WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Етапність перебудови басейнів річок Говтви та Полузери - Реферат

Етапність перебудови басейнів річок Говтви та Полузери - Реферат

Виходи відкладів мергелю у насуві гори Пивихи (квітень 2006)
Рис.13. Втрата монолітності та розтікання перезволоженого київського мергелю під дією власною ваги
Рис.14. Відклади "морени" у кручі гори Пивихи (більш темний горизонт під відкладами лесу).
На цих двох знімках (у лівих верхніх кутах) можна побачити і відклади "морени" в межах деформацій гори Пивихи, а рис.14 показує умови її залягання на північному схилі гори Пивихи. Замежами гори їх залягання стає ідеально поземим. Незвичною для морени тут є наявність прошаркуватості, яку Г.І.Горецький пояснював осадженням через воду /6/, мізерна присутність уламкового матеріалу. Як можна судити з зображення на рис.15 сумарний їх вміст у палеоген-четвертинних відкладах мізерний. На плесі знаходяться уламки не тільки з "морени", але з усіх інших четвертинних відкладів, що знаходяться під насувом. Сумарна потужність розмитої товщі складає 20-30 м, при цьому слід врахувати, що частину матеріалу були винесено тимчасовими потоками.
Рис.15. Залишки гравійно-галечникового матеріалу на плесі біля гори Пивихи
Наявність прошаркуватості навіть не ставить під сумнів хибність віднесення цього горизонту до морени, вона просто відмітає таку можливість. Завжди головним критерієм визначення морени була без структурність. А зрозуміти, що означає осадження морени через воду взагалі не можливо, такий процес слід вже розглядати як формування озерних осадків.
Наступні три знімки показують наше нехлюйське відношення до пам'яток природи. На першій фотографії (рис.3.1.17) вміщений напис про заказник "Гора Пивиха", де вказані не тільки його межі, а й правила поведінки. Наступний знімок 17 зроблений на відстані усього 200 м від щита з написом про існування ландшафтного заказника "Гора Пивиха". Це зображення, як і наступне з вежею мобільного зв'язку у найвищій точці гори не потребують коментарів. Їх треба сприймати як вони є.
Рис.16. Щит з написом про існування заказника "гора Пивихи"
Рис.17. Смітник вздовж підніжжя ландшафтного заказника "Гора Пивиха"
Якщо продовжити тему побутового забруднення, то не має сумніву, що сьогодні вона вже є максимально гострою. Тепер ми вже можемо говорити не про льодові затори, чи заломи з дерева, а про пластиково-пляшково-деревні заломи, свідченням чому є хнімок на рис.19.
Рис.18. Вежа мобільного зв'язку у верхній точці ландшафтного заказника "Гора Пивиха"
Рис.19. Пластиково-пляшково-деревний залом на річці Псел, весна 2006
Література
1. Бондарчук В. Г. Геологія України, Вид. АН УРСР, 1955.
2. Бондарчук В. Г. Геоморфологія УРСР. - К.: Радянська школа, 1948.
3. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. Под режакцией А.М.Маринич, Атлас природных ресурсов Украинской и Молдавской ССР. АН УССР,1978.
4. Геоморфологическая карта Украинской и Молдавской ССР. 1:1000000. Под редакцией И.Л.Соколовского. Мингео УССР, ЦТЭ,1979
5. Геоморфологічна карта Палієнко В.П. Атлас України. Під редакцією Л.Г.Руденка. - Київ: Інститут географії НАНУ, 2000, (електронна версія).
6. Горецкий Г. И. Аллювиальная летиопись великого Пра-Днепра. - М.: Наука, 1970.
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 1913.
8. Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. Видавництво КГУ, 1961. Частина1.
9. Инженерно-геологическая съемка территории УССР.1:500000. Пономарев В.С.и др. 1968, Геологічний фонд ДГП "Геоінформ".
