WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

контурів щодо угідь, на виготовлення і розмноження видавничих оригіналів ґрунтової карти І спеціальних карт.
У процесі визначення якості земельних угідь виконуються такі роботи: добір і вивчення обстежувальних, вишукувальних І проектних матеріалів; систематизація вихідних даних; складання допоміжних відомостей; заповнення таблиць; характеристика угідь за класами земель, за гранулометричним складом та ознаками, що впливають на родючість, характеристика сінокосів і пасовищ, культуро-технічний стан, показники агровиробничої характеристики ґрунтів ріллі, розраховані на основі статистичної обробки даних ґрунтового нарису; написання пояснювальної записки; свідчення, виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.
Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Якість земельних угідь", сформовані у справу згідно з табл. 7.5.
Таблиця 7.5.
Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 810 54
Людино-дні 15,0 1,0
Примітки:
1. Вартість розрахована для умов, за яких площа об'єкта становить більше 3,0 тис. га. Якщо менша площа, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 10,0-0,20(3-п), де ? - площа об'єкта, тис. га.
2. За наявності на території зрошуваних або осушених земель у показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт 1,10.
Вивчення показників оцінки земель включає такі роботи: добір матеріалів ґрунтового обстеження і матеріалів оцінки земель, вибірка необхідних даних, їх аналіз, розрахунок показників оцінки для заповнення таблиць; заповнення таблиці показників ґрунту за продуктивністю сільськогосподарських угідь з обліком їх меліоративності у балах; написання пояснювальної записки; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, оформлення їх у справу.
Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Показники оцінки земель", сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).
Вартість робіт із складання розділу "Показники оцінки земель" (додаток до нарису) встановлюється згідно з табл. 7.6.
Таблиця 7 6. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га ріллі
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 788 27
Людино-дні 14,6 0,5
Примітки:
1. Вартість розрахована для умов, за яких площа ріллі на об'єкті становить більше 2,0 тис. га. Якщо менша площа, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0-0,30 (2-п), де ? - площа ріллі, тис. га.
2. Вартість розрахована на 10 оцінюваних сільськогосподарських культур. Якщо інша їх кількість, то в показник "в" вводиться коефіцієнт К=1,0+0,10 (?-10), де ? - кількість оцінювальних культур.
3. За наявності у господарстві зрошуваних або осушуваних земель у показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт 1,10.
4. Вартість визначення показника оцінки кормових угідь визначається за табл. 7.6 з урахуванням примітки 1. При цьому застосовується коефіцієнт 0,30.
5. Обчислення показників оцінки садів і виноградників визначається з табл. 7.6 з урахуванням примітки 1. При цьому застосовується коефіцієнт 0,50.
Визначення водно-фізичних властивостей ґрунтів включає виконання таких робіт: збір і вивчення матеріалів ґрунтового обстеження; визначення типових масивів для вивчення фізичних властивостей ґрунтів; організація польових робіт; уточнення в натурі місця розташування майданчиків для закладання точок; закладення шурфів і морфологічний опис розрізів; узяття ґрунтових проб з кожного генетичного горизонту, визначення щільності складення і вологості ґрунтів у польових умовах; визначення у дворазовій повторності водопроникності ґрунтів методом малих заливних площ; проведення спостережень за швидкістю всмоктування води за умови постійного напору з наступним виміром польової вологоємкості за генетичними горизонтами; взяття проби ґрунтів для визначення щільності складення у 3-кратній повторності; проведення лабораторних аналізів; складання зведених таблиць результатів лабораторних аналізів, аналітичне опрацювання їх, нанесення точок на картографічну основу, написання пояснювальної записки й оформлення додаткових даних для ґрунтової карти, формування їх у справу.
Кінцевою продукцією є матеріали вивчення водно-фізичних властивостей грунтів, сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).
Вартість вивчення водно-фізичних властивостей грунтів встановлюється згідно з табл. 7.7.
Таблиця 7. 7.
Одиниця виміру: "а" - об'єкт (генетичний горизонт); "в" - 1 точка.
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 600 2472
Людино-дні 10,0 41,2
Примітка:
Вартість розрахована на вивчення водно-фізичних властивостей грунтів в умовах м'яких грунтів (піски, супіски, легкі і середні суглинки). Якщо інші грунти, то у показник "в" вводиться коефіцієнт:
-1,37 - важкі суглинки на нелесових породах;
- 1,73 - глини ущільнені, солонцюваті грунти.
Вартість лабораторних аналізів зразків встановлюється згідно з табл. 7.8.
Таблиця 7.8. Одиниця виміру: "а" - об'єкт ; "в" 1 тис. га меліорованих земель
Одиниця виміру а в
Вартість, грн. 54 4120
Людино-дні 1,0 763
Примітки:
1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10 ґрунтових розрізів на 1 тис. га обстежених земель. За інших умов у показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,10 (?-10), де ? - кількість розрізів на 1 тис. га обстежених земель.
2. Вартість передбачає проведення аналізу ґрунтових зразків, узятих зі 100% загальної кількості закладених розрізів. Якщо інше співвідношення, то в показник "в" вводять понижувальний коефіцієнт К = 1,0-0,01 (100-п), де ? - відсоток (загальної кількості) ґрунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків.
3. Вартість розрахована для територій, на яких розташоване одне господарство. За одночасного виконання робіт на групу господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо) в показник "а" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,50 (п-1), де п - кількість господарств на території об'єкта, за якими окремо подаються результати аналізу.
Під час ґрунтового обстеження ділянок площею менше 100 га виконується такий комплекс робіт: підготовчі роботи і польові вишукування; лабораторніроботи; складання картограм; написання звіту (нарису).
Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих., польових, лабораторних робіт, ґрунтові карти і картограми, технічний звіт і відповідні таблиці, сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).
Вартість робіт з ґрунтового обстеження ділянок площею менше 100 га встановлюється згідно з табл. 7.9.
Таблиця 7.9. Одиниця виміру: площа, га
Примітки:
1. Якщо показник площі проміжний - вартість встановлюється шляхом інтерполяції.
2. Якщо площа ділянок менша 5 га (вдвічі і більше) - до розцінок застосовується коефіцієнт 0,7.
Комплекс геоботанічних робіт включає: добір аерознімків, матеріалів ґрунтових обстежень; вивчення природних умов району робіт, рослинного покриву і рекомендацій з поліпшення кормових угідь; ознайомлення з гербаріями і визначниками з рослинами, поширеними на території, що обстежується; попередня класифікація кормових угідь і їх дешифрування на аерознімках; складання попередньої карти кормових угідь, плану і графіка робіт; організація польових робіт; рекогносцировку території; польове обстеження природних кормових

 
 

Цікаве

Загрузка...