WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель - Реферат

Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель - Реферат

і багатоповерховою забудовою СП не повинні перевищувати 0,4 мм. Для переходу від середніх помилок (Д), до середніх квадратнихпомилок (m) застосовується коефіцієнт 1,25 тобто m=1,25 .
3. Середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- ? прийнятої висоти перерізу при кутах нахилу до 20;
- 1/3 при кутах нахилу від 20 до 60 для планів масштабів в 1:5000, 1:2000 та до 100 для планів масштабів 1:1000, 1:500
- 1/3 при перерізі рельєфу через 0,5 м на планах масштабів 1:5000 та 1:2000.
У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1,5 раза 1:5000 та 1:2000 та більше 100 для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість горизонталей повинна відповідати різниці висот, що визначена на перегинах схилів, а середні помилки висот, які визначемо на характерних точках рельєфу, не повинні перевищувати 1/3 принятої висоти перерізу рельєфу.
4. Точність планів оцінюється за розходженням положення контурів та висот точок, що обчислені по горизонталях з даними контрольних вимірів. Граничні розходження не повинні перевищувати подвоєнних знань допустимих СП, що наведені в п.2 і 3 їх кількість не повинна бути понад 10% від загальної кількості контрольних вимірів. Ці результати контрольних вимірів можуть перевищувати подвоєну СП при цьому їх кількість не повинна бути більше 5% від загальної кількості контрольних вимірів і їх слід виправляти.
При проведенні комплексу топографо-геодезичних робіт для створення карт масштабу 1:2000 для землеустрою індивідуальних с/г угідь, СКП визначення координат поворотів меж і межових знаків не повинна перевищувати 0,10 м. Граничні похибки положення межових знаків і точок поворотів меж відносно пунктів геодезичної основи, не повинні перевищувати значень у містах республіканського та обласного підпорядкування 0,1 м, районного підпорядкування 0,2 м та у селах 0,4 м.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0,1 мм в плані розмежування с/г землеволодінь та землекористування виконується СКП 0,5 мм в масштабі плану.
1.7.2. Розробка технології послідовності виконання робіт.
Для виконання топографічного знімання при складанні технічного знімання вибирають метод, яким буде виконуватися знімання території об'єкту. Вибір методу визначається характером ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню масштабом і формою знімання, існуючим фотометричним обладнанням.
Виходячи із вище наведених вимог мною вибраний стереотопографічний метод знімання. Знімання виконується за наступною технологічною схемою:
Контурна частина плану створюється на основі фото планів, а знімання рельєфу проводять на універсальних стереотопографічних приладах, дишефрування виконують посування польового та календарного дишефрування.
До комплексу польових топографічних робіт при стереотопографічному зніманню входять такі процеси:
- маркування контурних точок та геодезичних пунктів або розпізнавання чітких контурів на аерознімках
- згущення знімальної планової основи (планова підготовка (планового) аерознімків, згущення знімальної висотної основи), висотна підготовка еарофотознімків;
- дишефрування контурів.
Крім того потрібно виконати польові роботи по створенню:
а) планові геодезичної основи
- рекогностування пунктів тріангуляції 4 класу;
- рекогностування пунктів полігонометрії 4 класу і 1 розряду;
- виготовлення центрів та реперів;
- побудова зовнішніх знаків пункту тріангуляції, закладка центрів та реперів, вимірювання напрямків на пунктах тріангуляції. Кутові та лінійні виміри в полігоном.
б) висотної геодезичної основи:
- рекогностування ліній нівелювання;
- виготовлення та закладка реперів;
- нівелювання ліній.
Комплекс камеральних робіт при стереотопографічному зніманню, входять:
- підготовчі роботи;
- фотограмметричне згущення опорної мережі;
- виготовлення фотопланів;
- дишефрування та стереотопографічне знімання контурів та рельєфу;
- підготовка планів до видання на основі вище наведеного можна записати таку (технічну) технологічну послідовність виконання польових та камеральних процесів комплексу.
Знімальних робіт:
1. Польові роботи:
Тріангуляція, полігонометрія:
- рекогностування пунктів тріангуляції та полігонометрії;
- виготовлення центрів для тріангуляції і полігонометрії;
- закладка центрів тріангуляції і полігонометрії;
- побудова знаків на пунктах тріангуляції;
- вимірювання кутів та напрямків тріангуляції;
- вимірювання ліній та пунктів в полігонометрії.
Нівелювання:
- рекогностування нівелірних ліній;
- виготовлення і закладка реперів;
- нівелювання ІV класу технічного нівелювання;
- маркування планово-висотних розпізнавальних точок;
- аерофотознімання;
- планово-висотна прив'язка аерознімків;
- дишефрування контурів та елементів об'єкту;
- знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
2. Камеральні роботи:
- обробка матеріалів тріангуляції та полігонометрії;
- обробка матеріалів нівелювання;
- обчислення планової та висотної прив'язки розпізнавальних точок;
- фотограмметричне згущення опорної мережі;
- викреслювання і оформлення планів;
- складання планів знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
1.7.3. Основні вимоги до зйомки забудованої території і підземних комунікацій.
Завданням та технічне проектування передбачається зйомка забудованих територій та підземних комунікацій у населених пунктах, що знаходяться у населених пунктах. Зйомка забудованих територій буде виконуватися у масштабі 1:2000 надземним методом.
1. Якщо матеріалів фотознімання немає або якщо таке економічне доцільно, знімання забудованих територій дозволяється виконувати надземними методом. Розрізняють горизонтальне знімання забудованих територій і знімання рельєфу. Горизонтальне знімання (знімання контурів і предметів місцевості) включає знімання фасадів, проїздів і внутрішньоквартальне знімання. Його можна виконувати окремо або в поєднанні із зніманням рельєфу (вертикальне знімання) в залежності від характеру забудови і організації робіт.
2. Горизонтальне знімання забудованих територій в масштабі 1:5000 і територій з рідкою забудовою в масштабах 1:2000, 1:1000 і 1:500 виконують способом мензульного знімання. Горизонтальне знімання забудованих територій в масштабах 1:2000, 1:1000 і 1:500 виконується способом перпендикулярів, створів, засічок, полярним і графоаполітичним, тобто за допомогою мензули і рулетки або електронним тахеометром і обміром будівель.
3. У плановому відношенні геодезичною основою для знімання забудованих територій є пункти геодезичних мереж і пунктів знімальної основи, а у висотному відношенні - репери і марки державної нівелірної мереж 1, 2, 3 і 4 класів та всі точки, висоти яких визначені з точністю технічного нівелювання. При

 
 

Цікаве

Загрузка...