WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Сільськогосподарська рекультивація земель - Реферат

Сільськогосподарська рекультивація земель - Реферат

менше 3-річного використання. Крім того, для цієї ж мети у перший рік освоєння рекомендується вносити органічні добрива у дозі не менше 40-60 т/га.
Рекомендується така сівозміна: 1) однорічні злаково-бобові суміші (вико - овес) з підсівом багаторічних трав (конюшини або люцерни); 2-3) багаторічні трави; 4) озимі зернові; 5) кукурудза на зелену масу; 6) однорічні трави; 7) озимі зернові; 8) картопля і т. д.
На слаботоксичних сумішках порід відвалів можлива безпосередня сільськогосподарська рекультивація за умови дотримання агротехнічних заходів. Наприклад, якщо відвали складені із потенційно родючих порід (лесовидних суглинків і супісків), в яких міститься мало органічної речовини й азоту, в перші роки освоєння вирощувати на них зернові культури без удобрення не рекомендується. У разі внесення добрив на лесових породах і четвертинних лесовидних суглинках можна одержати урожай, близький до урожаю, який одержують на староорних землях. Так, за даними наших досліджень, урожай зерна озимого жита на контролі (без добрив) становив12,3ц/га, а при внесенні мінеральних добрив у дозі N60P120K150 - 25,1 ц/га. Для підвищення травостою і більш тривалого його використання висівають бобово-злакові сумішки.
Сільськогосподарська рекультивація на потенційно родючих породах без нанесення родючого шару ґрунту доцільно починати із багаторічних трав. Заданими Л.В. Моториної (1961) і М.Т. Масюка (1975) та ін., найкращі результати забезпечує вирощування люцерни синьогібридної, люпину однорічного жовтого і багаторічного синього, багаторічних травосумішок. У разі внесення добрив урожайність сіна люцерни синьогібридної становив близько 46 ц/га, тимофіївки лучної за два покоси - 73,0 ц/га; суміші злакових трав, яка складалася із грястиці збірної, костриці безостої і тимофіївки лучної за два покоси - 63 ц/га, зеленої маси люпину жовтого - близько 240 ц/ га, вико-вівсяної суміші - 280-350 ц/га.
Для створення кондиційної і продуктивної ріллі за можливості доцільно на потенційно родючі породи наносити гумусовий шар грунту. Товщина останнього залежить від ґрунтової зони. Так, за даними М.Т. Масюка(1981), на рекультивованих ділянках з нанесенням на лес чорнозему шаром 30-50 см одержано урожай зернових культур, наближений до урожаю тих же культур на староорних землях; за товщини чорнозему 80-90 см урожай озимої пшениці у деяких випадках сягав 180-190 %, а за товщини наносного шару 10-20 см - лише 10-30 % її урожаю на сусідніх угіддях.
Враховуючи це, у степовій зоні України для рекультивації порушених земель рекомендується два типи ділянок - універсальний і спеціальний: перший - з нанесенням чорнозему товщиною 50-60 см для вирощування усіх сільськогосподарських культур; другий - із збільшенням товщини наносного чорнозему до 80-90 см - під інтенсивні сільськогосподарські культури (зернові, технічні, овочі та ін.).
У зоні малопродуктивних дерново-підзолистих ґрунтів Полісся і Передкарпаття під час рекультивації треба обмежуватись нанесенням на відпрацьовані відвали гумусового шару товщиною до 50 см. Для підвищення їх родючості упродовж вирощування сільськогосподарських культур, які поширені в зоні, обов'язково вносити підвищені норми органічних добрив до 60 т/га і мінеральних до N120P150K160 (P.M. Панас, 1989).
Основні принципи підбору сільськогосподарських культур для вирощування на рекультивованих землях
На думку багатьох дослідників (М.О. Бекаревич, МЛ. Масюк (1978), А. М. Бурикш(1975),І.Д. Горобець (1984), P.M. Панас (1984)), у процесі сільськогосподарської рекультивації дуже важливо правильно підібрати культури, які б давали добрі врожаї та забезпечували інтенсивне поліпшення родючості рекультивованих земель.
Безперечно, в кожному випадку у підборі культур для вирощування на тому чи іншому порушеному об'єкті потрібно не тільки всебічно вивчити його фізико-хімічні та інші властивості, але й знати вимоги рослин. Адже, як вказував К.А. Тимірязєв (1948); "знання властивостей ґрунтів одержує смисл лише з того моменту, коли нам стає зрозумілим їх значення для рослин, і притому не емпірично, а свідомо".
На нашу думку, у підборі культур для рекультивованих земель треба передбачити їх відповідну логічну послідовність, прив'язавши їх до прийнятих етапів рекультивації. Наприклад, як показали наші дослідження, на території порушених земель Передкарпатського сірконосного басейну в перші роки сільськогосподарської рекультивації необхідно вирощувати культури менш вибагливі до родючості ґрунту, або ті, що поліпшують його родючість (однорічні та багаторічні трави), на другому етапі, тобто на другому-третьому році рекультивації порушених земель, можна вирощувати озимі та ярі зернові, кукурудзу і вже на так званому фітомеліоративному періоді у деяких випадках (на гідровідвалах, внутрішніх і зовнішніх відвалах, покритих родючим шаром ґрунту) можна вирощувати навіть просапні культури: кормові буряки, кукурудзу, картоплю, капусту та ін.
Рекомендована література
1. Вернер К. Производственно-экономические проблемы при использовании площадей, занятых отвалами, в сельскохозяйственных целях // Материалы междунар. симпозиума по вопросам рекультивации территорий, нарушенных промышленностью. Катовице. 12-17.X. 1965. С. 73-75.
2. Вихров А.В. Ускориіь работы по рекультивации земель // Земледелие. - 1987.- № 1. - С. 22-23.
3. Волох П.В-, Галай П.В., Петренко С.Ф. Использование черноземной массы при рекультивации в Слепи Украины // Рекультивация в СССР: Тезисы всесоюзн. н.-т. конф. - М., 1982. Т. П. - С. 107-109.
4. Волох П.В. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы на рекультивированных землях Верхнеднепровского ГМК // Эколого-биологические и социально-экономические основы сельскохозяйственной рекультивации в степной черноземной зоне УССР.- Днепропетровск: ДСХИ, 1984. - Т. 49. - С. 88-94.
5. Временные технические указания по составлению проектов рекультивации земель. Кушнир ВТ., Маркин И.? и др. К.: Укрземпроект, 1976. - 123 с.
6. Ганжа МЛ. Заліснення та Інші види рекультивації спрацьованих гірничопромислових територій в деяких зарубіжних країнах // Вісник с.-г. науки. - 1965. - № ]. - С. 23-34.
7. Гармаш Н.З., Фурта А.С. Опьп проведения рекультивации земель на Новорайском руднике огнеупорных глин// Огнеупоры. - 1971.-.Mb 11 С. 17.
8. Гогатишвили А.Д. Проблема восстановления почв после разработки рудных месторождений открытым способом // Сб. тр. эст. с.-х. академии. - Тарту, 1962. - С. 472-480.

 
 

Цікаве

Загрузка...