів, захисту земель від ерозії та інших несприятливих факторів, рекультивації порушених і малопродуктивних земель.
Розробники документації з питань землеустрою, які здійснюють авторський нагляд ,мають право
- вносити пропозиції щодо призупинення виконання проекту з порушеннями ,які приводять до негативних наслідків у використанні земель і дестабілізації екосистем
Стаття 64. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою
( Закон України " Про землеустрій ")
Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку
ў повноти та якості виконання заходів,
ў окремих рішень, передбачених цією документацією,
ў а також вимог нормативно-правових актів з питань здійснення землеустрою.
Строки здійснення авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою визначаються відповідно до графіка реалізації проекту землеустрою.
Результати, одержані під час авторського нагляду за реалізацією проекту землеустрою, заносяться в журнал авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою.
Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних

 
 

Цікаве

Загрузка...