WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

угідь та опис рослинності; виділення на планово-картографічному матеріалі меж геоботанічних контурів, земель меліоративного фонду і незручних земель; опис культур технічного стану кормових угідь, особливостей їх використання; закладення "станцій" і "точок" взяття укосів для визначення врожайності травостою, збір гербарію невідомих і сумнівних рослин; оформлення польової карти, складання відомості рослинних зразків, відібраних для хімічного аналізу, їх розбір, сушіння, зважування, підрахунок урожайності кормових угідь у сухій масі; узгодження з фахівцями господарств попередніх результатів обстеження і ділянок, що підлягають корінному поліпшенню; свідчення, виправлення недоліків, формування матеріалів.
Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт польових вишукувань, сформовані у справу (2 примірники, з них 1 -архівний). Вартість робіт і польових геоботанічних вишукувань встановлюються згідно з табл. 7.10.
Таблиця 7.10. Одиниця виміру: "а"- об'єкт; "в" - 1 тис. га кормових угідь
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 750 1104
Людино-дні 12,5 18,4
Примітки:
1. Вартість розрахована для територій, на яких через природні умови потрібно закласти 15 "станцій" (і відповідна кількість "точок" - з розрахунку 5 "точок" на І "станцію") на 1 тис. га площі, що обстежується. Якщо інша кількість "станцій", то у показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,6 (?-15), де ? - кількість "станцій" на 1 тис. га кормових угідь.
2. Вартість розрахована на проведення вишукувань обсягом більше 1,0 тис. га. Якщо менша площа вишукувань, то у показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0-0,6 (1-п), де ? - площа вишукувань кормових угідь, тис. га.
3. Вартість розрахована на проведення геоботанічних вишукувань для оформлення результатів підготовчих і польових робіт на планово-картографічному матеріалі у масштабі 1:10000. У разі виконання робіт на матеріалі масштабу 1:5000 до розцінок застосовується коефіцієнт 1,15.
4. Вартість робіт з виготовлення планово-картографічної основи, внесення змін, що відбуваються у ситуації та межах землекористування, виконання аерознімання, виготовлення аерознімків і фотопланів, визначаються додатково.
5. Розцінки розраховані на виконання робіт у межах території одного господарства. За одночасного виконання робіт для групи господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств та ін.), розташованих на одній території (як правило, територія в межах колишнього сільськогосподарського підприємства), у показник "а" вводиться коефіцієнт К=1,0+0,05 (?-1), де ? - кількість господарств, на землях яких здійснюється геоботанічні вишукування.
Комплекс робіт зі складання геоботанічної карти включає: систематизацію матеріалів польового обстеження; вивчення гербарію невідомих рослин та уточнення найменувань рослинних асоціацій; розробку остаточної класифікації кормових угідь; складання зведених таблиць середніх показників рослинності за типами, групами типів або підкласами; складання списків основних кормових, отруйних і неїстівних рослин: опрацювання матеріалів з урожайності кормових угіль; складання й оформлення авторського оригіналу геоботанічної карти кормових угідь; визначення запасів кормів на кормових угіддях, складання зведених відомостей запасів кормів, площ господарського та культуртехнічного стану; розробку заходів щодо використання і поліпшення кормових угідь; складання й оформлення оригіналу картограми культуртехнічного стану; написання нарису, свідчення, виправлення недоліків, розмноження матеріалів, формування їх у справу.
Кінцевою продукцією є авторські оригінали геоботанічної карти і картограми культуртехнічного стану; нарис, сформований у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).
Вартість робіт із складання геоботанічної карти і написання нарису встановлюється згідно з табл. 7.11.
Таблиця 7.11. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га кормових угідь
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 2214 113
Людино-дні 41,0 2,1
Примітки:
1. Вартість розрахована на складання карти і нарису території, площа вишукування кормових угідь якої більша 1,0 тис. га. Якщо менша площа, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0-0,60 (1-п), де ? - площа вишукування кормових угідь, тис. га.
2. Вартість розрахована для територій, на яких кормові угіддя розташовані єдиним компактним масивом. За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,05 (п-1), де ? - кількість відокремлених (черезсмужних) масивів кормових угідь.
3. Вартість розрахована на складання карти і картограми в масштабі 1:10000. Якщо масштаб 1:5000, до розцінок застосовується коефіцієнт 1,2.
4. Вартість розрахована на складання карти і картограми та нарису в межах одного господарства. У разі одночасного впорядкування таких матеріалів єдиних на групу господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо), розташованих на одній території, у показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,05 (п-1), де ? - кількість господарств на території об'єкта, за якими окремо характеризується стан кормових угідь.
В усіх випадках, коли передбачено використовувати рекультивовану ділянку у складі сільськогосподарських угідь, складаються такі картограми:
- товщини гумусового шару:
- забезпеченості рухомими формами (фосфором і калієм); Крім того, за необхідності складають такі картограми:
- гранулометричного складу розкривних порід;
- хімічної меліорації (вапнування і гіпсування);
- засолення розкривних порід.
На картограмі товщини гумусового шару ізолініями (суцільними) оконтурюються площі з однаковою товщиною насипного гумусового шару та інтервали глибини: через 5 см у першому півметрі та через 10 см після 0,5 м.
За умови чистої просторової зміни показників глибини гумусового шару виділяються комплексні контури. В контурахпроставляють (червоними цифрами) середній вміст гумусу в шарі 0-20 см. У легенді до картограми за результатами вирахуваних площ проставляють площі однакових (за глибиною) виділів.
На картограмах забезпечення поживними речовинами, за результатами аналізів змішаних зразків показують контури забезпеченості рухомим фосфором і калієм за градацією:
- дуже низька;
- низька;
- середня;
- висока.
У легендах до картограм, поряд з показниками забезпеченості для різних сільськогосподарських культур (зернових, коренеплодів, овочевих та ін.), показують площі кожної групи забезпеченості. У зв'язку з різним ступенем забезпеченості для різних сільськогосподарських культур (наприклад, вміст рухомого калію за Масловою, 100-150 мг/кг Грунту є середнім для зернових, льону, трав і водночас низьким для коренеплодів і картоплі та навіть дуже низьким для овочевих культур), у випадках запропонованого використання рекультивованих ділянок під ріллю у легендах доцільно показувати забезпеченість насипних Грунтів поживними речовинами щодо різних культур за формою:
o аналогічна форма для обмінного калію.
У другій графі вміст рухомих форм поживних речовин доцільно подавати в Інтервалах згідно з конкретними даними, одержаними у результаті аналізів змішаних зразків.
У деяких випадках допускається суміщення картограм забезпеченості фосфором І калієм, якщо вміст хоча б одного з

 
 

Цікаве

Загрузка...