WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектування рекультивації земель - Реферат

Проектування рекультивації земель - Реферат


Реферат на тему:
Проектування рекультивації земель
Суть і зміст проектування рекультивації земель
Проекти рекультивації порушених земель розробляються на основі завдання на проектування і технічних умов.
У проекті рекультивації встановлюється технічна та економічна доцільність рекультивації, обґрунтовується вид наступного цільового використання рекультивованих земель, визначаються обсяги робіт технічного і біологічного етапів рекультивації, вибираються найбільш раціональні комплекси машин та обладнання, розробляються схеми формування відвалів і гірничо-планувальних робіт, зняття, транспортування, складання й нанесення на підготовлену поверхню відвалів родючого шару грунту. Складається календарний план робіт, розробляються зведені техніко-економічні показники і кошторисна вартість рекультивованих робіт. За необхідності проектом рекультивації обґрунтовуються зміни технологічного процесу діючих підприємств та інших, раніше затверджених, проектних рішень (розміщення відвалів, їх форма, параметри, спосіб відсипки, технологія зняття і складування родючого шару ґрунту та ін.).
Для проектування біологічної рекультивації залучаються на договірних умовах проектні організації системи Держкомзему, Міністерства аграрної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства освіти і науки України.
Розробку окремих розділів проекту (гасіння, розробка, пониження і переформування шахтних териконів з наступним їх озелененням) або проектів озеленення без виконання робіт технічного етапу рекультивації дозволяється виконувати підрозділам виробничих об'єктів із залученням на договірних умовах спеціалізованих організацій або використовуючи розроблені ними рекомендації. Наприклад, такі рекомендації щодо біологічної рекультивації на відпрацьованих шахтних териконах Донбасу запропоновані Донецьким ботанічним садом АН України, відвалів на території Нікопольського марганцеворудного комбінату -Дніпропетровським державним аграрним університетом, відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну Львівським державним аграрним університетом.
Матеріали технічного проекту передаються замовнику проектною організацією (генеральний проектувальник) у чотирьох примірниках, а субпідрядній проектній організації в п'яти примірниках, крім об'єктивних кошторисів, кількість примірників яких повинен бути на один більше. У випадках виконання окремих видів робіт субпідрядними організаціями або землекористувачами проектна організації передає замовнику додатково по одному примірнику об'єктивних кошторисів для кожної субпідрядної організації (землекористувача). Робочі креслення видаються замовнику у чотирьох примірниках. Техніко-робочий проект видається замовнику в тій же кількості примірників, що й робочі креслення.
У проектах рекультивації встановлюється економічна ефективність затрат у процесі сільськогосподарської і рибогосподарської рекультивації, що визначається часом, за яким окупляться затрати на рекультивацію:
де Т- сума затрат на технічний етап рекультивації, грн/га;
Б- те ж на біологічний етап, грн/га;
Ер - річний дохід від реалізації сільськогосподарської (рибної) продукції з рекультивованої (обводненої) площі, грн/га.
Вихідні дані для розрахунків економічної ефективності рекультивації використовується із таких джерел:
- затрати на технічний і біологічний етапи рекультивації - із кошторису до проекту;
- перелік сільськогосподарських культур - із структури сівозмін, в яких передбачається використовувати ділянку, або з плодозміни, якщо вони будуть використовуватись поза сівозміною; у проектуванні водоймища встановлюються породи риб, які будуть розводитись;
- затрати на виробництво одиниці продукції - із матеріалів сільськогосподарських або рибогосподарських підприємств річних звітів господарств, розташованих поблизу гірничопромислових підприємств;
- затрати на переробку і реалізацію продукції орієнтовно приймаються за 7,2 % суми затрат реалізованої продукції.
Порівняльна економічна ефективність біологічної рекультивації може розраховуватися як за мінімальними затратами:
С1+ЕнКр=min,
так і за максимальним прибутком:
?p - ?н ?p = max.
де С1- плинні затрати за кожним варіантом, грн;
