WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи - Реферат

Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи
План
1. Зв'язок оцінки ефективності природоохоронних заходів із загальними економічними принципами оцінки ефективності. Критерії та вимоги цієї оцінки.
2. Основні методи (формули) оцінки ефективності природоохоронних заходів.
3. Порівняльна економічна ефективність проведення природоохоронних заходів, межі їх застосування.
4. Еколого-економічна оцінка проектних рішень.
1. Зв'язок оцінки ефективності природоохоронних заходів із загальними економічними принципами оцінки ефективності. Критерії та вимоги цієї оцінки.
У відповідності з діючими методиками визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічної шкоди, яка спричинена забрудненням навколишнього середовища до природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів, а саме:
1. будівництво та експлуатація очисних, знешкоджувальних споруд та обладнання;
2. розвиток мало- та безвідходних технологічних процесів і виробництв;
3. розміщення підприємств і систем транспортних потоків з урахуванням екологічних вимог;
4. рекультивація земель;
5. заходи боротьби з ерозією грунтів;
6. заходи з охорони й відтворення флори та фауни;
7. охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів.
Досягнення вказаних цілей оцінюється з допомогою екологічних і соціально-економічних результатів.
Екологічна результативність середовищезахисних заходів полягає у зниженні негативного впливу на навколишнє середовище і покращення його стану. Вона проявляється в зниженні об'ємів забруднюючих речовин, збільшенні кількості і покращенні якості сприятливих до використання земельних, лісових і водних ресурсів.
Екологічна ефективність природозахисних витрат визначається зіставленням обсягів екологічних результатів і витрат, що їх спричинили. Екологічні результати обчислюються як різниця показників негативного впливу на навколишнє середовище і як різниця показників стану навколишнього середовища до і після проведення заходів (Дорогунцов, ст. 114).
Соціально-економічна результативність полягає в підвищенні рівня життя населення, ефективності суспільного виробництва і збільшенні національного багатства країни.
Соціальні результати заходів - це покращення фізичного розвитку населення, зменшення захворюваності, збільшення життя і періоду активної діяльності, покращення умов праці і відпочинку, підтримка екологічної рівноваги (включаючи збереження генетичного фонду), збереження естетичної цінності природних і антропогенних ландшафтів, пам'ятників природи, заповідних зон і інших природоохоронних територій і т.д.
Соціальна ефективність природозахисних витрат вимірюється відношенням натуральних показників, які виражають соціальні результати, до витрат, необхідних для її досягнення. Соціальний результат визначається як різниця показників, що характеризують зміни в соціальній сфері, які виникли внаслідок здійснення природозахисних заходів.
Екологічні та соціальні результати і відповідні показники ефективності використовуються як допоміжні до економічних показників ефективності та служать для:
§ визначення рівня і нормативів збільшених показників витрат, необхідних для досягнення уставленої величини зниження шкідливих викидів і збереження оптимального стану навколишнього середовища;
§ розрахунку ефективності витрат, результат яких не має безпосереднього грошового виразу (відвернення скорочення генетичного фонду тварин і рослин, збереження естетичної цінності природних ланлшафтів, пам'яток природи тощо).
Економічні результати заходів - це економія або попередження втрат природних ресурсів, живої і уречевленної праці у виробничій і невиробничій сфері, а також у сфері особистого споживання.
Економічне обгрунтування природоохоронних заходів здійснюється через зіставлення їхніх економічних результатів із необхідними для їх упровадження витратами з допомогою показників загального і чистого економічного ефекту від цих заходів.
Економічним результатом (повним економічним ефектом) природоохоронних заходів за розрахунків загальної ефективності природоохоронних витрат є:
§ у сфері матеріального виробництва - приріст обсягів чистої продукції або прибутку, а в окремих галузях або на підприємствах - зниження собівартості;
§ у невиробничій сфері - економія витрат на виробництво робіт і надання послуг;
§ у сфері приватного споживання - скорочення витрат з особистих коштів населення.
Економічним результатом природоохоронних заходів є сума таких величин:
§ відвернені економічні збитки від забруднення навколишнього середовища, тобто нездійснені завдяки зменшенню забруднення навколишнього середовища затрати в матеріальному виробництві, невиробничій сфері та витрати населення;
§ приріст економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, збережених чи поліпшених завдяки реалізації природоохоронних заходів;
§ приріст грошової оцінки реалізованої продукції, отриманої завдяки повній утилізації сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів унаслідок здійснення природоохоронних заходів.
Показник загальної (абсолютної) економічної ефективності природоохоронних затрат обчислюється як відношення річного обсягу повного економічного ефекту від природоохоронних заходів до затрат, що його зумовили. Він використовується в процесі обгрунтування структури та обсягів природоохоронних заходів у територіальному розрізі або структури та обсягів капітальних вкладень природоохоронного призначення; за аналізу й контролю динаміки економічної ефективності природоохоронних витрат, міжгалузевих і міжрайонних порівнянь їхньої ефективності. Загальна (абсолютна) економічна ефективність природозахисних витрат визначається порівнянням повного економічного ефекту природозахисних заходів і зумовлених ним природозахисних витрат.
Повний економічний ефект природозахисних витрат обчислюється як різниця показників чистої продукції або прибутку в матеріальному виробництві і витрат у невиробничій сфері, витрат із державного бюджету та особистих коштів населення за існуючого стану навколишнього середовища (або стану, який може виникнути без проведення природозахисних заходів) і прогнозованого стану.
Загальна ефективність природозахисних витрат визначається на всіх стадіях планування заходів з охорони природи та раціонального використання природних ресурсів у народному господарстві в цілому, економічних районах та областях, галузях і господарських об'єктів, а також оцінювання результатів виконання планів охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.
2. Основні методи (формули) оцінки ефективності

 
 

Цікаве

Загрузка...