WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

вираховується диференційований рентний дохід на орних землях за формулою:
Рдн(р) = Рдн(у) ? Рд(р) : Рд(у), (1.2)
де Рдн(р) - диференційований рентний дохід з гектара орних земель по регіону (у центнерах);
Рдн(у) - диференційований рентний дохід з гектара орних земель по Україні (у центнерах);
Рд(р) - диференційований рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях по району (у карбованцях);
Рд(у) - диференційований рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях по Україні (у карбованцях).
За економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур (1988р.) диференціальний рентний дохід з гектара орних земель по Україні вирахуваний і становить 348.7 крб., а диференціальний рентний дохід з 1 га в розрізі адміністративних районів регіону є різним. (Додаток А.1 - А.4).
До диференційованого рентного доходу Рдн(р) по адміністративному району з гектара орних земель, що визначається за формулою 1.2, додається абсолютний рентний дохід (постійна величина, встановлена по Україні на 1га угідь, - 1.6 ц), що становитиме загальний рентний дохід (Рздн).
Рздн = Рдн(р) + Рард, (1. 3)
де Рард - абсолютний рентний дохід.
Наступним етапом є грошова оцінка орних земель, яка визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:
Гоз = Рздн ? Ц ? Тк, (1.4)
де Гоз - грошова оцінка гектара орних земель (у гривнях);
Ц - ціна центнера зерна (у гривнях), яка становить 22 грн станом на 1997-1998рр[88];
Тк - термін капіталізації рентного доходу (в роках) , який встановлюється на рівні 33 років.
За цим ж формулами визначається грошова оцінка одного гектара багаторічних насаджень, природних сіножатей, природних пасовищ по кожному адміністративному району і по області в цілому (Додаток А.1 - А.4).
Кінцевим етапом буде визначення вартості всієї площі, що виражається добутком грошової оцінки 1 га і площі орних земель, багаторічних насаджень, природних сіножатей, природних пасовищ.
В(р) = Гоз ? S(р), (1.5)
де Sр - площа орних земель.
Підсумувавши вартості площ орних земель, багаторічних насаджень, природних сіножатей, природних пасовищ ми отримаємо загальну вартість земель сільськогосподарського призначення.
Вз = В(р) + В(б) + В(с) + В(п), (1.6)
де Вз - загальна вартість земель;
В(р) - вартість ріллі;
В(б) - вартість багаторічних насаджень;
В(с) - вартість природних сіножать;
В(п) - вартість природних пасовищ.
3. Науково-методичні засади вартісної оцінки родовищ корисних копалин.
1. Кардинальні перетворення в економіці України вимагають перегляду усталених концепцій та методів вартісної оцінки родовищ корисних копалин. Вона є необхідною у зв'язку з розробкою національних програм та планів розвитку мінерально-сировинної бази, визначенням вартості майнових комплексів підприємств гірничодобувного профілю, встановленням інвестиційних пріоритетів при залученні іноземних інвесторів та при вирішенні ряду інших актуальних задач.
Мета вартісної оцінки родовищ корисних копалин в найбільш загальному плані полягає у визначенні пріоритетів щодо найбільш ефективного використання мінеральних ресурсів як фактору прискорення соціально-економічного розвитку та підвищення економічної, екологічної безпеки держави. В сучасних економічних умовах, з урахуванням специфіки перехідного періоду в Україні, визначаються наступні типові об'єктні ситуації і відповідні їм завдання щодо вартісної оцінки родовищ:
- оцінка (переоцінка, експертиза) наявного фонду родовищ - які знаходяться на державному (балансовому) обліку і не розробляються;
- оцінка родовищ корисних копалин в процесі їх виявлення і розвідки (дорозвідки);
- оцінка родовищ, що розробляються, та майнових комплексів гірничодобувних підприємств у зв'язку з завданнями приватизації, акціонування, передачі в оренду тощо.
Окремим завданням, яке може і повинно вирішуватися на основі вартісної оцінки родовищ, є диференціація розміру платежів за користування надрами. Це питання ми розглянемо в наступній темі.
Головним критерієм оцінки виступає вартість сировини, що отримується, її співвідношення з обсягом необхідних інвестицій.
З точки зору народногосподарського значення родовище корисних копалин може бути оцінене системою оціночних показників різних категорій - натуральних, технологічних, вартісних. До натуральних належать дані про запаси та їх якісні характеристики. Технологічні характеризують спосіб і системи відпрацювання родовища, втрати під час видобутку, масштаб виробництва, вилучення корисних компонентів у товарну продукцію. Вартісні показники характеризують капіталовкладення в освоєння родовища та експлуатаційні витрати.
Вартісна оцінка родовищ корисних копалин полягає у визначенні фінансових наслідків його експлуатації, які віддзеркалюються системою показників, що характеризують співвідношення витрат і результатів з урахуванням часу (процедура дисконтування). До системи показників належать:
1) чиста поточна вартість - ЧПВ (саме цей показник ми будемо розглядати);
2) показник рентабельності інвестицій - ПРІ;
3) внутрішня норма прибутку - ВНП;
4) період окупності витрат - ПОВ.
Чиста поточна вартість є основним показником вартісної оцінки родовища. Її значення дорівнює дисконтованому за розрахунковий період прибутку і визначається за формулою:
ЧПВ=?ЧПt/(1+r) - ?Jt/(1+t) - ГРР,
Де
- ЧПВ - чиста поточна вартість;
- ЧПt - чистий прибуток в році t;
- Jt - інвестиції в році t;
- r - коефіцієнт дисконтування;
- n - кількість років розрахункового періоду;
- ГРР - вартість геологорозвідувальних робіт, виконаних до здачі родовища в експлуатацію або завершення чергової стадії розвідки.
Якщо показник ЧПВ виявляється від'ємним, то експлуатація родовища за даних макроекономічних умов і даних параметрів підрахунку запасів недоцільна. На наступному етапі доцільно перейти до підрахунку запасів з іншими варіантами кондицій і проаналізувати можливості зниження експлуатаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...