WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

економічна цінність насаджень, що досягли стиглого віку, грн.;
Mijk - запас стиглих насаджень і-ї породи, j-го сортименту (категорія крупності), к - розряду такс, куб. м;
Цік - коренева ціна 1 куб. м знеособленої деревини, грн.;
Цijk - коренева ціна і-ї породи, j-го сортименту (категорія крупності), к - розряду такс, грн.;
Mi - запас стиглих насаджень і-ї породи, куб. м.
Оцінка насаджень, що не досягли віку стиглості, проводиться за формулою:
Rhh=?Mijk * Цijk/(1+Е),
або
Rhh1=?Mi * Цik/(1+E),
де Rhh, Rhh1 - цінність насаджень, що не досягли віку стиглості і культур, що не зімкнулися, грн.;
Mijk- очікуваний запас деревини у віці рубки насаджень на корені j-го сортименту і-ї породи, куб. м;
Mi - очікуваний запас стиглих насаджень і-ї породи, куб. м;
Цijk - коренева ціна деревини і-ї породи, j-го сортименту, к-го розряду такс, грн.;
Ті - вік рубки переважаючої і-ї породи в складі насадження, років;
Ti - фактичний вік переважаючої і-ї породи в складі насадження, років;
Е - норматив приведення за фактором часу (0,03).
Очікувані запаси стиглих насаджень визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування з урахуванням заходів, спрямованих на підвищення продуктивності деревостанів або місцевих таблиць ходу росту нормальних насаджень. Для цього запаси фактичних деревостанів у віці рубки, які зростають в аналогічних умовах з насадженнями, що оцінюються, через оптимальні повноти приводяться у відповідність з запасами нормальних деревостанів в віці рубки.
В цілому для визначення очікуваного запасу насаджень у віці їх рубки приймаються такі середні повноти:
- для соснових високостовбурних деревостанів - 0,7 (0,75);
- смерекових, ялинових - 0,75 (0,8);
- букових, грабових і деревостанів м'яколистяних порід - 0,8;
- дубових високостовбурних і тополі - 0,75;
- низькостовбурних соснових і дубових, а також акації білої - 0,6.
2. Економічна оцінка насаджень за рентним підходом.
Економічна оцінка деревостанів за рентним підходом здійснюється аналогічно як і лісових земель, однак при цьому запаси насаджень у віці рубки приймаються не потенційно можливі, а ті, що фактично склалися.
Цінність насаджень визначається ефектом у вигляді диференційної ренти, яка розраховується на підставі різниці замикаючих і індивідуально зведених витрат на виробництво лісопродукції, що відбиває відмінність у лісовирощуванні і лісоексплуатації середніх і кращих за родючістю грунтів ділянок лісу та їх розташування відносно гірших ділянок.
В межах одного обігу рубки абсолютна величина економічної оцінки деревостанів прямо пропорційна їх віку. Звідси цінність насаджень, які не досягли віку стиглості складає лише певну частку цінності стиглих деревостанів.
Економічна оцінка лісових насаджень за рентним підходом здійснюється за формулою:
Rh=MiKi(Зз-З)S/(1-Е),
де Rh - економічна цінність насаджень;
Зз - замикаючі затрати на виробництво 1 куб. м. деревини, грн.;
З - індивідуальні зведені витрати на виробництво 1 куб. м. деревини конкретнох породи, грн.;
Ті - період вирощування лісу, що дорівнює віку рубки насадження і-ї породи, років;
Ti - вік насадження і-ї породи, років;
Мі - запас деревини на 1га у віці рубки, куб. м.;
S - площа ділянки лісу, що оцінюється, га;
Кі - коефіцієнт, що характеризує якість деревини і-ї породи.
Результати використовуються для визначення вартості частки лісових ресурсів в структурі національного багатства, стартової ціни насадження на корені, які можуть вилучатися для передачі у власність, надання в користування, оренду, заставу, а також визначення розміру збитків, що завдаються деревостанам стихійними явищами, забрудненням території, нераціональними методами господарювання.
Література:
1. Анучин В.А. Основы природопользования: теоретический аспект. - 430 с.
2. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. - М.: Мысль, 182. - 334 с.
3. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании // Физ. география и геоморфология. - 1989. - Вып. 36. - С.8-14.
4. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.
5. Вампилова Л. Б. Концепция регионального историко-географического анализа // Изв. Российск. географ. об-ва. - 1996. - Т.128.- Вып. 1. - С. 64-69.
6. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 1992. - 336с.
7. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с
8. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АНСССР. Сер. Географ. - 1975.- №3.- С. 13-25.
9. Герасимов И.П. Моніторинг окружающей среды // Современные проблемы географии.- М.: Наука, 1976.- С. 19-29.
10. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного мониторинга // Изв. АНСССР. Сер. географ. - 1982. - №2.- С.5-12.
11. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географи мира. - М.: Наука, 1985.- 247 с.
12. Герасимов И.П., Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический аналіз // Изв. РАН. Сер. географ.- 1995. - № 1.- С. 21-30.
13. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.
14. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.
15. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках.- М., 1984.- С 43- 54.
16. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.
17. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка.- "Изв. Вис. Геогр. о - ва", 1971, №1, с. 41-47.
18. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с.308.
19. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
20. Еколого-економічні приорітети у вирішенні проблеми відходів /Б.Горлицький, доктор геолого-мінеральних наук //Економіка України. - №3, - 1995. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...