WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Рекультивація порушених земель на кар'єрах - Реферат

Рекультивація порушених земель на кар'єрах - Реферат


Реферат на тему:
Рекультивація порушених земель на кар'єрах
На кар'єрах вогнетривких глин Латненського родовища розкривні породи переважно представлені сумішкою піску (50-70 %) і суглинку (50-20 %), що дає можливість розробляти їх за допомогою гідромеханізації. В такому випадку формуються гідровідвали площею 10-40 га і більше. Після підсихання вони придатні для сільськогосподарського й лісового використання.
На Новорайському кар'єрі Дружківського рудоуправління (Донецька область) комплекс робіт із відновлення відвалів зводиться до планування поверхні відвалів, укладення шару придатних для рекультивації порід товщиною 1,5 м і ґрунтового шару товщиною 0,4-0,5 м. При цьому породи вкладаються на сплановану поверхню відвалу за транспортною схемою із застосуванням екскаваторів ЕКГ- 4,6 та автосамоскидів КрАЗ-256.
На кар'єрі запроваджена технологічна система роздільного формування відвалів (рис 8.1), при цьому ґрунт розробляється за транспортною схемою. Товщина розкривних порід, яка лежить під ґрунтом, розділена на два виступи. Верхній виступ розробляється роторним екскаватором ЕРГ-400 в поєднанні зі стрічковим відвалоутворювачем ОШ-105/1500.
Рис 8.1. Технологічна схема
роздільного формування відвалів
на Новорайському кар'єрі
(заА.К. Поліщуком, 1977)
Потім переміщені породи верхнього виступу повторно екскавуються драглайном ЕШ-4/40. Нижні виступи розробляються комплексом машин безперервної дії у складі роторного екскаватора ЗЕР-500 і стрічкового відвалоутворювача ОШ-1. З метою запобігання марнування корисних копалин у покрівлі пласта передбачено залишення шару розкривних порід товщиною 3-4 м, який розробляється драглайном ЕШ-5/45. Грунт вкладається на сплановану поверхню відвалу.
Рекультивація порушених земель у процесі добування руд кольорових металів і фосфоритів
Вагомий досвід рекультивації порушених земель у процесі добування кольорових металів набутий на комбінаті "Уралзолото". Як свідчать роботи О.П. Кравченко та А. А. Мазурова, тут відвали розкривних порід використовуються під посадку соснового лісу і посіви трав.
На Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті розкривні породи розробляються за ускладненою безтранспортною схемою. При цьому планування розкривних порід здійснюється шляхом заповнення міжгребеневих западин відкосів хвостами збагачення. Після цього поверхню відвалів розробляють бульдозерами і висаджують ліс за схемою, яка наведена на рис. 8.2.
Рис 8.2. Технологія рекультивації порушених земель на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті
1 - розкривний екскаватор, 2 - видобувний екскаватор, 3 - землесос, 4 пдромонітор; 5 - ставок-відстійник зворотної води, 6 хвостосховище; 7 лісопосадки на рекультивованих ділянках (за А.К. Поліщуком, 1977).
За даними А.К. Поліщука та A.M. Михайлова (1947), в Англії відвали кар'єрів кольорової металургії передбачається відновлювати здебільшого для використання під сільськогосподарські угіддя. При цьому обов'язково планується селективне розроблення грунту і підґрунтя. Ґрунтовий покрив знімають у межах кар'єрного поля, з під'їзних доріг і в місцях, де він може бути порушений механізмами. Для розробки ґрунту, якщо товщина розкривної породи становить не менше 10 м, використовують драглайни, в інших випадках - мехлопати і скрепери. Ґрунт наносять на підготовлену поверхню відвалів у порядку залягання ґрунтових шарів.
Певну зацікавленість має виконання рекультивації порушених земель компанією "Американ Цианамід" у штаті Флорида (США). У процесі розробки родовища за безтранспортною системою утворились високі хаотично розташовані насипи розкривних порід. Рекультивація їх вимагала переміщення значного об'єму порід. Затрати на рекультивацію 1 ара досягли 1000 дол.
У зв'язку з цим керівництво компанії запропонувало технологію одночасного відновлення, згідно з якою гірничі роботи починали з індивідуального розроблення ділянок по периферії кар'єрного поля, а потім у виробленому просторі.
Переміщуючи фронт робіт до центру родовища, поступово створюють виїмку під водоймище. Береги виположують бульдозерами. Технологія одночасного відновлення дозволила підготувати водоймище у процесі експлуатації родовища і на 40 % знизити затрати на рекультивацію. Крім створення озер, відвали забудовують, використовують під посадки цитрусових і створення пасовищ. Останні, як правило, більш продуктивні, ніж природні.
Рекультивація земель, порушених у процесі розробки родовищ будівельних матеріалів
Прикладом раціонального використання порушених земель може бути проект забудови глиняного кар'єру в м. Новосибірську. На місці виробленого кар'єру та ярів, розташованих уздовж р. Кам'янки, передбачено створити два житлових мікрорайони. Крім житла, проект передбачає спорудження будинків для установ районного значення, стадіону, Л ЕП та інших об'єктів. Щільність житлового фонду дорівнює 2575 тис. м2 на 1 га. Затрати на 1 м2 житлового фонду становлять 161,6 крб. Таким способом планується освоїти 539 га земель.
Зарубіжний досвід доводить, що землі, порушені видобутком будівельних матеріалів, найдоцільніше освоювати під водойми, ігрові майданчики або забудову. Наприклад, компанією "Амерікен аггригейте" (США) на території одного кар'єру створено чотири озера, розбито 1500 садових ділянок і намито напівострів для забудови. Інша компанія на території піщаних та гравійних кар'єрів створила спортивний комплекс.
Досвід показує, що мінімальних затрат на рекультивацію земель можна досягти за прогресивної технології ведення гірничих робіт. Для цього кар'єри, в яких добувається пісок, глина та інші будівельні матеріали на невеликій глибині, повинні переходити до внутрішнього відвалоутворення розкривних порід і виконання рекультивованих заходів слідом за переміщенням фронту гірничих робіт.
Рекультивація порушених земель під час будівництва меліоративних систем
У процесі проведення робіт з меліоративного та водогосподарського будівництва в зоні відводу земель під споруди передбачається зняття родючого шару і його складування у тимчасові відвали з подальшим використанням в гідротехнічних спорудах. Особливо великих обсягів з рекультивації земель вимагають лінійні споруди великої довжини - дороги, канали, дамби, а також ложе водосховищ, засипка старих каналів і мікрознижень, оскільки тут в зоні відводу включаються не лише площі під споруди, але й місця розташування резервуарів і кавальєрів.
Під час будівництва лінійних споруд застосовують таку технологічну послідовність земельних робіт одноковшовими екскаваторами:
Знімають родючий шар на трасах споруд бульдозером, а на ділянках, вкритих водою, - одноковшовим екскаватором. Знятий шар переміщують бульдозером за межі розрівнювання кавальєрів, а впродовж однобічної відсипки їх укладають у протилежний бік від вийнятого з траншеї грунту. Враховуючи зональні особливості будови Ґрунтового профілю, товщину знятого шару ґрунту визначають на основі матеріалів ґрунтового обстеження.Для дернових грунтів її приймають за 25 см, ясно-сірих лісових - 20-25 см, сірих лісових - 30-40 см, темно-сірих опідзолених - 40-50 см, чорноземів неглибоких - 45 см. Родючий шар

 
 

Цікаве

Загрузка...