WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель (пошукова робота) - Реферат

Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель (пошукова робота) - Реферат

затвердження попередньо погоджуватись із підрядними будівельними організаціями або підприємствами (у випадку господарського способу виконання робіт з рекультивації). Погодження кошторисів із генеральними підрядниками проводиться замовником проекту Із залученням проектної організації, яка повинна на вимогу підрядної організації подати необхідні документи, що підтверджують об'єм і вартість робіт.
Під час рекультивації порушених територій, пов'язаних із будівництвом підприємств, будівель і споруд, а також з розробкоюродовищ корисних копалин, вартість рекультивації включається у зведений кошторис на будівництво. У зв'язку з цим у технічних (техніко-робочих) проектах рекультивації складаються тільки об'єктивні кошториси (форма 2) і кошториси за формою № 3.
Щодо об'єктів (кар'єрів), де будівництво або розробка родовища закінчені та якщо раніше складеним проектом не була передбачена рекультивація порушених територій, загальна кошторисна вартість у проектах, що складаються, визначається за зведеним кошторисом, а також складається об'єктивний кошторис і кошторис за формою № 3.
Пояснювальна записка до кошторисної документації повинна містити відомості про ціни для визначення вартості робіт, розмірів накладних витрат та планових надходжень, розмір додаткових затрат і нарахувань та інші відомості, що стосуються кошторисної вартості рекультивації.
У процесі розробки проектів рекультивації порушених земель, пов'язаних із меліоративним і житлово-громадським будівництвом, кошториси складаються відповідно до існуючих інструкцій зі складання проектів для певних видів будівництва.
Вартість посадкового матеріалу, насіння, добрив, меліорантів, необхідних для проведення біологічної рекультивації, визначаються за чинними і затвердженими цінами.
У проектах рекультивації визначається економічна ефективність затрат на освоєння рекультивованих земель під сільськогосподарське використання і риборозведення (за необхідності).
Економічну ефективність рекультивації земель визначають за формулою:
де Г- затрати на гірничотехнічну рекультивацію, грн/га;
Б - сума затрат на біологічну рекультивацію, грн/га;
Дг - річний чистий дохід від реалізації сільськогосподарської (рибної) продукції з відновленої (обводненої) площі, грн/га.
Річний дохід визначається за формулою:
Дг=Дв-Др.
де Де - валовий дохід, грн/га;
Др - сума витрат, пов'язаних із виробництвом, транспортуванням, переробкою і реалізацією сільськогосподарської (рибної) продукції, грн/га.
Валовий дохід (Дв) визначається за формулою:
Де = Кп х Ц, грн/га,
де Кп - кількість продукції, підготовленої для реалізації.
Кп = У-П, де
У- урожай, ц/га;
? - втрати під час перевезення, збереження та переробки, ц/га.
Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності беруть із таких джерел:
- затрати на гірничотехнічну та біологічну рекультивацію - із кошторисів до проекту;
- перелік сільськогосподарських культур, які будуть висіватися на рекультивованих землях, - за структурою сівозмін, в якій передбачається використовувати ділянку або плодозміною, якщо ділянка буде використовуватися поза сівозміною; під час проектування водойм встановлюються породи риб, які будуть розводитись;
- вартість затрат на виробництво одиниці продукції - із матеріалів різних звітів господарства; щодо водойм - із звітів сусідніх рибогосподарських організацій;
- затрати на переробку та реалізацію продукції орієнтовно приймаються у розмірі 7,2 % суми затрат реалізованої продукції.
Рекомендована література
1. Панас P.M. Особливості рекультивації земель Передкарпаття, порушених промисловими розробками родовищ сірки // Вісник с-г. науки. 1987. -№ 9.- С. 38-40.
2. Панас Р.Н. Рациональное применение удобрений на рекультивированных землях Львовской области. Рациональное использование удобрений при интенсивном земледелии в зап. районах Украины: Сб. научи, тр. Львов. СХИ. - 1987. - С. 41-45.
3. Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель.-Львов: Изд.-во. при Львов, ун-те, 1989. - 160 с.
4. Панас P.M. Продуктивність гречки на рекультивованих землях, порушених промисловими розробками родовищ сірки // Інтенсифікація виробництва зернових культур в умовах зах. областей УРСР. - Львів, 1989. -С. 126-128.
5. Панас P.M. Продуктивність кормових культур на рекультивованих землях // Резерви збільшення виробництва кормів: 36. наук, праць Львів, с-г. Інст.-т. -Львів, 1989. - С. 28-30.
6. Панас Р.Н. Рекультивация отработанных отвалов. - Львов ЦНТИ.- Вып 3. - 1990. - 3 с.
7. Панас Р.Н. Технология возделывания многолетних трав на рекультивированных землях.-Львов. ЦНТИ. - Серия 34. -№ 3 104-91, 1991.-4 с.
8. Панас ?.?. Технология возделывания озимой пшеницы на рекультивированных землях. - Львов. ЦНТИ.-Серия 31.- №37-91, 1991 Зс
9. Панас Р.?. Технология возделывания кукурузы на рекультивированных землях.-Львов. ЦНТИ.-Серия 31. №138-91,199). 2с
10. Панас Р.Н. Технология возделывания однолетних трав на рекультивированных землях.-Львоов. ЦНТИ. - Серия 31.-№ 156-91, 1991. Зс.
11. Панас Р.Н. Горнотехническая рекультивация земель, нарушенных подземной выплавкой серы.-Львов. ЦНТИ. Серия 31.- №227-91, 1991. Зс.
12. Панас Р.Н. Технология возделывания ярого ячменя на рекультивированных землях. - Львов. ЦНТИ. - Серия 31. - № 215-91,1991. - 3 с.
13. Панас P.M. Раціональні способи біологічної рекультивації земель при добуванні сірки // Вісник аграрної науки: Спецвипуск. - 2001. - С. 32-37.
14. Панасюк И.О. Совершенствовать нормы проектирования транспортных развязок // Автомоб. дороги. - 1983. - С. 19.
15. Панов В.А., Заудальский И.И. Состояние рекультивации земель, нарушенных на Криворожском железорудном бассейне // Разработка рудных месторождений. - К.: Техника, 1971. - С. 127-130.
16. Панов В.А., Заддальский М.И. Способ рекультивации хвосто-хранилищ. А.с. № 380263(СССР). - Б.Ию, 1973. -№ 21.
17. Перевозников Б.П. Водоотвод с автомобильных дорог.- Транспорт. - 1982,- 190с.
18. Пасынкова М.В. Агрохимические свойства и процессы самозарастания шлама ацетиленового производства // Растения и промышленная среда: Сб. научи, тр. Урал. гос. ун-та.- Свердлвск, 1984.-С. 48-51.
19. Перепелкин В.Ф., Иванков В.Н., Тищенко И.В. Опыт рекультивации земель, нарушенных подземными выработками // Земледелие. -1983.-№6.-С. 30-32.
20. Печенюк В.И. Рекультивация изветняковых карбров // Земледелие. - 1977. -№10.-С. 62-64.
21. Печенюк В., Кващук О. Віддача рекультивованого гектара // Хлібороб України. - 1987. - № 1. - С. 29.
22. Подковыркин В.В., Подковыркина Н.Е., Нетребов В.П. Сельскохозяйственная рекультивация земель, нарушенных горными разработками // Развитие земледелия Северо-Востока страны. -Новосибирск, 1984. - С. 96-98.

 
 

Цікаве

Загрузка...