WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Графічні матеріали - Реферат

Графічні матеріали - Реферат


Реферат на тему:
Графічні матеріали
До графічних матеріалів, які використовують у проектуванні рекультивації порушених земель, належать:
==> план поверхні з позначенням межі кар'єрів І відвальних полів із вказівкою меж земельного відводу і виділенням земель за видами використання (сільськогосподарські чи лісові угіддя), а також меж: порушених земель (водойм питної і технічної води, промислові майданчики, різні склади, насосні станції, відвали, землі, що підлягають рекультивації тощо). Масштаб 1:2000, за значних розмірів полів - 1:5000 і 1:10000.
==> геолого-літологічні розрізи з контурами підрахунку запасів і положенням гірничих робіт на початок проектування рекультивації. Число розрізів визначається складністю будови виробленого простору і геологічних ситуацій, але не повинно бути меншим трьох поперечних та одного поздовжнього (масштаб горизонтальний - 1:2000, 1:5000, вертикальний - 1:100, 1:200).
==> великомасштабна карта даного району з нанесенням гідрографічної мережі, населених пунктів, сільськогосподарських та інших угідь тощо (масштаб 1:25000, 1:50000);
==> ситуаційний план (поздовжній і поперечний) конічних і гребенеподібних відвалів та прилеглих до них територій в радіусі 500 м (на основі масштабу 1 '500).
Графічні матеріали, які використовуються на підприємствах, де ведеться розробка корисних копалин, така ж, як і на підприємствах (об'єктах), які завершили розробку родовищ.
Крім того, до цих матеріалів додатково подається план землекористування І проект землевпорядкування територій в межах земельного відводу, які на початок проектування ще не порушені та використовуються у сільському (лісовому) господарстві, але підлягають порушенню.
Зміст проекту рекультивації земель
Проект рекультивації порушених земель включає пояснювальну записку, робочі креслення, кошторисну документацію, рекомендовані специфікації та рекомендовані відомості.
Склад проекту:
o І том - Технічний етап рекультивації
o II том - Біологічний етап рекультивації
o III том - Ґрунтово-геологічні обстеження
За відсутності необхідних матеріалів для проектування рекультивації даних проводяться відповідні топографо-геодезичні таінженерно-геологічні роботи, результати яких узагальнюються в IV томі проекту - Інженерні вишукування.
Усі інші матеріали підготовки (акти обстеження, польові журнали та ін.) подаються у вигляді додатків до відповідних томів проекту.
Пояснювальна записка І тому проекту повинна містити такі розділи:
1. Загальні відомості
1.1. Підстава для складання проекту, вихідні матеріали.
1.2. Характеристика району рекультивованих робіт.
1.3. Природні умови.
1.4. Геологічна, гідрогеологічна та гідрологічна характеристика порушених земель.
1.5. Ґрунтово-геоботанічна характеристика.
1.6. Форми і параметри порушень на початок проектування рекультивації.
1.7. Прогноз порушення земельних угідь І водного режиму до кінця розробки родовища.
2. Основні положення проекту
2.1. Короткий виклад основних проектних рішень.
2.2. Техніко-економічні показники гірничотехнічного етапу рекультивації.
2.3. Оцінка економічної ефективності рекультивації.
3. Вертикальне планування і генеральний план рекультивованих земель
Рекомендована література
1. Чабан И.П. Подготовка рекультивированных земель под яблоню //Садоводство. - 1983. - № 1. -С. 11-12.
2. Чабан И.П. Опыт создания и рационального использования высокопродуктивных садовых агроценозов на рекультивированных землях // Эколого-биологичесие и социально-экономические основы сельскохозяйственной рекультивации в степной черноземной зоне УССР.-Днепропетровск: ДСХИ, 1984.- Т. 49. - С. 1322-1143.
3. Чугаева Н.А. Оценка пригодности пород хвостохранилищ для биологической рекультивации на Подмосковном горно-химическом зваводе.-Тр. НИИ горно-хим. сырья. - 1981.-№ 53. -С. 85-90.
4. 203. Шилова И.И. Влияние загрязнения на формирование растительности в условиях техногенных песков нефтедобывающих районов Среднего Приобъя // Растения и пром. среда. - 1972.- Вып. 5.- С. 44-52.
5. 204. Шубин В.И., Еркин И.П. Опыт рекультивации отвалов на карьерах Камыш-Бурунского железорудного комбината // Горный журнал. - 1969.-С. 22-23.
6. 205. Эскин B.C. Рекультивация земель, нарушенных открытыми разработками.-М.: Недра, 1975.

 
 

Цікаве

Загрузка...