WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

практикую проведення прес-конференцій та ділових ігор. Одну з таких прес-конференцій я провела у 8 класах з теми "Геоекологічна ситуація в Україні", учні ділилися на "спеціалістів" (ландшафтознавців, екологів, економістів, ґрунтознавців, демографів, гідрологів, геологів, біологів) та працівників засобів масової інформації, які представляли різні журнали, газети, теле- та радіопрограми.
Прес-конференції не тільки активізують діяльність класу, оригінальним способом перевіряючи знання, а й змушують учнів думати, учать ставити запитання, адже часом це зробити не легше, ніж відповісти на нього.
На своїх уроках я часто вводжу ділову гру. Наприклад, вивчаючи океани в 7 класі чи тему "Гідросфера" в 6 класі, пропоную різні ситуації:
1. Один із вас буде капітаном, інший штурманом. Потрібно визначити мету експедиції, вибрати маршрут плавання, розказати про природу тих місць, де ви побували.
2. Здійсніть уявну подорож допівнічного полюса. Виберіть спосіб пересування. Які труднощі вам зустрілися?
Під час вивчення материків пропоную учням творчі роботи, наприклад скласти пам'ятку туристові, який вирушає в подорож на даний материк. Пропоную також творчі завдання типу "Щоденник подорожі, яка не відбулася, або три дні в Африці". Творчі роботи учні ілюструють малюнками.
Традиційно після вивчення теми "Атмосфера" проводжу урок-вікторину "Що? Де? Коли?". Підбираю цікаві запитання з усієї теми, які могли б найповніше виявити рівень знань учнів. Використовую "Чорний ящик", "Бліц-запитання".
Проводжу також уроки-заліки. Метою таких уроків є узагальнення та систематизація знань учнів, закріплення основних понять і термінів, перевірка вміння працювати зі статистичними матеріалами, довідниками, картами, діаграмами, таблицями; прищеплення школярам навичок самостійності в оцінці знань своїх товаришів.
Кожного навчального року я проводжу загальношкільний позакласний захід із географії. Серед них - КВК, гра-вікторина "Що? Де? Коли?", гра "Щасливий випадок", "Брейн-ринг".
Різноманітні форми проведення навчальних занять дають можливість виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя та учня, стати активним учасником навчального процесу, засвоїти матеріал безпосередньо на уроці.
8. Технології групової діяльності учнів на уроках географії
Групова навчальна діяльність - щ форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями.
Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, оскільки педагог безпосередньо втручається в роботу групи тільки в тому разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя. Групова, навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.
Отже, групова форма навчальної діяльності має кілька значних переваг:
o за той сами й проміжок праці обсяг виконаної роботи набагато більший;
o висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;
o формується вміння співпрацювати;
o формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;
o розвивається навчальна діяльність.
Приклад аркуша оцінювання з теми "Велика Британія", 10 клас
Критерії оцінювання знань на уроці Бали Прізвище, ім'я
1 2 3 4 5 6
Аналізував передумови розвитку Великобританії 1
Працював з атласом, підручником І
Відповідав на запитання вчителя 1
Обґрунтовував проблемні питання 2
Мав цікаві ідеї, застосовував їх, складаючи схему 1
Формулював відповіді англійською мовою 1
Виступав від групи з обґрунтуванням схеми 1
Відповідь супроводжував показом на карті 1
Домашня підготовка 3
Загальна кількість 12
Групова навчальна діяльність не потребує додаткового часу, а навпаки, заощаджує його. Так, для вивчення економічної і соціальної географії світу в 10 класі відводиться одна година на тиждень, а обсяг навчального матеріалу досить значний.
У таких умовах організація навчальної діяльності в малих групах є своєрідним виходом із ситуації.
Вивчаючи тему "Політична карта світу", учні працюють у групах, використовуючи підручник, атлас. Кожна група одержує конкретне завдання.
1. Яка відмінність між країною, державою, територією?
2. Що таке унітарна держава, федеративна, конфедеративна?
3. Як поділяються держави за формою державного правління?
4. Як поділяються держави за структурою господарства?
5. Назвіть колонії на сучасній карті світу.
Користуючись текстом підручника, учні за 5 хвилин формують відповіді на поставлені запитання, і лідер команди доповідає перед класом. Так, учні всього класу за короткий час ознайомлюються з типологією держав. Після цього пояснюю, що найчастіше за критерії поділу держав беруть рівень економічного розвитку, в основу якого покладено визначення валового національного продукту (ВНП). У формі бесіди доводжу сутність ВНП та його відмінність від внутрішнього валового продукту (ВВП). Після того групам пропонується дослідити тип країн певного економічного розвитку:
1. Які риси характерні для економіки країн "Великої сімки"?
2. Характеристика середньорозвинених країн перехідної економіки.
3. Формування господарств високорозвинених країн.
4. Особливості розвитку постсоціалістичних країн перехідної економіки.
5. Спеціалізація господарств країн, що розвиваються.
Працюючи з текстом підручника, учні складають характеристику групи країн і діляться інформацією з однокласниками. Такий спосіб навчання сприяє формуванню навичок роботи з джерелами інформації, вчить учнів самостійно здобувати знання.
Вивчаючи економіку певної країни, доцільно запропонувати групам складання структурно-логічних схем.
В умовах застосування різних форм групової роботи доцільно використовувати листи оцінювання навчальних досягнень учнів, їхня особливість полягає в тому, що діти мають можливість самостійно дати оцінку рівню засвоєння нових знань, домашньої підготовки, активності на занятті, ініціативності, творчості.
9. Проектна робота як метод інтерактивного навчання в географії
Проектна робота ставить завдання - розробка власної моделі, процедури, схеми, підчас виконання якої учні набувають корисних дослідницьких навичок. Проекти можуть бути довготривалими, на виконання яких виділяється декілька уроків, частина декількох уроків, і короткочасними, які можна розробити упродовж одного уроку або навіть певної його частини. Підготовка,

 
 

Цікаве

Загрузка...