WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій - Реферат

Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій - Реферат


Реферат
Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій
Вишукувальні роботи, які здійснюються з метою землевпорядкування, мають деякі особливості в організації виконання порівняно з проектними роботами. Якщо землевпорядний процес по міжгосподарському і внутрігосподарському землевпорядкуванню має чітку регламентацію по стадіях і елементах робіт, то вишукувальні роботи такого чіткого поділу не мають. При цьому організацію робіт характеризують не за сукупністю послідовних і взаємопов'язаних дій, а за умовами виконання, виділяючи польові і камеральні роботи. Тому, якщо виходити з поняття виробничого процесу, при виконанні вишукувальних робіт необхідно виділити такі стадії: підготовчі роботи, обстежувальні або зйомочні роботи, оформлення і видача документів.
Для прикладу нижче наведений порядок виконання вишукувальних робіт по коригуванню планово-картографічних матеріалів.
Завдання коригування планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років полягає у приведенні їх матеріалів у відповідність з фактичним станом земельного фонду. Коригування планово-картографічних матеріалів здійснюють у тих випадках, коли обсяг польових робіт становить не більше 50% обсягу повної зйомки місцевості. В інших випадках виконують нову зйомку.
Планово-картографічні матеріали коригують інженери-землевпорядники проектної організації, які разом з керівником вишукувальної партії несуть сувору відповідальність за достовірність коригування земельних угідь і правильність складання земельно-кадастрових даних.
Підготовчі роботи, включають збір і вивчення таких матеріалів і документів: 1) план-оригінал землеволодіння господарства; 2) літовідбиток або світлокопію проектного плану внутрігосподарського землевпорядкування; 3) виписку з Державної земельно-кадастрової книги району про площу землеволодіння і склад земельних угідь на рік проведення робіт (форма № 1); 4) довідку райдорвідділу про дороги, які проходять через землеволодіння господарства (форма № 2); 5) технічні матеріали зйомок минулих років, матеріали проектів внутрігосподарського землевпорядкування, впорядкування присадибного землеволодіння тощо. Під час підготовчих робіт виконавець також визначає спосіб коригування і підбирає на складі необхідну кількість інструментів: бланків, абрисів, журналів та інших матеріалів.
Зйомочні роботи, які полягають у звірці плану-оригіналу землеволодіння господарства з фактичним станом угідь, виконують на "польовому" плані землеволодіння і в абрисі.
Особливу увагу при коригуванні звертають на правильність класифікації угідь і їх підвидів, встановлення меж присадибного землеволодіння, бригад, відділень, виробничих центрів, господарських дворів.
Межі нових контурів у натурі землевпорядник встановлює разом з представником господарства. Контури, які змінилися, наносять на план шляхом лінійних і кутових вимірів від існуючої опорної геодезичної сітки або від твердих, чітко виражених на місцевості і плані точок (перехрещення доріг, канав, лісосмуг тощо). Перехрещення контурів ліній, які вибираються як опорні точки,, повинні створювати кути, близькі до 90°. Якщо існуючої опорної геодезичної сітки недостатньо для нанесення меж змінених контурів, то вирішують питання про прокладання нових зйомочних ходів.
Точність зйомочних робіт визначається технічними вказівками щодо виконання геодезичних робіт, прийнятих в даній проектній організації.
Якщо планово-картографічні матеріали коригують за матеріалами аерофотозйомки, то порядок виконання робіт визначають відповідні інструкції.
Після завершення зйомочних робіт землевпорядник на підставі "польового" плану, журналів вимірів і абрисів наносить усі зміни на існуючий план землеволодіння, складений на твердій основі. Якщо в складі угідь пройшли великі зміни, то складають і викреслюють новий план землеволодіння з урахуванням змін, що відбулися.
Зйомочні роботи по коригуванню планово-картографічннх матеріалів керівник робіт перевіряє в натурі і камерально. Перевірку робіт у натурі здійснюють шляхом прокладання контрольних зйомочних ходів в декількох місцях землеволодіння і визначення відповідних лінійних та кутових вимірів. Результати польового приймання робіт оформляють актом, до якого додають абрис з контрольними зйомочними ходами.
Після закінчення зйомочних робіт обчислюють площі контурів, які змінилися, складають експлікацію земель і оформляють матеріали коригування планово-картографічних матеріалів. Площі обчислюють у відомостях згідно зі спеціальними технічними вказівками по цьому виду робіт. За даними обчислення площ складають контурну відомість і експлікацію земель. Результати обчислення площ порівнюють з даними державного обліку земель, для чого складають порівняльну відомість площ угідь. Площу земель до і після коригування погоджують з господарством і головним інженером-землевпорядником райвиконкому. При виникненні розбіжностей відносно класифікації угідь і розмірів площ збирають комісію спеціалістів райвиконкому з участю представників проектної організації по землевпорядкуванню, про що складається відповідний акт.
За результатами обчислення площ роблять нове креслення контурів, яке разом з усіма матеріалами по коригуванню планово-картографічного матеріалу перевіряють і подають на освідчення, про що складають акт і відомість контролю обчислення площ.
Закінчену землевпорядну справу по коригуванню планово-картографічного матеріалу зйомок минулих років відповідним чином оформляють у трьох примірниках. Перший і другий примірники призначені для господарства та райвиконкому. Вони включають такі матеріали: 1) світлокопію креслення контурів землеволодіння; 2) копію контурної відомості; 3) експлікацію земель господарства по бригадах, відділках, населених пунктах і в цілому по господарству; 4) порівняльну відомість угідь і площ. Третій примірник землевпорядної справи передають у технічний архів проектної організації по землевпорядкуванню. Цей примірник включає всі матеріали і документи, які виготовляються в процесі виконання робіт. Крім названих матеріалів в технічний архів передають: 1) виписку з Державної земельно-кадастрової книги району про площу землеволодіння і склад земельних угідь; 2) довідку райдорвідділу про дороги, які проходять через землеволодіння господарства; 3) літовідбиток або світлокопію наявного плану землеволодіння; 4) журнали обчислень і абриси; 5) схеми ув'язки зйомочних ходів; 6) відомості обчислення координат зйомочних точок; 7) відомості обчислення площ контурів угідь; 8) матеріали перевірки і контролю. Відкориговані планово-картографічні матеріали використовують для ведення державного земельного кадастру, складання проектів землевпорядкування, проведення агрогосподарських і спеціальних обстежень.
Внутрішньогосподарський землеустрій
Внутрішньогосподарський землеустрій (землевпорядкування) проводиться з метою територіальної організаціїземлі і виробництва в основному сільськогосподарських підприємств, селянських та фермерських господарств у межах їх землекористування, яка забезпечує:
o ефективність сільськогосподарського виробництва;
o раціональне використання земель;
o створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.
Внутрішньогосподарський землеустрій, згідно зі статтею 184 Земельного кодексу України, включає види робіт з:
а) зі складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;
б) з розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель.
Разом з тим, цей перелік робіт із внутрішньогосподарського землеустрою є не зовсім повним і вичерпним. Його необхідно доповнити і розкрити, зокрема, такими видами робіт, як:
1) складання проектів внутрішньогосподарського

 
 

Цікаве

Загрузка...