WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектування рекультивації земель - Реферат

Проектування рекультивації земель - Реферат

рекультивації використовується технічна документація щодо геологічного вишукування та інших обстежувальних робіт, на основі якої складався проект будівництва (реконструкції) копальні, а також генплани, профілі і матеріали додаткових зйомок, проведених у процесі експлуатації та після його закінчення.
У тих випадках, коли вихідні дані, необхідні для проектування рекультивації, відсутні або вихідні матеріали не можуть бути використані, замовник може доручити проектній організації-генеральному проектувальнику або, за його рекомендацією спеціалізованій проектній або вишукувальній організації, - підготувати за окремим договором необхідні для проектування рекультивації вихідні матеріали за рахунок коштів основної діяльності підприємства-замовника або коштів, що виділяються йому на такі цілі вищою інстанцією.
До переліку вихідних даних для проектувальників входять:
- короткі дані з економіки і перспектив розвитку промислового та сільськогосподарського (лісогосподарського) потенціалу району;
- вимоги місцевих лісогосподарських та сільськогосподарських органів і санітарно-епідеміологічної служби щодо покращення використання земель, зберігання або відновлення природи, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ін. ;
- відомості про набутий досвід і пропозиції щодо зменшення негативного впливу гірничих робіт на земну поверхню;
- дані про позитивний досвід та існуючі пропозиції щодо технологічних схем розробки корисних копалин, які забезпечують найповніше вилучення надр; ·
- відомості про способи формування внутрішніх і зовнішніх відвалів розкривних порід;
- план землекористування ? проект землевпорядкування ділянок земель, які можуть порушуватися в результаті діяльності гірничопромислового підприємства, або вже порушені,
- дані про бонітування грунтів та економічну оцінку земель, що підлягають порушенню промисловими підприємствами.
До переліку вихідних даних діючих підприємств з порушеними землями входять:
- загальні відомості про підприємство (назва, підпорядкованість, місцезнаходження Із вказівкою адміністративного району, області, країни);
- площа гірничого відводу згідно з проектом підприємства (га);
- площа земляного відводу (га), у тому числі:
- землі сільськогосподарських підприємств (усього, в т. ч.: рілля, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища, перелоги, ліси і чагарники, болота, інші угіддя);
- землі держлісфонду (усього, в т. ч.: сільгоспугіддя, ліси і чагарники, болота);
- землі інших категорій (усього, в т. ч. сільгоспугіддя, інші).
- загальна площа порушених земель на початок проектування рекультивації, в тому числі за межами оформленого земельного відводу;
- із загальної площі порушених земель (га) займають: поля фільтрації, ставки-відстійники та інші очисні споруди,
- водосховища питних і технічних вод, промислові майданчики;
- склади вугілля та іншої продукції, електропідстанції, насосні станції та інші будівлі, споруди і площі за межами основного промислового майданчика;
- породні відвали (всього, із них: плитоподібні (плоскі), відвали гірничих підприємств, зовнішні та внутрішні відвали, розрізи, гідровідвали, золонакопичувачі та ін.);
- землі, порушені в результаті підробки поверхні підземними гірничими роботами (всього, із них: провали, прогини сухі, провали й прогини обводнені або заболочені, ділянки поверхні, непридатні для використання у сільському (лісовому) господарстві за умов утвореного мікрорельєфу (хвилястість, перепади та ін.));
- землі, порушені відкритими гірничими розробками (всього, із них: кар'єрні виїмки, всього, у т. ч.: із внутрішніми відвалами, залишкові в'їзні траншеї, інші порушення);
- відпрацьовані землі, що підлягають рекультивації (всього, в т ч.' за видами, перерахованими вище);
- кількість породних відвалів гірничих підприємств і їх характеристика (всього, в т. ч.), які перебувають ще в експлуатації, форми і параметри відвалів фактичні та проектні, технологи складування, строки експлуатації, інтенсивність ерозійних процесів, літологічний склад, наявність місць горіння і розігрітої породи, для шахтних териконів, дані про самозаростання та озеленення, розробку відвалів і вивезення породи із вказівкою досягнутих техніко-економічних показників, параметри захисної зони, характер прилеглих до відводу територій, можливість використання порід для засипки провалів і прогинів, наявність і характеристика підгізних доріг;
- коротка характеристика особливих умов порушених земель (заболочення, затоплення, загибель цінних сільськогосподарських та інших угідь, утворення складного пересічного рельєфу, непридатного для сільськогосподарського використання, інші особливості).
