WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Економічні аспекти проведення екологічної політики - Реферат

Економічні аспекти проведення екологічної політики - Реферат


Реферат на тему:
Економічні аспекти проведення екологічної політики
План
1. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні.
2. Економічні інструменти екологічної політики.
3. Регіональні аспекти проведення екологічної політики.
4. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
1. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні.
Еколого-економічна політика держави має базуватися на ряді основних принципів, серед яких домінуючими є: принцип прийняття запобіжних заходів, принцип "забруднювач платить", принцип сталості, принцип розподілу відповідальності, так як кінцеві результати можуть бути досягнуті тільки шляхом погоджених дій усіх відповідальних груп суспільства. Перспективним напрямком повинна стати розробка такого підходу до розвитку економіки, в рамках якого біосфера розглядається не як один з ресурсів, а як фундамент життя. Розвитку такого підходу повинна сприяти розробка методів оцінки господарських місткостей локальних і виробничих екосистем, оцінка на цій основі допустимого рівня розвитку економіки і населення на території України.
В даний час ефективність еколого-економічної політики держави може формуватись на основі трьох складових:
§ Мінімізації антропогенних перетворень;
§ Поетапності ліквідації їх негативних наслідків;
§ Вибіркового підходу до проведення природоохоронних заходів з метою підвищення їх ефективності.
Безпосередні і короткотривалі цілі еколого-економічної політики держави мають бути направлені на вирішення найбільш невідкладних проблем, таких як:
§ Поліпшення якості питної води;
§ Ліквідація загрози здоров'ю людей, що викликана низькою якістю стану довкілля;
§ Здійснення структурної перебудови економіки країни з урахуванням вимог раціонального природокористування;
§ Ліквідація радіоактивного забруднення і вирішення постчорнобильських проблем;
§ Припинення деградації та руйнування біорозмаїття;
§ Утилізація відходів.
Виходячи з цього, основними напрямками еколого-економічної політики держави з метою реалізації стратегічних завдань є:
§ Структурна перебудова економіки держави та врахування вимог екологічної безпеки при її здійсненні;
§ Сприяння формуванню якісної структури споживання, в основі якої лежать принципи раціональності й безвідходності;
§ Реформування цінової політики, встановлення обмежувальних цін на енергоносії, перехід до загальної обов'язкової системи платного природокористування;
§ Інституційні перетворення з метою формування нового правового і економічного механізму регулювання взаємодії державних органів різних рівнів і природокористувачів, включення екологічних вимог в процедуру оцінки соціально-економічної ефективності управлінських рішень;
§ Реструктуризація екологічного законодавства у зв'язку із зміною умов життєдіяльності населення і структури виробництва;
§ Формування ефективної системи екологічної освіти і виховання;
§ Реалізація першочергових екологічних програм державного значення;
§ Розвиток економічних методів регулювання природокористування і децентралізація управління охороною НПС, розширення повноважень місцевих органів управління;
§ Забезпечення найбільш економічно ефективного вирішення природоохоронних проблем за рахунок використання ініціативи та зацікавленості об'єктів господарювання;
§ Стимулювання інвентаризації джерел забруднення, сприяння підвищенню культури виробництва і зміцненню технологічної дисципліни, нагромадження фінансових ресурсів та природоохоронних інвестицій;
§ Створення ефективної системи екологічної інформації, періодичних видань екологічної орієнтації, цілеспрямована пропаганда екологічних знань.
2. Економічні інструменти екологічної політики.
Економічні інструменти є інструментами, що впливаючи на кошти і прибутки від ведення альтернативної діяльності, яка базується на економічних засадах, допомагають змінити поведінку людей в позитивний для навколишнього середовища бік.
Застосування економічних інструментів допомагає будувати економічну діяльність керуючись принципами збалансованого еколого-економічного розвитку і включенням цін за вплив на НПС у вартість виробництва і споживання. Економічні інструменти:
§ підтримують діяльність спрямовану на покращення якості навколишнього середовища;
§ стимулюють зменшення відходів і викидів, переробку і раціональну утилізацію відходів;
§ сприяють виробництву екологічно чистої продукції і впровадженню відповідних технологій;
§ сприяють збалансованому розвитку території;
§ підтримують природоохоронні території і допомагають відновлювати порушені.
Основними передумовами введення економічних інструментів стали:
1) процеси загальної політичної, економічної і інституційної трансформації;
2) вимоги громадськості щодо безпечного навколишнього середовища;
3) міжнародні угоди і донорська допомога.
Слід зауважити, що ефективність застосування економічних інструментів залежить від гнучкості дії інших інструментів екологічної політики і затрат на впровадження різних механізмів для скорочення забруднень.
Враховуючи труднощі перехідного періоду, застосування економічних інструментів найефективніше відбувається через введення у практику системи економічних стимулів. На відміну від інших економічних інструментів вони не ведуть до включення реальних цін за природокористування у вартість кінцевого продукту, але впливають на встановлення ціни за надлишкові викиди забруднюючих речовин, вони не впливають на зменшення величини ВВП.
Стимулюючі економічні інструменти включають:
§ Кредити і позики для стимулювання екологічно безпечної діяльності.
§ Гранти, асигнування і субсидії.
§ Звільнення від виплат діяльності спрямованої на вирішення пріоритетних, специфічних екологічних проблем.
§ Звільнення від виплат на період підготовки і початку оперування екологічно чистих технологій.
§ Звільнення від виплат спонсорів природоохоронних територій,

 
 

Цікаве

Загрузка...