WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

підземних джерел. Інші водокористувачі (комунальне господарство, ГЕС, водний транспорт, системи зрошення, сільськогосподарські підприємства тощо) використовували воду безплатно.
Тарифи визначалися на основі необхідних витрат з урахуванням рентабельності основних фондів, яка відповідала рівню народногосподарського нормативу ефективності капіталовкладень. Плата за воду в промисловості стала важливим чинником економічного стимулювання раціонального використання водних ресурсів, впровадження систем багаторазового використання води. Проте, оцінка води ґрунтувалась на теорії трудової вартості, за якою природні ресурси, не будучи продуктом праці, не мають вартості та її грошового виразу --ціни. Плата за воду не враховувала її специфіку як обмеженого природного ресурсів та умов його формування у часі і просторі, що дає диференційний ефект. До того ж платниками були лише водокористувачі, виплати яких у загальній сумі витрат на створення і функціонування водозабезпечуючих систем становили 20-25% (Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища - Київ: "Вища школа",1995. 271 с.)(Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра. (В.Я. Шевчук, М.В. Гусєв, О.О. Мазуркевич та ін.; За оед. В.Я. Шевчука - К.: Вища шк., 1996 - 207 с.).
Десятирічний досвід застосування цих тарифів показав, що вони далеко не в повній мірі вирішували проблему економічного регулювання водокористування, тільки в 1991 році плата за воду була переведена на нові тарифи:
- за безповоротне водоспоживання, що встановлюється на 1 куб мспоживаної води виходячи з середньозваженого тарифу плати за воду з водогосподарських систем, розрахованого для даного підприємства з коефіцієнтом 1,25;
- за послуги водогосподарських систем, що встановлюються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 8.02.1997 р. №164 на території України діють такі нормативи плати за використання прісних водних ресурсів.
Існують і наступні нормативи: плата за спеціальне використання водних ресурсів для потреб гідроенергетики - усі річки - 0,7 коп за 100 куб. м води, пропущеної через турбіни (крім ГАЕС, які функціонують у комплексі з ГЕС); плата за спеціальне використання водних ресурсів для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) - усі річки, крім Дунаю: вантажний самохідний і несамохідний флот - 1,25 коп за тоннаж-добу експлуатації флоту; пасажирський флот, що експлуатується - 0,14 коп. за 1 місце-добу експлуатації флоту.
Слід зауважити, що розміри тарифів в значній мірі мають суб'єктивний характер і залежать від рішень місцевої влади, зумовлених розміром одержаних дотацій, економічного стану водокористувачів та іншими причинами (Данилишин, ст. 436-438).
Згідно нормативів розподілу платежів встановлено, що 80% платежів за використання водних ресурсів загальнодержавного значення спрямовується до державного бюджету, 20% платежів за використання водних ресурсів загальнодержавного значення в місцеві бюджети. До державного бюджету спрямовується 100% плати за використання рибних та інших водних живих ресурсів і 100% платежів відводиться у місцеві бюджети за використання водних ресурсів місцевого значення.
4. Платежі за використання лісових ресурсів.
В системі економічних відносин важливе значення набувають платежі за користування ресурсами лісу як основи відшкодування затрат лісогосподарського виробництва, вирівнювання умов роботи лісових підприємств, поповнення бюджету за рахунок додаткового доходу від рубки лісу в кращих природно економічних умовах.
У відповідності з поставленими цілями в основу механізму платного лісокористування покладений рентний підхід до економічної оцінки лісових ресурсів, а його принципи спрямовані на поліпшення економічних взаємовідносин між власниками лісів і лісокористувачами, що визначається на основі ренти, яка обчислюється різницею між ціною лісу на корені у віці рубки і індивідуально зведеними затратами, пов'язаними з їх відновленням в даних умовах місцезростання. Основою механізму платного лісокористування є різні форми власності на ліси, рентний підхід, існуючі закономірності ринкових форм господарювання.
Існує два види оплати:
- платежі за право користування лісовими ресурсами;
- платежі за відшкодування витрат на охорону і відтворення лісових ресурсів.
Однією з форм плати за ресурси лісу можуть бути фіксовані відрахування від вартості продукції лісозаготівель. Поряд з спеціальними видами пропонуються також платежі, які пов'язані з використанням лісових ресурсів, але не є постійними. Це штрафні санкції і компенсаційні платежі за нераціональне лісокористування і нанесення шкоди лісам.
За користування лісами в соціально-екологічних цілях базовий розмір ставки плати, в зв'язку з відсутністю методів економічної оцінки різних функцій лісу, корегується відповідними коефіцієнтами. Наближеним вираженням плати за вказані види лісокористування є замикаючі оцінки, котрі відображають витрати на охорону, відновлення і використання лісових насаджень, а джерелом покриття плати є додатковий продукт (прибуток), який утворюється в результаті використання лісу, як засобу або предмету праці.
Плата за користування лісами в ринкових умовах господарювання визначається лісовласниками на договірних началах з лісокористувачем. При оренді лісів з лісокористувача справляється орендна плата. При цьому її величина може бути в межах таксової вартості лісових ресурсів (враховується віддаль перевезення деревини, її порода /хвойна, м'яколистяна, твердолистяна/, якість /ділова деревина, дрова/, крупність /велика, середня, дрібна/, поширеність по території країни /І - ІV пояси/)з урахуванням ренти, витрат на управління лісами і певної частини прибутку орендаря.
Об'єктами плати за лісові ресурси є ділянки лісу, які виділені у встановленому порядку для експлуатації рубками головного користування. Доцільна плата також за деревину від рубок догляду та інших лісогосподарських рубок. В районах зосередження лісозаготівель об'єктом плати можуть також бути окремі ділянки, які використовуються в екологічних і соціальних (рекреаційних) цілях. При цьому екологічні і соціальні функції лісу оцінюються по величині

 
 

Цікаве

Загрузка...