WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

Застосування інноваційних технологій навчання географії (науковий реферат) - Реферат

прикладі. Чому у вологих екваторіальних лісах ґрунти неродючі за умови буйної рослинності й значній кількості рослинного опаду?
Учитель. Яку суперечність між відомими й новими фактами ви помітили?
Учні. В умові завдання сказано, що длявологих екваторіальних лісів Африки, які розташовані в жаркому поясі, характерною є буйна рослинність. Ми знаємо, що для формування перегною в ґрунті необхідно три умови: тепло, волога та рослинний опад. Усі ці умови є. У цьому полягає суперечність між нашими знаннями й новою інформацією.
Схематично суперечність можна показати так:
Бідні ґрунти
Учитель. Таким чином, перший етап розв'язання проблеми полягає у виявленні прихованої суперечності. Як ви міркували?
Учні. Встановили, що ми знаємо про причинно-наслідкові зв'язки між кількістю рослинного опаду й родючістю ґрунтів. Схематично зіставили факти з інформацією. Завдяки цьому виявили суперечність.
Учитель. Наступний етап - побудова гіпотези, тобто припущення, як розв'язати суперечність. Яку гіпотезу тут можна висунути?
Учні. Велика кількість рослинного опаду мала б призвести до утворення перегною в грунті, що є основою його родючості. Але цього не сталося. Отже, є ще якась причина. Що ж забирає родючі речовини з ґрунту?
Учитель. Перейдемо до третього етапу роботи. Ставимо нову проблему: що забирає з ґрунту поживні речовини? Звичайно, рослини, яких тут дуже багато, і їм треба чимось живитись.
Учні. Знаючи умови, необхідні для формування гумусу в ґрунті, маємо: велика кількість тепла спричиняє активну роботу бактерій, процес перегнивання решток відбувається дуже швидко. Протікає інтенсивний процес розкладу рослинних решток, причому ці органічні речовини не затримуються в ґрунті, не накопичуються, а відразу використовуються рослинами, а ті, що не використані, вимиваються водою з ґрунту в нижчі горизонти, адже тут дуже велика кількість дощів.
Учитель. Що ви дізналися нового про причинно-наслідкові зв'язки, які визначають залежність між рослинним спадом і родючістю ґрунтів?
Учні. Кількість рослинного опаду не завжди є вирішальним фактором у формуванні родючості ґрунту. У цьому випадку на перший план виступають кількість тепла та кількість вологи.
Таким чином, виконуючи навчальне проблемне завдання, учні відкривають для себе нові знання, тому що структура й логіка проблемного пошуку учня і наукового пошуку Слизькі. Знання, здобуті під час проблемного пошуку, завдяки емоційному піднесенню більше осмислюються, швидше перетворюються на особистісні переконання учнів.
4. Творчі завдання - важлива умова активізації пізнавальної діяльності школярів
Творче завдання - це взаємозв'язок пізнавального та розумового завдань. Його розв'язання вимагає від учня застосування раніше засвоєних знань та вмінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову їх на основі способу розв'язання, бачення нової проблеми в традиційній ситуації.
Важливо збудити розумову діяльність учня. Складаючи творчі завдання, виходжу з того, що умова завдання має ґрунтуватися значною мірою на відомих учням знаннях та вміннях, містити суперечності між відомим та пошуком, викликати цікавість до розв'язання, концентрувати увагу школяра, містити пізнавальну новизну.
З досвіду відомо, що різкий перехід від репродуктивного типу завдань до пошукового успіхів не принесе, а навпаки, викличе багато труднощів та невдач як для учня, так і для вчителя. Тому проміжною і сполучною ланкою між завданням репродуктивним та творчим є завдання частково-пошукового характеру.
Отже, на початковому етапі можна, запропонувати прості вправи, а потім - складніші творчі завдання Ось кілька прикладів:
Закресліть зайве в переліку.
Вправа 1
1) Жираф, ящірка, черепаха, антилопа.
2) Верблюжа колючка, молочай, алое, фікус.
3) Шакал, гієна, лисиця, окапі.
Вправа 2
Тиск низький, бриз, самум, безхмарне небо.
Вправа 3
Вставте в ланцюгу пропущені ланки.
1) Екватор - ? - ? - ?- гілеї.
2) Екватор - ? - сніг
Вправа 4
Савана - ? - ?-? - ? - пустеля.
(Савана - високі трави - розвиток тваринництва - випасання - витоптування - розсіювання пісків - пустеля)
Як підготовчу роботу використовую пояснення дітям схем, взаємозв'язків елементів. Коли учні навчаться пояснювати взаємозв'язки компонентів природи в схемах, починаємо складати схеми спочатку за допомогою вчителя, далі самостійно.
Слід пам'ятати, що від учня вимагається не тільки правильна відповідь, а й логічність міркувань. Тому розвивальна мета творчих завдань набуває особливого значення.
Наприклад. Установіть зв'язок між подіями, явищами.
Платформа - рівнини, область складчастості - гори.
Навчивши дітей установлювати зв'язки між предметами, явищами, подіями, можна переходити до виконання більш складних творчих завдань. Наприклад:
o Чому вивчення кожного материка починається з характеристики фізико-географічного положення?
o На екваторі кут падання сонячних променів найбільший, а найжаркішими вважаються тропічні широти. Чим це пояснити?
o Як впливає рух літосферних плит на формування рельєфу України?
o Чим відрізняються залізні руди Криворізького басейну від руд на Керченському півострові?
o Висока розораність території України - явище позитивне чи негативне?
o За структурою експорту Австралії її можна віднести до країн, що розвиваються. Чи згодні ви з цим?
Для розвитку творчих здібностей учнів на уроках пропоную дітям пофантазувати.
o Як би змінився клімат Землі, коли б зникли океани?
o Як би змінилися ґрунти України, коли б клімат у країні став вологішим? Сухішим?
Під час виконання творчих завдань виробляється колективна думка, коли учні працюють у динамічних групах. Така форма роботи заохочує учнів до взаємного спілкування один з одним як з джерелом інформації. Це так звані інтерактивні методи навчання.
5. Дискусії- один із засобів інтерактивного навчання географії
Дискусія - організоване обговорення різних проблем, що може надати їм більшої значущості.
Мета дискусії - виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, дійти спільної думки. Завдання дискусії:
1. Поглиблювати знання слухачів з теми, що розглядається.
2. Виявляти заплутане питання.
3. Розвивати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, уважно й зважено вислуховувати думки опонентів.
4. Формувати й розвивати культуру обговорення спірних питань.
Головні правила ведення дискусії:
1. Сперечатись по суті, пам'ятаючи, що головне в дискусії - аргументи, факти, логіка, доказовість.
2. Не допускати образливих реплік, не нав'язувати своєї думки. Поважати погляди опонентів.
3. Виявляти

 
 

Цікаве

Загрузка...