10. Карта четвертичных отложений Украинской и Молдавской ССР. / Под ред. Веклича М. Ф. Мингео УССР, Трест "Киевгеология". - К., 1977.
11. Карта четвертинних відкладів України. / Під ред. Гурського Д. С. Державна геологічна служба України. - К., 2000.
12. Климат Полтавы. Под редакцией В.Н.Бабиченко Л., Гидрометиздат,1983
13. Крокос В.І. Четвертинні відклади Лубенщини. Вісник Української районової управи, 1939, в.14.,
14. Личков Б.Л. О терасах Дніпра. Геол..вечник. №4-5, 1927.
15. Мандер Е. П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии. - Минск: Наука и техника, 1973.
16. Мильков Ф.И. Основные проблемы физической географии. М., Выс. Шк., 1967.
17. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). - К.: Ніка-Цент, 2001.
18. Пазинич В. Г. Придніпров'я у перигляціалі. Част. перша. Зміни водності річок. Наук. ред. В.М.Пащенко // Супутник Київського географічного щорічника. Вип. 2. - К., 2004.
19. Пазинич В. Г. Перебудова басейну середнього Дніпра у післявалдайський час. - К.: Аспект-Поліграф, 2005.
20. Пазинич В.Г. Науково-пізнавальні можливості цифрових моделей поверхні Землі. Київський географічний щорічник. Науковий збірник. - Вип. 5. - 2005. - К.
21. Пазинич В., Пазинич Н., Вівчарик В. Геодинамічні та гідрогеохімічні аспекти впливу карпат на ландшафтоутворюючі процеси Прикарпаття. НАУК. ПРАЦІ УКРНДГМІ. -2003.- ВИП.251.
22. Пидопличко И. Г. О ледниковом периоде. Вып. 4. (Происхождение валунных отложений). - Львов, 1956.
23. Ромаданова А. П. Четвертинні відклади лівобережжя середнього Дніпра. - К.: Наукова думка, 1964.
24. Ризниченко В. В. О геоморфологыческих особенностях и тектонике района прирыва Днепра через Украинскую кристаллическую полосу.Труды Ком. По изуч. Четверт. Периода, вып. 2, 1932.
25. Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Іваків В. Г. Звіт про археологічні дослідження по пров. Мославському 7/9 за 2005 р. Ін. Ареол. НАНУ.
26. Соболев. Д. К геологии и геоморфологии Полесья. . Вісник Української районової управи, 1931, в.16.
27. Физико-географическое районирование УССР. Изд-во КГУ, 1968
28. Цапенко М.М. К истории геологіческого развития территории Белорусской ССР в антропогеновое время. Тр. Инст. Геол.. наук БССР,вып.2. Минск, 1960
29. Чалов Р.С., Завадський А.С., Панин А.В. Речные излучины. М.: МГУ.2004
30. Чирвинский В. Материалы к познанию химического и петрографического состава оелниковых отложений юго-западной России в связи с вопросом о движении ледникового покрова. Запис. Киевск. Общ. Естествоисп.т.25.1914.
31. Чирвинский В. К истории днепровской долины. Вісник Української районової геологічної управи, 1931, в.16.
32. Яковлев С. А. Основы геологии четвертичных отложений Русской равнины. - М.: Госгеотехиздат, 1956.
33. Яцик А.В., Вишовець Л.Б., Богатов Е.О. Малі річки України: Довідник, К. Урожай, 1991
34. C.C.Plummer, D.McGeary. Physical Geology. 6-th edition.Wm.C. Brown Publisher. 2001.
35. Geological Map of Alberta. Edited by Mark Cooper.2000, Canadian Society of Petroleum Geologists.
36. Geological Map of Saskatchewan. Ralf Maxeiner and other. Saskatchewan Geological Society. 2002.
37. Klimaszewski М. Geomorfologia. - Warszawa. 1978.
38. Siever R. Earth. 4-th edition. Frank Press.1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...