WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розміщення садиби фермера - Реферат

Розміщення садиби фермера - Реферат


РЕФЕРАТ
Розміщення садиби фермера.
Розміщення садиби фермера.
Важливою характеристикою любого землекористування є розміщення його відносно господарського центру .
Господарський центр це місце концентрації житла ,господарських будівель і споруд необхідних для ведення господарства .Землекористування і господарський центр взаємозв"язані обєкти .
Відносно їх просторового розміщення можливі два крайні варіанти .
1- коли землекористування і господарський центр становлять єдине ціле вони як правило розміщені в межах землекористування і виконують функції садиби .
2- коли землекористування і господарський центр відірвані одне від одного. Такими структурами є фермерські господарства з розміщенням садиби на території фермерського землеволодіння .
Дрібні селянські господарства ,які створені в даний час переважно базуються на садибу господаря , розміщеному в населенному пункті ,тобто у відриві від землеволодіння .
Все це створює різні умови ведення господарства а отже і використання земель.
Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства.
Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса.
Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерського господарства, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем.
Переселенцям, які створюють фермерське господарство в трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, надається одноразова грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
1. Новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими садибами надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на підтримку фермерських господарств.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку фермерських господарств.
2. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на меліорацію земель, у тому числі їх зрошення та осушення, а також на консервацію та рекультивацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо).
3. За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допомога у будівництві об'єктів виробничого і невиробничого призначення, житла, проведенні заходів щодо землеустрою.
4. Порядок використання коштів Державного бюджету України для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами встановлюється Кабінетом Міністрів України.(ст 9)
Агротехнічні протиерозійні заходи
До цих заходів належить :
" спеціальні прийоми обробітку та вирощування сг культур ,повязані зі створенням на оброблюваній поверхні своєрідного мікро рельєфу, який сприяє додатковому поглинанню вологи ,а отже і значному скороченню стоку та його еродуючої здатності (обробіток поперек схилу ,боронування, валкування,ямкування ,щілювання і кротування зябу ,поверхневий обробіток грунту без відвалу пласта із залишенням частини поживних речовин, грунтопоглиблення ,перехресний і згущений посів культур .
" прийоми снігозатримання та регулювання сніготаяння (смугове
ущільнення штучних перешкод -щитів ,лісонасаджень ,смугове
зачорніння снігу
" система застосування органічних і мінеральних добрив .
Агротехнічні заходи на всій території водозбору диференціюються залежно від інтенсивності процесів ерозії .
Наприклад, на землях 1 категорії достатнім є застосування найпростіших агротехнічних прийомів (оранка поперек схилу, снігозатримання ) і внесення оптимальних доз добрив. У міру збільшення інтенсивності змиву грунту заходи ускладнюються -обробіток зябу з поділенням мікрорельєфу , поєднання снігозатримання з регулюванням його танення, внесення підвищених доз добрив.
Агротехнічні заходи мають високу протиерозійну ефективність і є найбільш доступними, недорогими. Результати досліджень свідчать, що агротехнічні заходи сприяють додатковій затримці 25-40 % поверхневого стоку , додатковій затримці до 30-35 мм талих вод та зниженню змивання грунту в середньому удвічі .
Розробці комплексів протиерозійних агротехнічних заходів повинні передувати слідуючі роботи :
a) -виготовлення картограми крутизни схилів .
-групування грунтових різновидностей в агротехнічно-однорідні земельні участки (категорії земель) з виготовленням креслень .
Підготовчі роботи при КМОТ.
Підготовчі роботи при землевпорядкуванні в районах ерозії грунтів мають свої особливості обумовлені необхідністю додаткових обстежень і підготовки матеріалів .
Підготовчі роботи поділяються на камеральні і польові .
Камеральні роботи включають збір ,систематизацію,вивчення ,аналіз,і оцінку

 
 

Цікаве

Загрузка...