WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) - Реферат

природних ресурсів і підвищенню їх якості; на потреби соціально-економічного розвитку відповідних територій; на реалізацію науково-технічних програм і створення техніко-технологічних передумов для інтенсифікації та більш комплексного використання ресурсів і відходів виробництва; на створення системи контролю за станом природних ресурсів, введеня кадастрів, геоекологічної зйомки; на формування фінансових засобів органів управління всіх рівнів тощо.
Ради народних депутатів в межах своїх повноважень мають також право встановлювати для користувачів природних ресурсів різні пільги - з метою створення необхідних сприятливих умов для підприємств, а також заохочення або підтримки економічно слабких природокористувачів.
Основними формами таких пільг є зниження ставокплатежів, повне або часткове звільнення від них на деякий час або безстроково, відстрочка виплат, встановлення диференційованих термінів виплат з метою стимулювання і заохочення. Передбачається також пільгове кредитування заходів по раціональному використанню природних ресурсів, пільгове оподаткування при досягненні високої ефективності природоохоронної діяльності, звільнення від плати в основні фонди в природоохоронній сфері тощо.
2. Платежі за землю.
Плата за землю здійснюється у формі орендних платежів. Нормативи плати за землю в кожній державі розробляються самостійно, але загальна методика і цілому вже опрацьована.
Плата за землю визначається окремо для сільськогосподарських і міських земель. Перша форма платежів враховує відшкодування земелекористувачем збитків, спричинених вилученням або тимчасовим захопленням (відчуженням) земельних ділянок, а також втрат сільськогосподарського виробництва за затвердженими нормативами освоєння нових земель з урахуванням втрат диференційної ренти, яка виникла через використання гірших земель на заміну відчужених угідь.
Приклад розрахунку плати за землю для спільного підприємства. Для підприємства виділено землю за 3 км від м. Тернопіль площею 20 га, з них 15 га - орної, 5 га - пасовищ. Гектар орних земель згідно нормативів оплати в Тернопільській області коштує 7000 грн., а гектар пасовища 2000 грн. Отже, загальна сума оплати становить (7000?15)+(2000?5)=105000+10000=115000. Ця плата є мінімальною. Для уточнення використовують спеціальні коефіцієнти подорожчання залежно від пливу великих центрів на розвиток виробництва. Так, для міст із різною чисельністю жителів вони становлять:
Коефіцієнти, які враховують місцерозташування земельної ділянки в приміських зонах великих міст (Про порядок грош. оцінки).
Чисельність населення міст-центрів (тис. чол.) Значення коефіцієнта
100-200 1.1
250-500 1.2
500-1000 1.3
1000 і більше 1.5
Крім цього потрібно враховувати транспортне забезпечення, середовищну і рекреаційну цінність території, особливість мікроклімату тощо. На основі нижньої межі плати за землю ведуться переговори для визначення кінцевої (остаточної) оцінки землі.
Плата за використання міської землі встановлюється відповідно з комплексною будівною оцінкою території виходячи з затвердженого генерального плану розвитку міст, із витрат (видатків) на інженерне упорядкування території, будівництво транспортних шляхів, відрахувань підприємств на житлове і культурно-побутове будівництво. Враховується також курортний статус міст, а в самих містах - райони з історичною забудовою.
Приклад розрахунків оплати за міські землі для спільних підприємств:
Пм=(С0+С1+С2+С3+С4)F+СжN
Де Пм - одночасна плата за міську територію, тис. грн.;
С0 - норматив викидів на інженерно-транспортне впорядкування міст, тис. грн/га;
С1,С2,С3,С4 - показник збільшення вартості міської території відповідно за рахунок розвитку сфери управління, наукового і соціально-культурного потенціалу; в курортних районах і містах; у містах і районах з історичною забудовою;
F - площа ділянки, що зайнята підприємством, га;
Сж - відрахування на житлове і культурно-побутове будівництво, тис. грн/чол;
N - кількість зайнятих на підприємстві працівників, чол.
Показники С0, С3, Сж добираються із спеціальних таблиць.
Плату за право користування землею з частки доходу спільного учасника відраховують щорічно пропорційно до розміру внеску за землю в статутний фонд підприємства і обчислюють за формулою:
М=Dc Пм/Вс+Пм
Де М - відрахування в бюджет місцевих рад, тис. грн.;
Dc - річний дохід спільного учасника, тисю грн.;
Пм - обчислюється за попередньою формулою;
Вс - вклад спільного учасника в статутний фонд спільного підприємства без урахування землі, тис. грн.
Наприклад, для спільного підприємства в центральному районі міста курортного значення у Південному економічному районі України з кількістю населення понад 1 млн. чол. Виділяється ділянка (F=7,5 га). Статутний фонд обох сторін без землі - 3 млн. грн; кількість зайнятих на підприємстві N - 460 чол.; розрахунковий прибуток спільного учасника Dc - 1 млн. грн. С0 - становить 565 грн/га; С1 - 5000 грн./га; С2 - 6000 грн./га. Інших факторів, що збільшують вартість землі, немає. Сж=7,8 тис. грн/люд. визначається з нормативних даних спеціальних таблиць.
Пм=(565+5000+6000) 7,5+7800 460=86737,5+3588000=3674737,5 грн
Ця сума є розміром разового відрахування спільного учасника спільного підприємства з власних чи позичених засобів у місцевий бюджет. Якщо за домовленістю право користування землею оплачується з доходу, то щорічні відрахування становлять:
М=1 млн.грн 3,674 млн. грн/3 млн.+грн 3,674 млн.грн=
Зараз в Україні відбувається опрацювання нових документів, діє ринковий механізм купівлі-продажу землі; існують також орендні форми платежів. Орендна плата:
О=Рм+КП,
Де О - щорічна плата; Рм - земельна міська рента; К - вкладений у землю капітал; П - процент на вкладений капітал (Царик Т.Є., ст. 43,44).
Щодо нормативів розподілу платежів було встановлено, що до державного бюджету спрямовується - 30% платежів за землю, а у місцеві - 70% платежів за землю.
3. Особливості плати за воду.
З 1982 р. в Україні запроваджено плату за воду, яку забирають з водогосподарських систем промислові підприємства, а з 1984 р. - за воду, спожиту з

 
 

Цікаве

Загрузка...