WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

і капітальних витрат, а також ймовірність отримання податкових пільг при експлуатації родовища. Стосовно тих родовищ, що вже розвідані і не експлуатуються, наступний варіант розрахунку доцільно виконати без врахування вартості геологорозвідувальних робіт - з метою збільшення імовірності прийняття позитивного рішення про інвестиції.
Оцінка виконується в цінах, які склалися в економіці держави на час виконання оцінки і приймаються незмінними на протязі всього розрахункового періоду при відсутності достовірної інформації щодо прогнозування їх змін. Оцінка виконується без врахування інфляції, якщо така необхідність не обґрунтовується замовником оцінки окремо (як правило така необхідність виникає, коли річний темп інфляції перевищує 30%)
Обґрунтування ціни на мінеральну сировину, що видобувається з родовища, та обсягу її реалізації є ключовим питанням вартісної оцінки родовища. В умовах централізовано-планової економіки розрахунки виконуються на основі директивно встановлених оптових цін, а також на основі замикаючих витрат і кадастрових цін з врахуванням дефіцитності даного виду сировини. В умовах ринкової економіки для розрахунку приймаються ціни світового чи регіонального ринку, які встановлюються під впливом попиту і пропозиції.
Співставлення різночасових грошових потоків виконується шляхом дисконтування. В якості базового року приймається рік початку будівництва гірничодобувного підприємства чи реконструкції (якщо оцінка виконується для обгрунтування доцільності реконструкції).
Ставка дисконтування не може бути нижчою, ніж так звана безпечна ставка. Безпечною є ставка, що сплачується на не ризиковані активи - довгострокові державні облігації, гарантовані урядом країни. В США безпечна ставка, наприклад, коливається біля позначки 8%. Вона може прийматися постійно для всього періоду оцінки, якщо відсутня обґрунтована інформація щодо прогнозування її змін у майбутньому.
Першим етапом для встановлення грошової оцінки є визначення собівартості одиниці сировини, що добувається. Собівартість - це вартість сировини з затратами на розробку родовища, без вартості обробки цієї сировини, а також транспортування готової продукції. За собівартість сировини ми приймали вартість одиниці сировини певного підприємства, що її розробляє і приймали її за середню, або за еталон.
Наступний етап, знаючи собівартість і запаси тої чи іншої мінеральної сировини, ми можемо визначити загальнувартість.
Вз = СБ ? З, (1.7)
де Вз - загальна вартість сировини;
СБ - собівартість одиниці сировини;
З - запаси сировини.
Оскільки для Тернопільської області в структурі потенціалу мінерально-сировинних ресурсів характерне переважання комплексу будівельних корисних копалин, які розповсюджені по всій території і мають в майбутньому великі перспективи розвитку, на наступному етапі розрахунку економічного потенціалу ми використовуємо обґрунтований А.А. Мінцем прийом приведення потенціалу корисних копалин до показника умовної річної продуктивності (потужності), який виступає однією з основних методичних основ їх економічної оцінки [52, с. 213-215].
Для цього використовуємо розрахований М. Завалишиним і А.Масальським нормативний строк використання підприємством основних виробничих фондів галузей промисловості. Отже, для промисловості будівельних матеріалів він становить - 19,2 роки [90]. Після цього формула набуде наступного вигляду:
Вз = СБ ? З/19,2 (1.8)
За таким же методом були розраховані запаси корисних копалин, у різних галузях промисловості будівельних матеріалів, а також дана грошова оцінка запасів в розрізі адміністративних районів.
Література:
1. Анучин В.А. Основы природопользования: теоретический аспект. - 430 с.
2. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. - М.: Мысль, 182. - 334 с.
3. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании // Физ. география и геоморфология. - 1989. - Вып. 36. - С.8-14.
4. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.
5. Вампилова Л. Б. Концепция регионального историко-географического анализа // Изв. Российск. географ. об-ва. - 1996. - Т.128.- Вып. 1. - С. 64-69.
6. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 1992. - 336с.
7. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с
8. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АНСССР. Сер. Географ. - 1975.- №3.- С. 13-25.
9. Герасимов И.П. Моніторинг окружающей среды // Современные проблемы географии.- М.: Наука, 1976.- С. 19-29.
10. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного мониторинга // Изв. АНСССР. Сер. географ. - 1982. - №2.- С.5-12.
11. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географи мира. - М.: Наука, 1985.- 247 с.
12. Герасимов И.П., Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический аналіз // Изв. РАН. Сер. географ.- 1995. - № 1.- С. 21-30.
13. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.
14. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.
15. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках.- М., 1984.- С 43- 54.
16. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.
17. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка.- "Изв. Вис. Геогр. о - ва", 1971, №1, с. 41-47.
18. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с.308.
19. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
20. Еколого-економічні приорітети у вирішенні проблеми відходів /Б.Горлицький, доктор геолого-мінеральних наук //Економіка України. - №3, - 1995. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...