Кp - капітальні затрати на рекультивацію 1 га земель, що включає втрати продукції, пов'язані з порушенням земель, грн;
Еp - сумарний розмір середньорічного ефекту від рекультивації 1 га земель, грн;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Технічні умови і завдання на проектування рекультивації земель
Технічні умови щодо проектування рекультивації земель
Технічні умови щодо проектування рекультивації ? документом, який обґрунтовує вибір використання рекультивованих земель, визначає доцільність і виробниче значення, а також встановлює орієнтовні обсяги робіт, вартісні та технічні показники, необхідні для проектування рекультивації.
Технічні умови складаються за рахунок засобів засновника генеральним проектувальником за участі проектних організацій системи Міністерства аграрної політики, Міністерства лісового господарства, Міністерства рибного господарства, Деркомзему України та ін., що залучаються як субпідрядники у проектуванні рекультивації, погоджуються із замовником та іншими зацікавленими організаціями й затверджуються головою (заступником) виконкому обласної Ради народних депутатів.
У випадку рекультивації земель держлісфонду робочий проект обов'язково погоджується із відповідними органами лісового господарства.
Технічні умови включають:
==> загальні умови про об'єкт рекультивації (місце розташування, характеристика і площа порушених земель, характеристика ґрунтового покриву, напрям рекультивації та ін.);
==> умови виконання технічного етапу рекультивації (вимоги до засипки провалів, планування відвалів та ін.), орієнтовні обсяги робіт та ін;
==> умови виконання діалогічного етап}· рекутьтивації, строки біологічної рекультивації, вид наступного використання рекультивованих земель, у т. ч. рілля, сінокоси, залужені відкоси, заліснення, озеленення териконів та ін. ;
==> порядок виконання рекультивованих робіт і їх фінансування.
В цілому під час складання технічних умов можуть бути використані рекомендації, що розроблені Держкомземом, галузевими міністерствами і відомствами.
На діючих гірничих та інших підприємствах перед складанням технічних умов проводиться обстеження земельних ділянок, які плануються рекультивувати. Для цього створюється комісія, до складу якої входять представники райдержадміністрації, управління сільського господарства, управління земельних ресурсів, органів лісового господарства (для земель держлісфонду), сільськогосподарських підприємств, яким будуть передаватися земельні ділянки, замовники і генеральні проектувальники, за ініціативою яких проводиться обстеження. За необхідності до складу комісії входять представники субпідрядних організацій,санепідемстанцій, басейнової та рибної інспекції та ін.
Комісія встановлює:
- наявність порушених земель, у тому числі тих, що підлягають рекультивації;
- за яким рішенням (розпорядженням), коли, на який строк, для яких цілей і за рахунок яких угідь були вилучені землі.
Одночасно комісією погоджуються напрями і вид рекультивації та перераховуються заходи, які необхідно провести на технічному й біологічному етапах рекультивації щодо захисту ґрунтів від ерозії, заболочення, хімічної меліорації токсичних порід та ін.
Результати обстеження оформляються актом, а їх матеріали використовуються під час складання технічних умов.
Завдання на проектування рекультивації земель
Завдання на проектування рекультивації підготовляється замовником (виробничим об'єднанням) за участі проектної організації, яка приймає на себе розробку проекту (генерального проектувальника), із залученням, за потреби, спеціалізованих (сільськогосподарських і лісогосподарських) організацій.
Завдання на проектування рекультивації включає:
- підставу складання проекту рекультивації;
- характеристику об'єкта проектування;
- перелік варіантів, що підлягають розгляду на основі техніко -економічного порівняння залежно від складності та обсягів порушень, а також: цінності порушених земель;
- орієнтовні значення основних техніко-економічних показників та інших даних.
До завдання додається довідка про типи і кількість машин та механізмів, які можуть бути використані під час рекультивації, а також ті, що мають проектно-вишукувальні матеріали.
Вихідні дані для проектування рекультивації земель
Під час розробки проектів

 
 

Цікаве

Загрузка...