WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Предмет, мета, завдання й структура курсу “Економіка природокористування” - Реферат

Предмет, мета, завдання й структура курсу “Економіка природокористування” - Реферат

ресурсів, їх вичерпністю чи обмеженістю та близькістю до ринку збуту. Тому вона використовується для створення рівних умов для функціонування підприємств і служить об'єктивним критерієм економічної оцінки природних ресурсів. На початку 80-х років почали впроваджуватися платежі за природні ресурси, за забруднення навколишнього середовища, і хоча вони мали здебільшого символічний характер, усе ж таки порівняно з попередніми етапами це був крок уперед до раціонального природокористування.
Всі ці проблеми, суперечки привели до зародження науки "Економіка природокористування", а власне, на даному етапі її розвитку, можна назвати "конгломератом", що поєднав в собі поняття, терміни, уявлення природничо-географічних, суспільних, технічних та інших наук. Ця наука покликана вивчати проблему взаємодії суспільства та природи, а саме її економічні аспекти.
2. Предмет, мета та завдання науки "Економіка природокористування".
Економіка природокористування - це наука, що вивчає економічніаспекти природокористування і є процесом багатогранним і складним, який охоплює всю життєдіяльність людини.
Мета та завдання цієї науки полягають в практичному процесі (створенні економічних механізмів) регулювання використання природи, її ефективному (комплексному і раціональному) використанні без завдання природі, а також життю людини збитків.
Предметом "Економіки природокористування" - є дослідження механізму суспільних відносин в процесі охорони навколишнього середовища та залучення природних ресурсів в процес розширеного виробництва з урахуванням об'єктивних законів розвитку біосфери.
3. Структура науки "Економіка природокористування".
Розглянемо структуру курсу "Економіка природокористування" та його завдання. Усі питання економіки природокористування потрібно виділити в п'ять основних блоків.
1. Пов'язані з оцінкою природних ресурсів і пошуком економічних механізмів, що допомагають досягти їх найраціональнішого використання (різні форми плати за ресурси та інші економічні важелі).
2. Пов'язані з оцінкою негативної дії господарської діяльності на довкілля (забруднення й пряме руйнування природного середовища, тобто зміна умов середовища). Це проявляється в оцінках збитків від такої взаємодії. Сюди слід віднести також питання створення економічного механізму регулювання цієї взаємодії чи відновлення деградованої природи (плата за забруднення, штрафні санкції і т. п.) та ряд інших питань, які слід розглянути в цьому контексті.
3. Оцінка ефективності природозахисної діяльності, яка включає пошук компромісного варіанту між природними процесами і господарською діяльністю людини.
4. Управління природокористуванням, тобто співвідношення економічних та інших груп методів (правові та нормативні; організаційні (управлінські)) регулювання природокористування (35).
Правовий і нормативний механізм здійснюється у формі загальнодержавного законодавства, а також стандартизації. Щодо стандартів то вони поділяються на три види нормативів:
А) ліміти викидів і скидання у водоймища й повітряний басейн (ГДВ, ГДК);
Б) ліміти утворення промислових і комунальних відходів;
В) ліміти споживання природних ресурсів.
Організаційно-управлінська система - це управління з охорони природи на всіх регіональних рівнях (державному, обласному, районному).
Наступні важливі способи регулювання природокористування - система контролю (моніторинг) та екологічна експертиза.
Серед економічних можна виділити прямі й побічні. До прямих відносяться: купівля-продаж ресурсу, орендні платежі, прямі платежі за ресурси або забруднення, прямі податки і до непрямих - непрямі платежі, різні пільги або заборони економічного характеру, штрафні санкції. До економічних заходів регулювання відносять також формування ринку екологічних послуг і економічних фондів.
5. Регіональні аспекти проведення екологічної політики.
4. Принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.
Виникнення зон екологічного лиха, регіонів кризових екологічних ситуацій свідчить про те, що не завжди природокористування мало раціональний характер. Раціональне природокористування має забезпечити повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, але при цьому зберегти високу якість середовища проживання людини. Це досягається завдяки економічній експлуатації природних ресурсів і умов та найефективнішому режимові їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров'я людей.
Через обмеженість самовідновлювальних і компенсаційних функцій біосфери процеси людської діяльності мають відбуватися в суворих рамках згідно з законами розвитку суспільства і природи та законами взаємодії між ними. Ці закони належать сформулювати так, щоби процес природокористування перебував під суворим контролем і регулювався державою. Дотримання принципів раціонального природокористування дозволить розробити заходи з охорони довкілля, відновити порушені взаємозв'язки в екосистемах, запобігати загостренню екологічних ситуацій.
1) Принцип "нульового рівня" споживання природних ресурсів. Цей принцип використовується в багатьох економічно розвинених країнах для регулювання споживання первинних природних ресурсів у державному масштабі. Називається він так через те, що за нульовий рівень береться обсяг первинних природних ресурсів, використаних підприємством за попередній рік, а на наступний - перевищення цього рівня споживання обмежується в державному масштабі чітко визначеним коефіцієнтом. Дотримання коефіцієнта обов'язкове, оскільки з порушника стягується штраф, який може перевищити прибутки підприємства (Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Єкологизация єкономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.; Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Єколого-єкономические аспекты природополдьзования.- К.: Наукова думка, 1982..- 175с.).
2) Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові

 
 

Цікаве

Загрузка...