WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель (пошукова робота) - Реферат

Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель (пошукова робота) - Реферат

цьому наводяться тільки значущі цифри (наприклад, замість 0,025; 0,0255 вказують 25, 25, 5.
Якщо на аркуші вміщується одне зображення абодекілька одноманітних зображень, їх масштаб вказується перевалено у надписі аркуша після його назви. Якщо на аркуші розташовано декілька різноманітних зображень, масштаб вказується під назвою кожного зображення, за винятком поздовжніх профілів автомобільних доріг, горизонтальний і вертикальний масштаб яких вказується зліва над сітковою частиною профілю.
Умовні знаки для топографічних планів та умовні позначення елементів креслень генерального плану приймаються без роз'яснень на кресленнях.
Залежно від методу підрахунку об'єму земельних робіт плани земляних мас оформлюються різними способами.
- у застосуванні методу підрахунку об'єму земельних робіт за квадратами на план наносять:
- сітку квадратів для підрахунку земляних робіт з проектними, натурними і робочими позначками на вершинах квадратів, лінію нульових робіт з виділенням площі виїмок штрихуванням із вказівкою об'ємів земельних робіт (з точністю до І куб. м) в межах кожного квадрата або іншої фігури, утвореної контуром планування в середині квадрата:
- контури основних споруд (тонкою лінією);
- огорожу або умовну межу території;
- відкоси, підпірні стінки;
- контур залягання грунту, що підлягає заміні.
Сітку квадратів допускається застосовувати зі сторонами, рівними 10, 20, 40 і 50 м, залежно від характеру рельєфу і потрібної точності підрахунку об'єму земельних робіт. Залежно від конфігурації контуру планування, для підрахунку об'ємів земельних робіт аналогічним методом допускається застосування фігур, які відрізняються від квадратів. Розміри таких фігур вказуються на картограмі.
Під кожною колонкою квадратів в окремих рядках наводяться сумарні об'ємів, справа - загальні об'єми насипу і виїмки на всій території.
У випадку залягання в межах запланованої території або ґрунтів, що підлягають заміні (гумусовий шар, торф та ін.), до розробки плану земляних мас на всю ділянку планування складається окремий план заміни грунту в межах контуру залягання таких ґрунтів, з оформленням його аналогічно до плану земляних мас. При цьому на плані заміни ґрунту за проектні позначки приймають позначки низу, що підлягає зняттю шару, які у наступній розробці плану земельних робіт на всю ділянку розглядаються як натурні позначки. За наявності на одній і тій же ділянці різнорідних ґрунтів допускається складання планів заміни кожного виду ґрунту.
У разі застосування методу підрахунку об'єму земельних робіт за профілями планування на план земляних мас наносять:
- будівельну (координаційну) сітку;
- топографічну підоснову в горизонталях;
- контури основних споруд;
- огорожу або умовну межу території;
- відкоси, підпорні стінки;
- позначення профілів планування місцеположення, проектні позначки опорних точок профілю і, за необхідності, відстань між профілями; контури ділянок планування, у т. ч. терас із прив'язкою (координатами) бровки основних кутів;
- лінію нульових робіт;
- контур залягання ґрунтів, що підлягають заміні;
- об'єм земельних робіт в межах кожної ділянки планування та об'єм замінюваного ґрунту. Місцеположення профілів на плані земляних мас позначають:
- знаком січення - роз'єднаною лінією зі стрілкою
- у випадку збігу профілю з нанесеною на кресленні однією з осей будівельної (координатної) сітки;
- знаком січення, з'єднаним тонкою штрих пунктирною лінією, із вказівкою біля знака січення відповідної координати
- у разі розміщення профілю паралельно осям будівельної (координатної) сітки в проміжках між ними;
- знаком січення, з'єднаним тонкою штрих пунктирною лінією, із вказівкою номера профілю І, за необхідності, координат або розмірною прив'язки коленого кінця профілю
- у разі розміщення профілю не паралельно осям будівельної сітки. Якщо непаралельне розташування профілів щодо один одного, то на плані вказують відстань між крайніми точками контуру планування.
Незалежно від прийнятого методу підрахунку об'єму земляних робіт на кресленні позначають:
- таблицю об'ємів робіт із вказівкою масштабних об'ємів робіт, без розшифрування за позиціями кошторисів;
- баланс земляних мас;
- текстові вказівки, залежно від послідовності і методів проведення земельних робіт.
У разі застосування методу підрахунку об'єму земельних робіт за профілями крім того, вміщують таблицю об'ємів земельних робіт за профілями.
Профілі планування складають, як правило, для поперечних січень територій, розташованих паралельно будівельній (координатній) сітці з інтервалами 20-100 м (залежно від характеру рельєфу і потрібної точності підрахунку земельних робіт).
Профілі складають у вигляді січень скеровуючи погляди у бік збільшення значення координат, та надають їм зафіксованих на плані земляних мас позначень.
На профіль також наносять лінії будівельної (координатної) сітки, "прив'язку" до яких для відповідних точок вказують у графі "Відстані".
На проектній лінії знаком опорної точки планування вказують місця, робочі позначки яких підлягають виносу в натуру. Біля профілю проставляють розміри площ насипу і виїмки, а також вносять у таблицю об'ємів земельних робіт за профілями.
У разі складання технічних (техніко-робочих) проектів будівництва магістральних трубопроводів, водовідводів, каналізаційних колекторів, кабельних ліній зв'язку та інших підземних споруд на представлених для тимчасового використання сільськогосподарських угідь повинні бути встановлені (з урахуванням місцевих природно-кліматичних умов):
- межі угідь по трасі споруд;
- ширина розташування рекультивації в межах смуг відводу;
- об'єми і методи навантаження і вивезення лишків мінерального ґрунту, а також: його відсипки у призначені для цього місця;
- методи ущільнення розпушеної мінеральної породи і родючого ґрунту після засипки у траншеї.
Ширину зони рекультивації, як правило, встановлюють рівну ширині відкосу смуги земельного відводу для тимчасового користування. У разі проходження підземної споруди через лісові масиви, а також пересічення полезахисних лісових смуг та інших лісонасаджень передбачається зняття і відновлення родючого шару ґрунту тільки на ширину, яка дорівнює ширині траншеї по верху і берм по обидві сторони траншеї.
На земельних ділянках, які призначені для постійного користування (станції перекачки, під'їзні дороги тощо), проектом передбачається зняття родючого шару ґрунту з усієї площі, а відновлення його лише в межах озеленювальної зони забудови. Невикористаний родючий ґрунт вивозиться на сусідні малопродуктивні землі для їх поліпшення. На весь період будівництва відвали з родючим шаром ґрунту займають багаторічними травами.
Вихідні дані для одержання об'єктів робіт

 
 

Цікаве

Загрузка...