WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

впливу лісових насаджень на підвищення ефективності праці і розвиток матеріального виробництва.
Суб'єктами плати за лісові ресурси є громадяни (зарубіжні юридичні особи), підприємства, організації і установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності, а також спільні підприємства, яким виділені лісові ділянки в користування (лісоексплуатацію).
Доходи від плати за лісові ресурси являють собою певне джерело формування бюджету України. Однак, виникає потреба законодавчого закріплення розподілу вказаного доходу між державою і різного рівня місцевими органами влади. Є підстава вважати, що більша частина плати за користування лісами повинна поступати в державний бюджет (80%), а менша - до місцевих бюджетів (20%). Це пояснюється тим, що відтворення і охорона лісових ресурсів здійснюється виключно за рахунок державних коштів (Данилишин, ст. 352,353).
5. Платежі за використання корисних копалин.
5. За право користування корисними копалинами плата визначається у формі відрахувань в державний бюджет на заміщення (відшкодування) видатків на геологопошукові роботи (Україна першою з країн СНД ввела цей платіж). Плата за геологопошукові роботи і рентні виплати включають у собівартість продукції. Встановлені й економічні санкції за нераціональне використання корисних копалин на стадії видобутку для двох форм порушень: наднормативні експлуатаційні втрати твердих корисних копалин і втрати, викликані вибірковим виробленням родовищ. Вони встановлюються в розмірі прибутку, що втрачається під час наднормативних втрат сировини. З 1994 року були запроваджені і так звані платежі за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин". Останні були встановлені за єдиним для всіх видів корисних копалин нормативом - в 1% до вартості (за виключенням вугілля - 0,5%).
На жаль, таких штрафних санкцій немає для рідких і газоподібних вуглеводневих ресурсів, втрати яких занадто великі.
У галузі використання мінерально-сировинних ресурсів діють економічні важелі, в основному складені з орендної системи доступу до розвідки і видобутку корисних копалин конкретного родовища ("роялті") (Царик, ст. 47).
Раніше платежі типу "роялті" були майже єдиною статтею надходжень за право користування надрами і за абсолютним розміром не перевищували 10-15% прибутку від комерційної діяльностікомпаній.
Натомість в угодах з'явилися прямі податки на прибуток та інші платежі, а саме:
- податок на доход корпорацій;
- спеціальний податок на прибуток;
- дивіденди від фіксованої частки уряду в акціонерному капіталі; податок на надприбуток;
- податок з загальної суми всіх дивідендів, що оплачуються держальниками акцій за межами країни;
- спеціальний податок на прибуток, що переводиться за кордон (для стимулювання реінвестицій);
- збори за видачу ліцензій, реєстрацію, інспектування.
Як свідчить зарубіжна практика, обов'язкові платежі власнику природних ресурсів (держава) повинні надходити у двох випадках: платня за користування землею (у вигляді земельного податку чи іншій формі), а також плати за право розробки родовища, яка визначається вище як "роялті".
Та ж міжнародна практика свідчить про доцільність спрямування переважної частини природоресурсних платежів у місцеві бюджети, згідно Кодексу про надра України (1994 р.) до державного бюджету спрямовується - 40%платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення; у місцеві бюджети - 60% платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення і 100% платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин місцевого значення.
Література:
1. Анучин В.А. Основы природопользования: теоретический аспект. - 430 с.
2. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. - М.: Мысль, 182. - 334 с.
3. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании // Физ. география и геоморфология. - 1989. - Вып. 36. - С.8-14.
4. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.
5. Вампилова Л. Б. Концепция регионального историко-географического анализа // Изв. Российск. географ. об-ва. - 1996. - Т.128.- Вып. 1. - С. 64-69.
6. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 1992. - 336с.
7. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с
8. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АНСССР. Сер. Географ. - 1975.- №3.- С. 13-25.
9. Герасимов И.П. Моніторинг окружающей среды // Современные проблемы географии.- М.: Наука, 1976.- С. 19-29.
10. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного мониторинга // Изв. АНСССР. Сер. географ. - 1982. - №2.- С.5-12.
11. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географи мира. - М.: Наука, 1985.- 247 с.
12. Герасимов И.П., Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический аналіз // Изв. РАН. Сер. географ.- 1995. - № 1.- С. 21-30.
13. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.
14. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.
15. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках.- М., 1984.- С 43- 54.
16. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.
17. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка.- "Изв. Вис. Геогр. о - ва", 1971, №1, с. 41-47.
18. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с.308.
19. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
20. Еколого-економічні приорітети у вирішенні проблеми відходів /Б.Горлицький, доктор геолого-мінеральних наук //Економіка України. - №3, - 1995. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...