WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

Проектно-вишукувальні роботи (пошукова робота) - Реферат

просушування, підготовка до проведення аналізів; виготовлення пакетів для добору середньої проби; розбір зразків і взяття середньої проби; розмелювання, підготовка обладнання, устаткування і реактивів, виконання аналізів в аналітичних пробах; виконання підрахунків; внесення результатів аналізу у відомість; здійснення контрольних аналізів; свідчення; виправлення недоліків; подання результатів аналізу, миття посуду: звільнення складських приміщень і пакетів від зразків грунтів, за якими аналізи завершені.
Результатом роботи є відомість з наслідками аналізів (2 примірники, з них 1 - архівний).
Для усіх зразків виконуються аналізи гранулометричного складу заКачинським. У випадку однорідності гранулометричного складу, виявленого під час польового обстеження, такі аналізи призначаються вибірково.
Визначення гумусу за Тюріним проводиться в усіх зразках, відібраних із гумусових шарів профілю, а вибірково - у зразках розкривних порід.
Аналіз водної витяжки проводиться у зразках засолених ґрунтів і порід. За відсутності зафіксованого засолення проводяться вибіркові (одиничні) аналізи скороченої водної витяжки.
Реакція насипних ґрунтів і порід (рН водної витяжки, а у без-карбонатних породах також і рН сольової витяжки) визначається потенціометричним або калориметричним методом.
У змішаних зразках визначається рухомий фосфор (за Кірсановим, якщо для рекультивації використовувались гумусово-елювіальні горизонти дерново-підзолистих або сірих лісових ґрунтів, за Чириковим, якщо використовувались гумусово-ілювіальні горизонти чорноземів, і за Мачигіним, якщо використовувались окарбоначені гумусові горизонти), калій (за Масловою -в некарбонатних ґрунтах і за Гусейновим або Протасовим - у карбонатних), а також гідролітичної кислотності (за Каппеном).
Вартість лабораторних аналізів зразків ґрунту здійснюється за табл. 7.З.
Таблиця 7.3.
Одиниця виміру "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території
Примітки:
1. Вартість розрахована для територій , на яких закладено 100 ґрунтових (основних І перевірних) розрізів на 1 тис. га обстежуваної площі. За Інших умов у показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,10 (?-10), де ? - кількість основних і перевірочних розрізів на 1 тис. га обстежуваної площі.
2. Вартість передбачає проведення аналізу ґрунтових зразків, узятих з 20% (загальної кількості основних І перевірних розрізів) ґрунтових розрізів. За інших умов у показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,05 (?-20), де ? - відсоток основних і перевірочних ґрунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків.
3. Вартість включає витрати на такі види аналізів:
карбонатні та нейтральні грунти (чорноземи, каштанові, коричневі та ін.);
- гумус і його склад, валові і рухомі форми азоту, фосфору І калію, СО2,
- карбонатів, рН водної витяжки, гранулометричний, структурний і мікроагрегатний склади, склад увібраних основ, максимальна гігроскопічна вологість, щільність твердої фази Грунту, водна витяжка;
- солонці і солончаки: гумус і його склад, валові й рухомі форми азоту, фосфору і калію, СО2, карбонатів, рН водної витяжки, гранулометричний, структурний і мікроагрегатний склади, ємність катіонного обміну і склад увібраних основ, водна витяжка, максимальна гігроскопічність, щільність твердої фази;
- кислі грунти (підзолисті, сірі, бурі тощо): гумус, його склад, валові й рухомі форми азоту, фосфору і калію, рН сольової витяжки, гранулометричний, структурний і мікроагрегатний склади, гідролітична та обмінна кислотність, склад увібраних основ, максимальна гігроскопічність, щільність твердої фази грунту;
- торфові грунти: ступінь розкладання, ботанічний склад, втрати під час прожарювання й зольність торфу, гідролітична та обмінна кислотність, рН водної та сольової витяжки, рухомі форми фосфору і калію, водна витяжка.
4. За потреби проведення аналізів грунтів для складання агрохімічних картограм (рухомий фосфор, обмінний калій та ін.) і додаткових видів аналізів, не передбачених приміткою 3, вартість визначається за додатковою інструкцією.
5. У разі проведення аналізів за всіма видами, передбаченими приміткою 3, вводиться понижувальний коефіцієнт з урахуванням видів проведених аналізів.
На стадії камеральних робіт виготовляються карти грунтів і спеціальні картограми та пояснювальні записки до них.
Роботи з складання ґрунтової карти та звіту включають: перевірку й складання зведених таблиць результатів аналізів, таблиць морфологічних ознак ґрунту; складання авторських оригіналів ґрунтової карти і картограми агровиробничих груп, уточнення списку грунтів; складання легенди й умовних позначень; написання звіту (нарису); заповнення відповідних табличних додатків; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.
Кінцевою продукцією є авторські оригінали ґрунтової карти І картограми агровиробничих груп ґрунтів, технічний звітта відповідні таблиці, сформовані у справу (2 примірники, з них 1-архівний). Вартість робіт із складання ґрунтової карти та звіту розраховуються за табл. 7.4.
Таблиця 7.4.
Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території
Масштаб 1:5000 1:10000
Вартість, грн. а в а в
3591 140 2603 103
Людино-дні 66,5 2,6 48,2 1,9
Примітки:
1. Наведені в таблиці розцінки відповідають ПІ категорії складності об'єкта виконання робіт. Для визначення вартості робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: І категорія - 0,8; II категорія - 0,9; IV категорія - 1,14V категорія - 1,2.
2. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10 ґрунтових (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. За інших умов у показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,08 (п-10), де п - кількість закладених (основних і перевірочних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі.
3. Вартість розрахована на складання ґрунтової карти і звіту для території більше 3,0 тис. га. Якщо інша площа, в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0-0,20 (3-п), де ? - площа, тис. га.
4. Вартість розрахована для умов, за яких аналіз зразків зроблений з 20 % (загальної кількості основних і перевірних розрізів) ґрунтових розрізів. Якщо Інше співвідношення, в показник "в" вводиться коефіцієнт К = 1,0+0,04 (п-20), де ? - відсоток основних і перевірних розрізів, з яких зроблений аналіз зразків.
5. Вартість розрахована на складання авторських оригіналів ґрунтової карти ікартограми агровиробничих груп ґрунтів у масштабі 1:10000. Якщо їх упорядковують в Інших масштабах, то у показник "в" вводиться коефіцієнт 1,4 - у масштабі 1:500; 1,35 - І:1000;1,3 - 1:2000; 1,20 ~ 1:500; 0,90- 1:25000.
6. Вартість складання й оформлення авторських оригіналів спеціальних карт і картограм, підрахунок площ, виділення контурів, розробка заходів щодо поліпшення і використання земель розраховуються додатково окремо на кожний вид карти (при цьому вартість робіт розраховується у відсотках вартості робіт зі складання карти І нарису, Із врахуванням відповідних приміток);
6. Час на складання карт (картограм) агровиробничих груп грунтів, солонців, солонцюватих грунтів і засоленості грунтів; Час - на складання картограми еродованих грунтів;
7. У розцінках не містяться витрати на обчислення площ ґрунтових

 
 

Цікаве

Загрузка...