WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій - Реферат

Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій - Реферат

землеустрою (організації території, формування меж земельних угідь з особливим режимом використання, встановлення земельних сервітутів, запровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням і виробництвом тощо) сільськогосподарських підприємств, фермерських і особистих селянських господарств;
2) складання проектів організації та упорядкування території садівничих товариств, земельних ділянок для городництва, сінокосіння і випасання худоби громадян;
3) складання проектів внутрішньої організації використання та охорони земель (встановлення обмежень та земельних сервітутів тощо) несільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
4) складання проектів внутрішньої організації використання і охорони земель установ та організацій природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого фондів.
Проект внутрішньогосподарського землевпорядкування сільськогосподарських землекористувань повинен забезпечувати створення умов:
1) для збалансованого використання ресурсного потенціалу земельних угідь, трудових і матеріальних ресурсів відповідно до визначеної, виходячи з придатності земель, спеціалізації та оптимальних обсягів виробництва;
2) для стабільної організації території господарства і сільськогосподарського виробництва;
3) для комплексного розміщення і використання об'єктів виробничої та інженерної інфраструктури і меліоративних систем;
4) для збереження цінних сільськогосподарських угідь, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, поліпшення природних ландшафтів і створення сприятливого екологічного середовища;
5) для максимального використання виробничого і природного потенціалу та впровадження адаптивних систем землеробства;
6) для оптимального взаємозв'язку між поселеннями, виробничими центрами, розміщенням і організацією виробництва.
Досвід проведення робіт із внутрішньогосподарського землеустрою в період формування нових земельних відносин і розвитку ринкових відносин показав, що його завдання значно ускладнилися.
У зв'язку з необхідністю посилення ролі держави в частині контролю за дотриманням природоохоронних вимог, режиму й умов використання земель, екологізації систем ведення сільськогосподарського виробництва, повинна бути забезпечена розробка цих питань на відповідному рівні в проектах внутрішньогосподарського землеустрою.
При зниженні рівня державного регулювання землекористування техніко-економічне обґрунтування виробничої програми розробляється не з розрахунку "контрольних показників", обумовлених державою, а на основі потенційної продуктивності земель сільськогосподарського підприємства або селянського, фермерського господарства, забезпеченості його трудовими і матеріальними ресурсами, бажано на основі розробленого (до або в процесі землевпорядкування) бізнес-плану.
Бізнес-план є документом, який визначає всі основні аспекти майбутнього функціонування сільськогосподарського підприємства або селянського та фермерського господарства і повинний дати відповідь на запитання: чи варто вкладати кошти у виробництво і чи принесе воно дохід, чи будуть окупатися витрати сил і засобів. Основним розділом бізнес-плану є комплексне обґрунтування (економічне, екологічне, техніко-економічне, агроекономічне, соціальне) організації виробництва і території сільськогосподарського підприємства.
Можлива розробка техніко-економічного обґрунтування, і, виходячи з контрольних показників, доведених не "зверху", а самим суб'єктом, що господарює. На підставі контрольних показників можуть також складатися проекти внутрішньогосподарського землеустрою спеціалізованих сільськогосподарських підприємств (державних, комунальних і ін.).
Важливою особливістю розробки проекту внутрішньогосподарського землеустрою є фактор використання сільськогосподарським підприємством продуктивних угідь, що мають різний правовий статус, який обумовлює необхідність диференціації підходів при їхній організації.
В системі землевпорядної служби важливе значення має її районна ланка як первинний землевпорядний орган по забезпеченню раціонального і ефективного використання земельних ресурсів. Землевпорядні дії по вивченню, обліку і оцінці земель, розробці прогнозів, схем, проектів, робочих проектів організації території переважно здійснюють спеціалісти проектно-вишукувальних організацій по землевпорядкуванню.
Управління єдиним державним земельним фондом республіки, в тому числі на рівні адміністративного району, потребує, з одного боку, участі в землевпорядних діях представників землевпорядних органів у виконанні різних стадій землевпорядного процесу, а з другого - здійснення функцій по державному контролю за використанням і охороною земель. Районна землевпорядна служба як первинна ланка, що не має у своєму підпорядкуванні проектно-вишукувальних підрозділів по землевпорядкуванню, виконує одночасно всі функції землевпорядного органу і частину функцій проектно-вишукувальних організацій.
Крім того, специфіка роботи районних агропромислових формувань, переважно до складу яких входить районна землевпорядна служба, потребує від її працівників відповідної участі в організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах, яка не прямо, а посередньо пов'язана з організацією раціонального і ефективного використання земель району.
Структура районної землевпорядної служби протягом багатьох років складалася переважно з одного спеціаліста - головного (старшого) інженера-землевпорядника, який працював у різних агропромислових формуваннях райвиконкому (управлінні сільського господарства, агропромисловому об'єднанні тощо). В даний час районна землевпорядна служба на Україні є структурним підрозділом управління землекористування і землевпорядкування облвиконкому,, у складі якого, як правило, працюють два спеціалісти.
На території деяких колишніх союзних республік в складі районної землевпорядної служби у свій час функціонували такі підрозділи, як міжколгоспні землевпорядники, районні госпрозрахункові групи землевпорядників тощо. Такі групи спеціалістів,наприклад, в Росії займаються питаннями підготовки і оформлення справ по відведенню земель для державних і громадських потреб, а також земельно-кадастровими роботами. Однак в інших республіках усі функції по землевпорядкуванню, землекористуванню, земельному кадастру, державному контролю за використанням і охороною земель в районі здійснює головний (старший) інженер-землевпорядник райвиконкому, який одночасно за посадою є державним інспектором по використанню і охороні земель в районі.
Районна землевпорядна служба є головною ланкою в загальній системі землевпорядної служби. Це пов'язано з тим, що всі вищестоящі землевпорядні органи практично не займаються виконанням землевпорядних робіт в натурі, а отримують необхідні дані для управління земельним фондом шляхом узагальнення, систематизації та аналізу даних, отриманих від районної землевпорядної служби. Звідси такого важливого значення набувають питання організації і планування землевпорядних робіт на рівні адміністративного району, які можна звести до таких дій:
- планування землевпорядних робіт;
- організації виконання проектно-вишукувальних робіт;
- контролю і приймання виконаних робіт;
- ведення основного і поточного земельного кадастру;
- надання допомоги господарствам у здійсненні проектів;
- державного контролю за використанням і охороною земель;
- участі в роботі постійних і спеціальних комісій райвиконкому;
- роботи з листами, заявками і скаргами підприємств, організацій, установ і громадян.
Крім того, головний (старший) інженер-землевпорядник як член трудового колективу агропромислового формування райвиконкому бере участь у виконанні завдань спеціального характеру, пов'язаних з організацією і управлінням сільського господарства в районі.
Усе сказане вище потребує здійснення відповідних заходів щодо організації і планування робіт районної землевпорядної служби.

 
 

Цікаве

Загрузка...