WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

стриманість у суперечках.
4. Намагатися встановити істину, а не демонструвати своє красномовство.
5. Виявляти демократичність, уміння з гідністю визнати недостатність своєї аргументації.
Дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька різновидів:
а) "Мозковий штурм". Це вид дискусії, що передбачає вислуховування ідей без обговорення: перед групою ставиться дискусійне завдання й учні відповідають на нього. Відповіді фіксуються в короткійформі.
Наприклад. Які чинники сприяли швидкому економічному розвитку Австралії?
б) Дискусія "Так - ні". Учням ставиться дискусійне запитання. Ті, хто дає на нього ствердну відповідь, стають з одного боку, хто заперечує - з другого. Учитель підходить по черзі до кожного, пропонує відстояти свою точку зору.
Наприклад
o Безробіття - невід'ємний елемент ринкової економіки. Так чи ні?
o Українська діаспора - це гордість чи горе українців?
в) "Круглий стіл". Дискусія передбачає організований обмін думками й поглядами учасників групи з приводу певної теми, а також розвиває мислення, допомагає формувати погляди і переконання, виробляє вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчить оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. Хід дискусії можна розподілити на такі етапи:
1. Вступ. Формулювання проблеми, визначення її актуальності.
2. Власне дискусія.
3. Заключне слово викладача.
Під час підготовки до дискусії вчитель повинен чітко сформулювати завдання і мету, підібрати необхідну літературу, її список запропонувати учням заздалегідь.
Підбираю питання до плану проведення дискусії, вивішую їх у класі за п'ять-шість днів, готую пам'ятку для формування культури дискусій.
Пам'ятка "Як вести дискусію"
1. Вислухай формулювання питання, визнач, у чому проблема.
2. Сформулюй гіпотезу.
3. Внеси пропозицію, аргументуй її чітко, ясно, не повторюючи того, що було вже сказано.
4. Уважно слухай докази товаришів, які дотримуються іншої точки зору.
5. Знайди в них сильні і слабкі сторони.
6. Обґрунтовано запереч їх твердження.
7. Визнач, що дала тобі дискусія.
Важливим етапом дискусії є безпосередня суперечка. Вчитель не повинен проявляти авторитаризму, а повинен використовувати методи активізації, дискутуючи. Майстерність учителя в умінні вчасно помітити, відчути момент закінчення дискусії. Далі наведено приклад.
Проведення дискусії на тему "Проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості України". (Практична робота)
Мета: сформувати в учнів чітке розуміння основних рис галузевої структури господарства України, сучасних проблем розвитку та розміщення промисловості, пошуки шляхів подолання кризи і утвердження економічної незалежності; вчити учнів мислити економічними категоріями та прогнозувати результати господарської діяльності; виховувати інтерес до політичних та економічних знань, цікавість до подій суспільного життя свого краю.
Обладнання: економічна карта України, карта промисловості України, карта Херсонської області, плакат-пам'ятка "Як вести дискусію", плакат з переліком питань для дискусії.
Послідовність виконання роботи
I. На початку дискусії вчитель акцентує увагу на правилах пам'ятки "Як вести дискусію".
II. Кожне питання дискусії зачитується окремо. Вчитель у ролі ведучого намагається поставити проблему, зав'язати суперечку і ненав'язливе відібрати пропозиції та спільно виробити висновки.
Питання дискусії
1. Яка ни ні структура промислового виробництва? Чому, на вашу думку, вона весь час змінюється і як саме?
Головні напрямки проблеми
Сучасна структура промисловості: паливно-енергетичний комплекс, металургійний комплекс, машинобудівний комплекс, хімічний комплекс, лісовий комплекс, будівельний комплекс, медичний комплекс, соціальний комплекс.
Протягом останніх років поступово зростає частка машинобудування, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. За ринкових умов потрібна структурна перебудова промисловості в напрямі зменшення частки матеріало- і енергоємних галузей. Необхідно ж стимулювати розвиток наукоємних сучасних галузей промисловості, невиробничої сфери (групи "Б"), впроваджувати нові передові технології...
2. "За загальними обсягами природних ресурсів та економічним потенціалом наша країна посідає восьме місце у світі і має реальну перспективу перетворення в одну з найбагатших країн світу",- зазначається в підручнику "Географія України" (П. О. Масляк, П. Г. Щищенко, 1998 р., с. 172). Чому ж склалася невідповідність між економічними можливостями країни та їх реалізацією?
Орієнтовна відповідь
o Структура промисловості України була підпорядкована загальносоюзним потребам;
o галузі промисловості України не мали завершених виробничих циклів, а отримували й виготовляли окремі деталі та комплектуючі, а розрив економічних зв'язків призвів до простою цих підприємств;
o господарство України розвивалось в основному екстенсивним шляхом;
o повільними темпами йде конверсія (перепрофілювання) воєннопро-мислового комплексу, який в Україні був дуже потужним;
o застарілі технології підприємств, технічне оснащення, дефіцит коштів і т. ін.
За підручником "Соціально-економічна географія України" за редакцією О. І. Шаблія (Львів: Світ, 1994)
3. Перебуваючи у складі СРСР, Україна виробляла 50% чавуну, 40 % сталі і прокату Союзу, а металургійна галузь була в ній провідною. Чи потрібно втримувати такий рівень виробництва цієї продукції незалежній Україні і надалі?
(Необхідно зменшувати металомісткість продукції, підвищувати якість металу, знижувати собівартість, виходити на зарубіжні ринки, але не за рахунок продажу сировини чи напівфабрикатів, а за рахунок готової продукції. Маючи власний метал, Україна може більше розвивати своє конкурентоспроможне машинобудування.)
4. У системі міжнародного поділу праці Україна спеціалізується на виробництві машин і устаткування, продукції металургії. Чому ж простоює Херсонський комбайновий завод? Що запропонуєте для покращення ситуації?
Орієнтовна відповідь
o Неякісні комбайни, дорогі;
o слабкі конструкторсько-проектні сили;
o не зуміли відразу перебудуватись на оновлення продукції до вимог часу, випуск малогабаритної техніки для підсобних господарств та товарів народного споживання і т. ін.
5. Які основні напрямки подолання економічної кризи в Україні?
Орієнтовна відповідь
1) Перехід до ринкових форм господарювання.
2) Приділення більшої уваги розвитку галузей спеціалізації України у світовому масштабі.
3) Скорочення неефективних, енерго- та матеріаломістких виробництв.
4) Конверсія (перепрофілювання? військових заводів з їх передовою

 
 

Цікаве

Загрузка...