WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель - Реферат

Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель - Реферат

підписуванням висот точок.
20. Після виконання знімання забудованих територій здають:
- оригінали планів та на твердій основі або на пластину і формуляри;
- абриси горизонтального і висотного знімання;
- польові журнали або результати вимірювання в накопичувачах інформації;
- схема прокладання ходів знімальної основи;
- каталог координат і висот точок;
- схему розміщення планшетів знімання;
- список назв вулиць, провулків, майданів затверджений місцевою владою;
- викопіювання для виконання зведень по рамках;
- акт польові перевірки і приймання робіт;
- технічний звіт (на об'єкт знімання).
21. Підземні комунікації і споруди, що мають пряме відношення до них, є одним із основних елементів змісту топопланів. Топоплани на яких відображені підземні комунікації, слід створювати відповідно до вимог "Інструкції".
22. Елементи підземних комунікацій слід відображати на топопланах у відповідності з діючими "Умовними знаками для тополанів М1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 та умовними знаками для планів підземних комунікацій".
23. Знімання підземних комунікацій треба виконати на основі існуючої геодезичної мережі або планово-висотної знімальної основи, що створюється.
24. Вихідною висотною основою при зніманні підземних комунікацій є знаки державної нівелірної мережі І-ІV класів.
25. Знімання елементів підземних комунікацій на топопланах виконують переважно методом тахеометричного і теодолітного знімання. Можна поєднувати їх з фото топографічними і фототеодолітними методами.
26. Знімання існуючих підземних комунікацій проводять за наявністю затвердженого технічного завдання (технічного проекту) після рекогностування і обстеженнях.
27. Рекогностування підземних комунікацій (на територіях населених пунктів і промислових підприємств) складається з підготовчих робіт і відшукування мереж на місцевості.
28. Напрямки ліній раніше прокладених комунікацій між колодязями, а також без колодязних комунікацій визначень за допомогою електронних приладів пошуку - трасошукачів, а там, де ці прилади використовувати неможливо шурфування. Знімання існуючих підземних комунікацій складається із плановисотного знімання їх виходів на поверхню землі і знімання ліній, що виявлені за допомогою приладів пошуку або розкриття шурфами.
29. Планове положення всіх виходів підземних комунікацій визначають від пунктів геодезичної мережі і знімальної основи, а також від кутів капітальних будинків, споруд, колодязів.
30. Знімання виходів раніше прикладених підземних комунікацій виконують лінійними засічками, способом перпендикулярів, створів і полярним способом.
1.7.4. Розрахунок основних даних для аерофотознімання.
Розрахунок основних даних виконується з метою складання технічного завдання на виконання аерофотознімання.
Вихідні дані:
Висота січення рельєфу, h=1м;
фокусна віддаль АФА fx=70;
масштаб фотографування m=6500;
швидкість літака W=200 км/год;
розміри знімків lx, ly=18 x 18 см;
поздовжне Рх=84;
поперечне Ру=34;
Розрахунок основних даних для аерофотознімання.
Таблиця 13
Назви показників Позначення і формули для обчислення Одиниця виміру Розрахунок
Розміри аерофотознімальної ділянки:
довжина
ширина
площа
С
Д
С х Д
км
км
км2
4,0
4,625
18,5
Висота перерізу рельєфу h м 1
Масштаб аерофотозйомки 1:m 6500
Масштаб створеної карти 1:2000
Фокусна віддаль камери fx мм 40
Розміри знімка lx, ly см 32 х 32
Висота фотографування Нф = f ? m м 260
Максимальна висота точок а мах м 212.8
Мінімальна висота точок а мін м 126,6
Середня висота точок а сер м 169,7
Найбільше відхилення від середнього значення м 43,1
Мінімальне допустиме перекриття аерознімків:
поздовжнє
поперечне
%
%
80
38
Розрахункове перекриття:
поздовжнє
поперечне
%
%
90
48
Базис фотографування на знімках см 3,2
Віддаль між маршрутами в масштабі зйомки см 10,82
Базис фотографування на місцевості м 208
Віддаль між маршрутами на місцевості м 1082
Кількість знімків в маршруті шт 22
Кількість маршрутів шт 5
Число знімків на об'єкті зйомки шт 110
Число погонних метрів плівки пог/м 36,3
Інтервал між експозиціями сек 9,8
1.7.5. Проектування планової і висотної прив'язків аерознімків.
При стереотопографічному знімання виконують згідно вимог інструкції. До початку польових робіт розробляють робочий план згущення знімальної основи та маркування розпізнавальних знаків. Проект висотної підготовки аерознімків при розрідженій підготовці складається одночасно з проектом маркування планової підготовки.
Точки планово-висотної знімальної основи розміщуються рядами поперек аерознімальних маршрутів і розміщують у середині між маршрутами проектів і по можливості у зонах потрійного перекриття аерознімків у маршруті. Проектування виконується на кальці. На кальку попередньо наносять чорним кольором границі об'єкту знімання, номенклатуру розрафку синім кольором, всі пункти тріангуляції, полігонометрії і репери нівелювання (без сторін мережі і ліній сторін) - чорним кольором.
Напрям осей запроектованих маршрутів знімання зеленим кольором. Перший маршрут суміщають з північною (південною) границею об'єкта або трохи на північ (південь) від цієї границі. Наносять центри всіх аерознімків, центри крайніх знаків у маршруті розміщають за східною і західною границею об'єкта на віддалі 1-2 базиса фотографування від границі, згідно із розрахунковою величиною поперечного перекриття, відбирають смуги поперечного перекриття маршрутів і замальовують жовтим кольором. Для нанесення на карту зон поперечного перекриття необхідно від верхнього маршрути відрізок l , від осі нижнього маршруту відкласти l також:
де, m - масштаб аерознімання.
Після цього закладають проект планової прив'язки аерознімків розпізнавальних точок враховуючи, що буде проводитися розріджена підготовка. Визначення планів топознаків проектуються у доповнення до них, які є уже на місцевості "Пункт тріангуляції, полігонометрії, нівелірні репери". З метою забезпечення необхідною плановою основою, кожної секції планово фотограмметричної.
Планові ознаки, що проектуються по можливості суміщаються з реперами нівелювання. На ділянках знімання, які розтягуються у напрямку маршрутів, не менша ніж 160-200 см в масштабі створюваного плану (для масштабу 1:2000), що відповідає на місцевості 3,2-4,0 км, планові розпізнавальні точки розміщують по середині смуг поперечного перекриття знімків. За схемою, яка приведена на рисунку 1.
Рисунок 1
Віддалі між плановими розпізнавальними точками в зонах поперечного перекриття повинні бути в одному ряду через 80-100 см, а в наступному через 160-200 см, при цьому початок і кінець кожного маршруту повинні бути забезпечені

 
 

Цікаве

Загрузка...