До вихідних даних діючих гірничих підприємств з порушеними землями належать:
- коротка гірничо-геологічна і гірничотехнічна характеристика підприємства (геологічна будова, запаси, характеристика розкривних порід і наносів, глибина робіт мінімальна та максимальна, кут падіння, кількість розроблюваних пластів і їх товщина, система розробки і спосіб керування покрівлею, способи формування відвалів, коефіцієнт покрівлі, обсяг добутої розкривної породи).
Наводяться дані щодо:
- загальних відомостей про підприємство (назва, підпорядкованість, місцезнаходження із вказівкою адміністративногорайону, області);
- площа гірничого відводу за проектом підприємства (га);
- площа земельного відводу (га), у т. ч.: землі сільськогосподарських підприємств (усього, в т.ч.: рілля, багаторічні насадження, сінокоси і пасовища, перелоги, ліси і чагарники, болота, інші угіддя);
- землі держлісфонду (всього, у т. ч. сільгоспугіддя, ліси і чагарники, болота);
- землі інших категорій (всього, у т. ч. сільгоспугіддя, інші);
- очікувана максимальна площа порушених земель (за видами порушень) на основі прогнозів порушення земної поверхні;
- проектна характеристика породних відвалів (форма, спосіб формування відвалів, параметри, склад порід, кількість відвалів, місце їх розташування, строк експлуатації, очікуваний об'єм складування порід за періодами, можливість використання породи для засипки провалів, прогинів, кар'єрних виїмок та ін.);
- прогнозована оцінка форм і параметрів порушень поверхні під час підземної розробки корисних копалин (провалів, прогинів та ін.) з урахуванням досвіду роботи даного підприємства й інших, що перебувають у подібних гірничо-геологічних умовах, і з використанням методичних вказівок проектних інститутів щодо прогнозування розмірів і характеру порушень земельних угідь, деформації земної поверхні під час підземної розробки корисних копалин для обґрунтування обсягу робіт із рекультивації;
- прогнозна оцінка інших можливих порушень земельних угідь (затоплення, заболочення, пересушення та ін.) ;
- заходи і пропозиції щодо внесення змін у технологію видобутку корисних копалин з метою скорочення площ, порушених у процесі проведення гірничих робіт (залишення породи на території родовища).
Рекомендована література
1. Полищук А.К. и др. Техника и технология рекультивации на открытых разработках. М.: Недра, 1977. 214с.
2. Половицкий И.Я., Борщ Л.П., Бажов А.В. Интенсивность естественного зарастания рекультивированных земель в Крыму // Задачи землеустроительных органов в реализации Продовольственной программы СССР. - М., 1984. - С. 214-215.
3. Половицкий И.Я., Борщ Л.П. идр. Состав и свойства вскрышных пород, используемых для рекультивации земель в степном Крыму // Агрохимия и почвоведение. - 1987. Вып. 50. С. 47-53.
4. Поляков Н.И , Бойко А.Т., Шведский П.В. Рекультивация земель и охрана природы. - Минск: Ураджай, 1987. 176 с.
5. Попов В.А. Особенности восстановления земель, нарушенных провалами//Растения и пром. среда: Сб. научи, тр. Урал. гос. ун-та, 1984. С. 98-100.
6. Рекультивация нарушенных горнодобывающей промышленностью земель в США и ФРН (По материалам справочно-ииформационного фонда инст-та).- Р.Ж: Земледелие, агрохимия, мелиорация. -1970.
7. Реутский В.Ф., Шерстюков А.Д., Ткаченко А.П. и др. Гидроотвало-образование в выработанном пространстве карьера и рекультивация отработанных площадей. - Горный журнал. - 1969. - № 6.- С. 20-22.
8. Рибак В.К., ПечернаЛ.П.,ХоменкоМ.М. Залежність урожаю траво сумішки від рівня мінерального удобрення // Вісник с.-г. науки. - 1984. -№ 3.- С. 48-50.
9. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт і послуг.-К.: Держкомзем, 2001.-110с.
10. Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових І нафтогазових комплексів. - Івано-Франківськ, 2001.- 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...