WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оцінка збитків від забруднення та інших дій на навколишнє середовище - Реферат

Оцінка збитків від забруднення та інших дій на навколишнє середовище - Реферат

7:
Зсв=W Тар ,
Де: W - об'єми води за самовільного водокористування, м3;
Тар - діючі на час порушення тарифи на воду в одиницях національної валюти за 1м3.
Обсяг економічних збитків від забруднення земельних ресурсів визначається за формулою 8:
Згр=?g Згрd Мв ,
Де: g - коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів;
Згрd - питомі збитки від викиду 1т забруднювальних речовин на грунт;
Мв - маса викиду на грунт.
Ця формула використовується для підрахунків економічних збитків за використання землі під побутові, органічні відходи; якщо ж відходи пов'язані з небезпечними речовинами, Міністерство використовує методику визначення економічних збитків зурахуванням якості ґрунтів, токсичності речовини та глибини її просочування у грунт.
Основою розрахунків величини збитків від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка конкретної земельної ділянки, яка на підставі Закону України "Про плату за землю" визначається та уточнюється Держкомземом України. Витрати на здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів зростають залежно від глибини просочування забруднювальної речовини у співвідношенні 10:3, тобто зі збільшенням глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення зростають утричі. Всю складність впливу забруднювальних речовин на земельні ресурси зведено до чотирьох груп небезпечності, основою для яких є показники гранично допустимих рівнів (ГДР) та орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин у ґрунті, мг/кг.
Отже, розмір відшкодування збитків (Рвз) визначається за формулою 9:
Рвз=А Гд Кз Кн Шезг ,
Де: А - питомі втрати на ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, визначені як 0,5 Гд;
Гд - грошова оцінка земельної ділянки до забруднення, грн./м2;
Кз - коефіцієнт, що характеризує вміст забруднювальної речовини (м3) в об'ємі забруднювальної землі (м3) залежно від глибини просочування;
Кн - коефіцієнт небезпечності забруднювальних речовин (додаток).
Коефіцієнт забруднення землі (Кз) визначається за формулою 10 (за Кз<1 він не враховується):
Кз=Озр / Тз Пд Іп ,
Де: Озр - об'єм забруднювальної речовини, м3;
Тз - товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат із ліквідації забруднення залежно від глибини просочування та визначається як 0,2 м (орний шар);
Пд - площа забрудненої земельної ділянки, м2;
Іп - індекс поправки до витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднювальної речовини (додаток).
В Україні вже створено законодавчі основи охорони земельних ресурсів, але майже відсутній правовий та економічний механізми здійснення заходів із такої охорони. Діють хіба що три статті (52-54) Кодексу про адміністративні правопорушення: стягнення штрафів за псування й забруднення, порушення правил використання, не приведення тимчасово зайнятих земель у стан, придатний для їх використання за призначенням. При цьому розмір штрафів залежить не від ступеня завданої шкоди, а від факту погіршення якості земельних ресурсів.
У сучасній практиці фінансування витрат на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів проводиться за рахунок коштів державного бюджету, підприємств та установ.
За рахунок коштів державного бюджету інвестуються переважно великі природоохоронні заходи загальноцільового призначення: державні програми ліквідації наслідків промислових аварій та стихійного лиха, державні територіальні й галузеві перспективні та поточні плани з охорони й відтворення природних ресурсів, державні плани й кошторис на ведення заповідного господарства в заповідниках, природних парках, пам'ятках природи, заказниках тощо. Підприємства та установи виділяють кошти на охорону та раціональне використання водних ресурсів, повітряного басейну, земель, мінеральних ресурсів.
Для фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища створюються державний та місцеві позабюджетні фонди (див. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища").
Література:
1. Анучин В.А. Основы природопользования: теоретический аспект. - 430 с.
2. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. - М.: Мысль, 182. - 334 с.
3. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании // Физ. география и геоморфология. - 1989. - Вып. 36. - С.8-14.
4. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.
5. Вампилова Л. Б. Концепция регионального историко-географического анализа // Изв. Российск. географ. об-ва. - 1996. - Т.128.- Вып. 1. - С. 64-69.
6. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 1992. - 336с.
7. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с
8. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АНСССР. Сер. Географ. - 1975.- №3.- С. 13-25.
9. Герасимов И.П. Моніторинг окружающей среды // Современные проблемы географии.- М.: Наука, 1976.- С. 19-29.
10. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного мониторинга // Изв. АНСССР. Сер. географ. - 1982. - №2.- С.5-12.
11. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географи мира. - М.: Наука, 1985.- 247 с.
12. Герасимов И.П., Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический аналіз // Изв. РАН. Сер. географ.- 1995. - № 1.- С. 21-30.
13. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.
14. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.
15. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках.- М., 1984.- С 43- 54.
16. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.
17. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка.- "Изв. Вис. Геогр. о - ва", 1971, №1, с. 41-47.
18. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с.308.
19. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
20. Еколого-економічні приорітети у вирішенні проблеми відходів /Б.Горлицький, доктор геолого-мінеральних наук //Економіка України. - №3, - 1995. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...