WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методика закладання і проведення польового досліду з оптимізації параметрів дренажу в Ратнівському районі, Волинської області - Курсова робота

Методика закладання і проведення польового досліду з оптимізації параметрів дренажу в Ратнівському районі, Волинської області - Курсова робота

трасах;
- копання траншеї з заданим похилом, вирівнювання дна, влаштування жолоба;
- укладка трубок з обкладання стиків фільтраційним матеріалом;
- початкову присипку трубок ґрунтом;
- геодезичний контроль похилу дрен;
- зворотня засипка траншеї ґрунтом;
- будівництво спостережних колодязів, русел закритих колекторів.
Перераховані операції виконують використанням не спеціалізованих машин і при вкладанні трубок вручну. При роботі спеціалізованих трубоукладальників найбільш трудомісткі операції виконуються одночасно з повною або частковою їх автоматизацією. Серійними дреноукладальниками ЕТЦ-202 укладають керамічні трубки діаметром до 100-150мм.
Трасу розчищають і вирівнюють, в основному, бульдозерами на смузі шириною 5…7м.
Контейнери з трубками доставляють безпосередньо до дреноукладальника, а при ручному способі укладання дрен розкладають вздовж траси. Наступні операції потрібно виконувати дреноукладальниками на базі багатоківшевих траншейних причіпних екскаваторів з пристроями, які забезпечують заданий похил дрен.
Обкладання фільтраційним матеріалом виконують або тільки стиках (мохом, смужками склотканини, скловатою - вручну), або по всій довжині вкладених дрен (скловолокном - дреноукладальником).
Для запобігання зміщення гончарних трубок застосовують спеціальні з'єднувальні пластмасові туфти з маленькими отворами і захисно-фільтраційним матеріалом.
Зразу ж після укладання дренажу повинна бути здійснена попередня засипка трубок ґрунтом для запобігання їх зміщення.
Ґрунтом траншею засипають тільки після ретельного контролю якості укладки. Цю операцію простіше всього виконують бульдозерами з поворотнім відвалом. При засипанні дрен, на осушені, не допускається ущільнення ґрунту, в тому числі і проходами гусениць чи коліс машини по траншеї. Без траншейну укладку пластмасових трубок на глибину до 2м ведуть також після геодезичної розбивки трас і підготовки смуги з допомогою спеціалізованих дреноукладальників типу НД-4, НД-12 з додержуванням заданого похилу по тросику чи лазерному променю. Для підвищення осушувальної дії в ґрунтах з Кф<0,3 м/добу в щілину, що прорізається, рекомендується засипати чи закладати добре фільтруючий матеріал.
Для суцільного обкладання застосовують тільки синтетичні матеріали (скловолокно, скловата), якими дренажні трубки обмотуються частіше всього до укладання і рідше в процесі укладання.
Без траншейним способом можна укладати трубки діаметром до 75мм. Пластмасові трубки більшого діаметру укладають вузько траншейними або траншейним способом.
3. Методики проведення досліджень на дослідній ділянці
3.1. Організація і проведення агрометеорологічних спостережень
Необхідним джерелом отримання матеріалів спостереження, необхідних для виявлення впливу погодно-кліматичних умов на с/г виробництво, є мережа агрометеорологічних станцій і постів, які цілеспрямовано влаштовувати при проведенні комплексних науково-дослідних робіт на меліоративних системах.
Основні види спеціальних і спостережень в польових дослідах на меліорованих землях
Таблиця
Вид спостереження і роботи Практичне використання даних спостережень
Вимірювання харак-теристик сонячної радіації
Вимірювання темпе-ратури повітря
Вимірювання темпе-ратури ґрунту
Вимірювання вологості повітря
Вимірювання вологості ґрунту
Вимірювання атмосфе-рних опадів і запасів води в сніговому пок-рові
Вимірювання випарову-вання ґрунтових вод і випаровування з водної поверхні
Визначення напрямку і швидкості вітру
Фенологічні спосте-реження
Вимірювання атмосфе-рного тиску
Вивчення режиму рівня ґрунтових вод
Вимірювання витрат і рівнів води в водотоках Розрахунок сумарного водоспоживання методом теплового балансу. Програмоване вирощування врожаїв с/г культур. Дослідження теплового режиму ґрунту.
Розрахунок сумарного водоспоживання по методу С.М. Алпатьєва, І.А. Шарова, Г.К. Льгова і інших. Визначення кращих строків посіву, догляду і збору врожаю. Дослідження способів і техніки поливу.
Дослідження теплового режиму ґрунту, визначення сумарного водоспоживання методом теплового балансу, встановлення оптимальних строків проведення робіт по хімізації ґрунту.
Визначення сумарного водоспоживання по методу С.М. Алпатьєва, дослідження способів і техніки поливу, встановлення оптимальних строків збору врожаю, початку і тривалості посушливих явищ.
Дослідження способів і техніки поливу, корегування поливних режимів, оцінка продуктивних запасів вологи, визначення оптимальних строків посіву, водно-балансові розрахунки.
Оцінка волого забезпечення посівів, водно-балансові розрахунки, розрахунок і корегування поливних режимів, встановлення строків снігозатримки, оцінка умов перезимовки озимих культур і багаторічних трав.
Оцінка запасів продуктивної вологи в окремих горизонтах ґрунтів, визначення сумарного водоспоживання, водно-балансові розрахунки, визначення строків проведення різних меліоративних прийомів і обробки ґрунту.
Розрахунок сумарного водоспоживання методом теплового балансу, використання дощувальної техніки, оцінка можливості використання с/г авіації, планування окремих видів с/г робіт.
Розрахунок і корегування режиму зрошення, встановлення впливу окремих факторів на розвиток с/г культур, планування с/г робіт.
Визначення можливих змін погоди.
Оцінка осушувальної дії дренажу, контроль меліоративного стану територій, визначення швидкості, напрямку і витрат ґрунтового потоку.
Визначення складових водного балансу території, оцінка роботи осушувальної і зрошувальної мережі.
Метеорологічні спостереження ведуться на спеціальній площадці прямокутної форми (стандартний розмір (26 х 26 м)), розміщеної в рамках досліду на рівній відкритій горизонтальній ділянці, характерної для даної місцевості. На метеорологічній площадці встановлюють в визначеномупорядку прилади і обладнання. Метеорологічні спостереження проводять в встановлені строки по київському декретному часу.
Агрометеорологічні спостереження - паралельні спостереження за метеорологічними елементами, вологістю ґрунту і станом с/г об'єктів (ростом і розвитком рослин, роботою с/г машин і т.д.).
Практичне використання даних метеорологічних і агрометеорологічних спостережень приведено в табл.
3.2. Методика визначення водно-фізичних властивостей ґрунту
У комплекс досліджень водно-фізичних властивостей ґрунту дослідної ділянки входили:
" визначення механічного складу;
" визначення щільності;
" визначення об'ємної маси;
" визначення повної і граничної польової вологоємкості;
" визначення вологості в'янення;
" визначення коефіцієнта фільтрації.
Механічний склад визначається по М.О.Кочинському з використанням піпетки.
Щільність ґрунту знаходилася пікнометрично в двократній повторності.
При розбіжності результатів визначень більш ніж 0,02 г/см?, аналіз повторювався.
Об'ємна маса ґрунту визначалася методом ріжучих циліндрів з використанням бура з кільцем об'ємом 50 см?, також шурфа за допомогою циліндра об'ємом 250 см? у 3-6 повторностей.
Повна вологоємкість визначалась в зразках з непорушеною структурою в триразовій повторності методом

 
 

Цікаве

Загрузка...