WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат


Реферат на тему:
Економічна оцінка природних ресурсів
План
1. Оцінка водних ресурсів на прикладі Тернопільської області..
2. Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів.
1. Оцінка водних ресурсів на прикладі Тернопільської області..
1. Потенціал водних ресурсів обчислюється на основі нормативних кадастрових цін за 1 м3 поверхневих і підземних вод басейнів Дністра і Прип'яті та обсягів стоку річок за формулою:
Пвр=Ек?Тк?К1?К2?Vст, (1.9)
де Пвр - потенціал водних ресурсів ( у гривнях);
Ек - нормативні кадастрові ціни за 1 м3 поверхневих вод (басейн Дністра - 0,0216 грн/м3; басейн Прип'яті - 0,036грн/м3) і підземних - 0,0702 грн/м3 [91 ];
Тк - термін капіталізації, який встановлюється на рівні 10 років;
К1 - коефіцієнт, який враховує якісний стан та екологічне значення водного об'єкту;
К2 - коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкту;
Vст - обсяги стоку водних об'єктів (млн. куб. м/ рік).
Отже, коефіцієнт (К1), який враховує якісний стан та екологічне значення поверхневих водних об'єктів, визначається за формулою:
К1=Кя+Ке, (1.10)
де Кя - коефіцієнт, який характеризує якісний стан водойми;
Ке - коефіцієнт, який враховує екологічну цінність (екологічне значення) водойми.
Коефіцієнт (К2), що враховує функціональне призначення водного об'єкту, враховує напрями використання останнього для виробничих і невиробничих цілей: водозабезпечення населення, промислових та агропромислових підприємств, розвитку транспорту, гідроенергетики, зрошення, рибного господарства та рекреації.
Орієнтовні величини коефіцієнта К2 в залежності від кількості напрямків використання водного об'єкта.
Результати обчислення потенціалу поверхневих водних ресурсів в розрізі басейнів рік наведені в додатку В.1. Наступним кроком нашого дослідження буде визначення потенціалу водних ресурсів в розрізі адміністративних районів Тернопільської області. Для цього нам, в першу чергу, за картосхемою (Рис. В.1) треба визначити методом інтерполяції та методом визначення середньовиважених показників - модулі стану рік (л/сек.?км2) Тернопільської області в розрізі адміністративних районів [93]. Оскільки, такі дані відсутні, а відомий тільки загальнообласний, який становить - 4 л/сек.?км2. Провівши розрахунки, згідно вищенаведених методів ми отримали показники модулів стоку адміністративних районів, які в середньому відповідають загальнообласному.
Далі визначаємо для адміністративних районів області середні орієнтовані величини коефіцієнтів, що враховують якісний стан та екологічне значення водних об'єктів (К), а також орієнтовані величини коефіцієнта, який характеризує функціональне використання водного об'єкта (К2).
Наступний етап - визначення показника обсягів поверхневого стоку (млн.м3/рік) в розрізі адміністративних районів, за формулою:
Vp=Mст?Sp?сек/рік, (1.11)
де Vp - обсяг стоку поверхневих вод в адміністративному районі ( млн.м3/рік);
Мст - модуль поверхневого стоку в районі (л/сек?км2);
Sр - площа району ( км2);
Сек/рік - 31536000 секунд в році.
Тепер, знаючи поверхневий стік та кадастрові ціни на поверхневі води, а також коефіцієнти К1 і К2, можна визначити потенціал поверхневих вод в розрізі адміністративних районів за формулою:
П=Vp?Ек?К1?К2, (1.12)
де П - потенціал поверхневих вод (грн.);
Vр - обсяги стоку (млн.м3/рік);
Ек - кадастрові ціни (грн.).
Згідно цієї ж методики ми розраховуємо потенціал підземних вод Тернопільської області. Оскільки вони є функціонально пов'язані з поверхневими, то будемо вважати, що вони є частиною потенціалу водних ресурсів досліджуваного регіону.
Оскільки всі підземні води області характеризуються одноцільовим функціональним використанням (водозабезпечення населених пунктів), тому згідно таблиці 1.4 коефіцієнт К2=1,0 і ми в даному випадку ним нехтуємо.
Що стосується коефіцієнта К1, який складається з суми коефіцієнта, що враховує якісний стан (Кя) та коефіцієнта, що враховує екологічне значення водних об'єктів (Ке), то їм відповідно присвоюється значення 1,5 ( чисті водні ресурси ), а також - 2,0 ( унікальні)
Тепер знаючи обсяги стоку підземних вод в розрізі річкових басейнів, а також коефіцієнти та кадастрову ціну за 1 м3 підземних вод - 0,0702 грн., підставляємо дані у формулу:
П=Ек?К1?Vст, (1.13)
де П - потенціал підземних вод (грн.);
Ек - кадастрова ціна ( грн.);
К1- коефіцієнт якості і екологічного стану підземних вод - 3,5;
Vст - об'єм стоку ( млн.м3/рік).
Тепер, щоб обчислити потенціал підземних вод в розрізі адміністративних районів, ми користуємося тією ж методикою, що і для поверхневих вод, тільки з використанням коефіцієнта К1, який визначили в попередніх розрахунках (Додаток В.4). Потенціал всіх водних ресурсів Тернопільської області - рівний потенціалу поверхневих вод, оскільки підземні води взаємозв'язані з ними.
2. Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів.
2. Об'єктом економічної оцінки лісових ресурсів залежно від напряму їх використання є:
- земля як головний засіб виробництва в лісовому господарстві;
- лісові насадження на корені;
- ліс як земельне угіддя і об'єкт багатоцільового використання;
- насадження, які є продуктом природи і праці;
- ресурси побічного і прижиттєвого користування;
- ресурси лісової фауни.
Базовою одиницею економічної оцінки є лісова ділянка, яка характеризується однорідністю умов місце розташування та одинаковими таксаційно-лісовими показниками. Об'єктом може виступати і сукупність насаджень з відносно близькими таксаційно-лісовими характеристиками, зокрема насадження лісогосподарської секції одного класу, віку або їх групи тощо.
Зупинимось більш детальніше на економічній оцінці лісових насаджень.
1. Економічна оцінка лісових насаджень на основі затратного підходу.
Лісові насадження нерівноцінні за породним складом, товарною структурою, доступністю до експлуатації. Їх цінність визначається кореневими цінами, які відбивають споживчі властивості деревини, конкретні умови її вирощування. Звідси і різна економічна оцінка насаджень.
Оцінка насаджень, що досягли стиглого віку, здійснюється за формулою:
Rch=?Mijk * Цijk,
або
Rch1=?Mi * Цік,
де Rch, Rch1 -

 
 

Цікаве

Загрузка...