WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

Економічна оцінка природних ресурсів - Реферат

регулятором ринкових цін на неї стає вартість сільськогосподарської продукції, яка виробляється на гірших ділянках. Внаслідок цього сільськогосподарська продукція з кращих і середніх ділянок чи вигідно розташованих щодо ринку збуту дає додатковий прибуток - ренту.
Диференційна рента 2 виникає як результат різної ефективності додаткових капіталовкладень у сільське господарство, тобто вона обумовлена інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва.
Дуже важливо підкреслити, що диференційна рента 1 і 2 - це не складові прибутку, а тільки характеристики його утворення. Їх ні в якому випадку не можна сумувати. Диференційна рента 2 пояснює утворення прибутку на одній і ті ж ділянці і виступає характеристикою цього прибутку в цілому. Рента 1 показує, на скільки одна ділянка гірше чи краще іншої,і пояснює процес утворення ренти на рівні галузі.
Усе вищесказане не дає змоги вважати диференційну ренту єдиним і універсальним показником оцінки всіх природних ресурсів. Розглянемо другий тип оцінки - затратний, більш простіший. Він полягає у сумуванні всіх видів витрат n на освоєння ресурсу за формулою приведених витрат:
n=?C+EнК,
де С - собівартість видобутку ресурсу; Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (для господарств в цілому Ен=0,12, сільського господарства Ен=0,1 тощо); К - капітальні вкладення на видобуток ресурсу.
Звичайно, цей метод полягає у необхідності порівняння кількох варіантів освоєння ресурсів і вибору з них мінімального за сумою приведених витрат, тобто
n=?C+EнК®min.
До цього методу склалося негативне ставлення, він вважається менш прогресивним, ніж рентний, бо він нібито не сприяє залученню в експлуатацію ресурсів гіршої якості (тобто зводиться до експлуатації найкращих). Але насправді ці методи підходять до вирішення одного й того самого питання, але з різних боків, оцінка від прибутку і від витрат на його отримання.
Таким чином, цими методами можуть бути оцінені всі види ресурсів. Оцінюються тільки ресурси дефіцитні, тобто наявні в обмеженій кількості. Такі ресурси, як вода в океані, атмосферне повітря не оцінюються через те, що їх багато в природі.
В Україні рентна оцінка в основному використовується у сфері оцінки земельних, частково лісових ресурсів, іноді - корисних копалин. Витратний механізм найбільш характерний для оцінки водних ресурсів, проте використовується для всіх видів ресурсів (Царик Т.Є., ст. 18).
Отже, економічна оцінка має наступні суттєві особливості як метод географічного дослідження.
По-перше, цей метод є основою і найголовнішим початковим етапом вивчення ПРП. Він дає можливість кількісно і якісно зіставляти споживні вартості різноманітних природних ресурсів як у типологічному, так і в територіальному аспектах, з аналізом їх в часовому розрізі.
По-друге, економічна оцінка передбачає насамперед вартісне визначення кількісних і якісних параметрів природних ресурсів.
По-третє, сутність її полягає у розрахунку кадастрових цін на природні ресурси, визначенні продуктивності природних ресурсів у типологічному аспекті [65].
По-четверте, оцінка - це вартісне відображення абсолютної інтегральної цінності природних продуктивних сил, яка враховує соціально-географічні особливості їхнього регіону.
2. Вартісна оцінка земельних ресурсів на прикладі Тернопільської області..
1. Комплексна оцінка земельних ресурсів може бути плідною і успішною тільки за умови попереднього уточнення об'єкту оцінки. Отже, земельні ресурси це - сукупні ресурси (запаси) земельної території як просторового базису господарської діяльності і розселення людей, засобу виробництва, її біологічної продуктивності та екологічної сталості середовища життя.
Для успішного вирішення проблеми охорони земель, поряд із здійсненням конкретних організаційно-господарських, технічних та технологічних заходів по відтворенню продуктивності, споживчих якостей і екологічної ролі ґрунтового покриву велике значення має їх комплексна, вартісна оцінка як інтегрованого ресурсу. Грошова оцінка земель здійснюється з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин, визначення ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва і т.д.
Інформаційною базою для грошової оцінки земель с/г призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель та інші).
В основу визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення кладеться рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Підставою для розрахунків за економічною оцінкою земель по виробництву зернових культур є те, що вони вирощуються практично на всіх ґрунтах.
В умовах інфляції рентний дохід обчислюється в натуральних одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними або світовими реалізаційними цінами.
Величина грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється в 33 роки.
Для визначення грошової оцінки земель розраховується диференційований рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах) за формулою:
Рдн = (У?Ц - З - З ? Кнр) : Ц,
де Рдн - диференційований рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);
У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);
Ц - ціна реалізації центнера зерна;
З - виробничі затрати на гектар;
Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.
Крім диференційованого рентного доходу (Рдн), в сільському господарстві, за умов використання гірших земель, створюється абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до диференційованого рентного доходу, і, таким чином, обчислюється загальний рентний дохід (Рздн).
За формулою 1.1 і вихідними даними диференційований рентний дохід становить 7.4 ц. зерна з 1 га ( Табл. 1.1).
Рдн =(31.5?17 - 303 - 303 ? 0.35) : 17 = 7.4 ц
На підставі матеріалів матеріальної оцінки земель

 
 

Цікаве

Загрузка...