WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічні аспекти проведення екологічної політики - Реферат

Економічні аспекти проведення екологічної політики - Реферат

освітньої і дослідницької діяльності.
§ Запровадження екологічного страхування.
Фінансування економічних інструментів екологічної політики здійснюється за рахунок шести основних джерел:
§ державний бюджет і регіональні або муніципальні бюджети;
§ позабюджетні фонди;
§ інвестиції комерційних структур і виробництв;
§ комерційні кредити (національні і іноземні);
§ іноземні екологічні інвестиції;
§ іноземна донорська допомога.
3. Регіональні аспекти проведення екологічної політики.
Основним завданням еколого-економічного розвитку регіонів має стати створення необхідних нормативно-правових основ функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розвиток їх економічної та фінансової автономії. Для забезпечення цих завдань, а також з метою забезпечення реалізації положень Конституції України необхідноприскорити прийняття законодавчих актів щодо розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, визначення регіональних аспектів у проведенні екологічної політики (Данилишин, 642).
Регіональний аспект має дві особливості: природну; організаційну. Перша полягає в тому, що регіон є унікальним внаслідок своєї природної і соціально-економічної специфіки. Врахування цих "унікальних" властивостей є гарантією ефективного вирішення природоохоронних завдань та сприяє розробці адекватних даним умовам методів регулювання природної та господарської діяльності, під впливом якої перебуває природа.
Другий напрям полягає в тому, щоб для проведення ефективної регіональної екологічної політики створити відповідні організаційно-управлінські структури: адміністративну, правову, фінансово-кредитну, науково-дослідну та ін.
Виходячи з цього на перший план мають бути поставлені завдання збереження технологічного ядра виробничо-технологічної структури економіки регіонів, основних природоохоронних потужностей, відновлення раціональних господарських зв'язків, у першу чергу - з країнами СНД. Це проблеми економічної і політичної безпеки країни. До цієї проблеми добавляється також завдання протидії тенденціям сировинної спеціалізації країни, яка набирає силу.
Другим важливим завданням є модернізація та екологізація виробничого апарату регіонів, відновлення їх структурно-технологічної збалансованості, причому на базі вітчизняного виробництва.
Третє завдання - зменшення ресурсомісткості, матеріало- та енергомісткості виробництва.
Ключовими завданнями періоду виживання і формування основ відродження регіональної економіки з урахуванням рівня екологічної безпеки повинні стати:
§ підвищення рівня завантаженості ще наявних потужностей і рівня їх екологічної безпеки;
§ відновлення необхідних масштабів інвестиційної діяльності;
§ формування цінових механізмів перерозподілу ресурсів нагромадження між добувними і переробними підприємствами;
§ забезпечення стійких темпів економічного зростання на базі нового відтворювального механізму;
§ формування збалансованої системи природокористування й адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, сільському господарстві, транспорті;
§ завершення формування економічного механізму природокористування, що має забезпечити в першу чергу збільшення обсягів надходжень до державного і місцевих бюджетів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів та зростання обсягів їх використання на відтворення і підтримання відповідних природних ресурсів у належному стані;
§ вдосконалення існуючої системи стягнення та цільового використання платежів за забруднення довкілля, реформування існуючої системи екологічних фондів.
4. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Порівнюючи темпи впровадження нової екологічної політики в Україні і Центральноєвропейських країнах, що перебувають в умовах переходу до ринкової економіки за наступними показниками: розвиненість ринкових відносин і реформування економіки з врахуванням екологічних імперативів; приведення нарахувань екологічних платежів у відповідність з можливостями і потребами даної економічної і екологічної ситуації; гармонізація екологічних норм і стандартів з міжнародними; проведення реорганізації роботи екологічних інституцій і іншими слід констатувати факт, що на даний час Україна запізнюється з проведенням екологічних реформ на 8 - 9 років. Тому порівняння показників ЦСЄ і України в такому випадку є виправданим.
Керівною стратегією, якою керуються усі країни з перехідним типом економіки при обмеженості ресурсів на охорону навколишнього середовища є "пріоритетність реалізації екологічних проектів з максимальним економічним ефектом".
Окрім того, гнучке використання умов перехідного періоду, створює для ЦСЄ можливості апробації малодосліджуваних у західних країнах економічних інструментів і інституцій. Вони впроваджуються за фінансової допомоги західних країн у вигляді модельних і пілотних проектів і тому є взаємовигідними для обох сторін.
Найбільш поширеними економічними інструментами вживаними в екологічній діяльності країнами ЦСЄ є наступні:
§ Платежі (податки) за забруднення довкілля, що розраховуються відповідно до кількості і рівня безпеки для навколишнього середовища забруднюючих речовин (всі країни).
§ Плата користувачів за користування колективними видами сервісів (наприклад, плата за збір і утилізацію відходів чи стічних вод).
§ Екологічний податок (плата) на продукт, що зумовлює забруднення в процесі виробництва, його споживання чи утилізації.
Чеською і Словацькою Республіками заплановано ввести податок на продукцію, яка впливає на руйнування озонового шару; Угорщина ввела податок на автомобільне пальне (0,01$ за літр), шини (0,15$ за кг нових шин і 0,76$ за кг старих імпортних шин), холодильники (у 1996 році було зібрано 2,5 млн. $, 50% з яких спрямовано на програму по відновленню морозильників), акумулятори (0,19$ за кг) і пакувальні матеріали (податок коливається від

 
 

Цікаве

Загрузка...