WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Природно-ресурсний комплекс Коломийського району (науковий реферат) - Реферат

Природно-ресурсний комплекс Коломийського району (науковий реферат) - Реферат

Слобідка 14 2,3 13,8
8 Коршів 2 1,1 9,8
9 Черемхів 3 1,2 16,4
10 Виноград 6 4,1 46,2
11 Торговиця 4 9,6 147,6
12 Загайпіль 12 4,0 72
13 Замуленці 1 3,2 57
14 Турка 2 2,5 35
15 Отинія 2 3,6 70
16 Піщачин 2 1,3 25
17 Джурків 12 7,2 226
18 Великий Ключів 12 1,9 30
19 П'ядики 12 75 180
20 Ворона 9 10 150
21 Богородичин 3 2 20
22 Сідлище 1 2,2 21
23 Печеніжин 5 4,6 57,2
24 Велесниця 17 11,4 209
25 Самаківмі 1 8,8 92,2
26 Струнків 1 2 38,1
27 Нижній Вербіж 1 8,8 32,2
28 Велика Кам'янка 2 40 650
29 Підгайчики 3 19,8 405,1
Всього 130 280,5 3126,6
Земельно-ресурсний комплекс
На просторах Передкарпаття, створених різновіковими терасами, найбільш, поширеними є дерново-підзолисті-глеєві і дернові ґрунти. Як правило, вони безструктурні, перенасичу вологою, вміст перегною 1-2,5%. На алювіальних відкладах заплав та нижніх терас, днищах балок усієї рівнинної частини переважають лучні і лучно-болотні ґрунти. В перших вміст перегною становить 3,1%, а в других - до 8%, тобто потенціальна родючість їх висока, але вони потребують осушення. В східній частині району зустрічаються чорноземи опідзолені з вмістом гумусу - 3,4-4%.
В процентному відношенні ґрунти розприділяються так: дерново-підзолисті - 47%, буроземи опідзолені - 10%, опідзолені, в тому числі опідзолені чорноземи - 33%, і лучні - 10% [13].
Площа сільськогосподарських угідь врешті становить на 1999 рік - 66748 та, в тому числі 25515 га землі лісового фонду, 33790 га землі населених пунктів; 2899 га землі промисловості і транспорту, землі водного фонду 2244 га.
Грунтово-кліматичні продуктивні сили досить сприятливі для сільськогосподарського виробництва. Середня величина суми активних температур понад 2500°С і тривалість вегетативного періоду становить 210 днів (3 квітня - 31 жовтня), а період активної вегетації - 160 днів (27 квітня - 5 жовтня).
Зменшення посівів під зерновими в громадському господарстві з 20 тис. га в 1989 році до 11,5 тис. в 1999 році і відповідно цукрових буряків з 4,5 тис. га до 802 га пов'язане з збільшенням площ в приватному секторі, де є 41 тисяча, га особистих підсобних господарств. A також створено за цей період фермерських господарств, які є власниками 590 га земель.
Площі під сади в районі становлять в цілому 1,5 тис. га і в 1999 році було зібрано 1300 ц врожаю з садів колективних господарств.
Таблиця 6.
Виробництво основних видів продукції рослинництва в с/г підприємствах Коломийського району (1999 р.) 1- посіяна га, 2 - збір ц.
Зернові і зернобобові Цукровий буряк Льон-довгунець Соняшник (на зерно) Овочі Кормові коренеплоди Трави силосні Сінокоси Картопля
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
11543 149984 802 170780 419 5147 31 110 53 7177 200 71623 9263 39741 2966 307868 518 60524 111 5823
Лісоресурсний комплекс
Рослинний покрив різноманітний. В рівнинній частині чергуються плями степів і широколистяних лісів, переважно дубових з домішками граба, рідше бука. В межах Прикарпаття степи поступово зникають, з'являються ділянки з лучною рослинністю у низовинах, а височини зайняті лісами, де переважає бук.
Широколистяні ліси Покутської частини району мають в основному два яруси. В першому найчастіше зустрічаються ясен, явір, клен польовий. В другому, крім лісоутворюючих дуба і граба, поширені також липа, берест, осика, черемха, береза, черешня, горобина. У підліску представлені брусниця, ліщина, калина, глід, крушина, терен, шипшина, кизил. Трав'яний покрив формують осоки лісна і волосиста, тонконіг, копитень, гребінник, тонконіг, гребінник, фіалка лісова, анемона дібровна, маренка запашна та ін.
В лісах передгір'я значно рідше зустрічаються дуб, частіше бук, смерека. Зберігся тут в окремих місцях зникаючий тис, ягідний релікт неогенового періоду (ботанічний заказник Княждвір та 9 заповідних урочищ). На заболочених заплавах поширені вільхові ліси з переважанням чорної вільхи та вільхи сірої. Поруч з ними ростуть чорна бузина, верба, крушина, хміль, паслін.
У букових лісах Прикарпаття трав'яний покрив бідніший і представлений квасницею, весняним білоцвітом, підсніжником, воронцем.
В цілому ліси на рівнині займають до 15 %, а в передгір'ї - до 30%.
Луки поширені у заплавах рік, характеризуються трав'яним покривом, в якому домінують вівсяниця лугова і червона, тонконіг, конюшина [14].
Великі площі зайняті культурною рослинністю - сільськогосподарськими землями та після лісовими луками, що в значній мірі розірвані.
До Червоної книги України занесені рослини, що зустрічаються в нашій місцевості і потребують повсюдної охорони: тис ягідний, підсніжник звичайний, шафран Палласа, первоцвіт дрібний, латаття біле, дзвіночки карпатські, пізньоцвіт осінній, венерині черевички звичайні, а також яловець високий, сосна кедрова європейська, первоцвіт весняний, роман карпатський, відкатник, хвощ великий [15].
В цілому в районі є 256 км2 лісів, що складає біля 26% лісистої території району.
Хвойні пороті дерев складають біля 17% від загальної площі дерев і в основному знаходяться гірських районах. Більша частина лісів - 48% це середньолистяні породи дерев, а також біля 25 % молоді пересадження, вік яких не перевищує 25 років.
Більшість порід це дуб, бук і граб, які складають біля 80% лісового фонду району. В цілому видовий склад лісів Коломийського державного лісгоспу показаний на таблиці 4.
Таблиця 4
Переважаючі породи дерев по Коломийському держлісгоспу (га).
Хвойні Твердолистяні М'яколистяні
Сосна Ялина Ялиця Модрина Разом Дуб Бук Граб Ясен Клен Акація Разом Береза Осика Вільха Липа Тополя Верба Горіх Псевдогуга разом
802 1029 852 65 2748 11963 5777 2623 466 29 234 21092 444 46 192 533 13 14 5 10 57
Фауністичний комплекс
Тваринний світ різноманітний, нa території району зустрічаємо понад 50 видів ссавців, біля 150 видів птахів, 9 видів плазунів, 15 видів земноводних, понад 40видів риб.
Передкарпаття має видовий склад тварин, перехідний між Поділлям і Карпатами. Цікавими є рідкісні для району види тварин, такі як ящірка лучна, полоз лісовий, вертінниця, черепаха грецька і черепаха болотна (з плазунів), пугач, лебеді дикі, сови, сичі, чаплі, яструби, жовна чорна, лунь болотний, сойка, одуд, кібчик, сокіл (з птахів), кажани, кутора мала, лосі, борсуки, видри (ссавці).
Дуже рідко зустрічаються земноводні - тритон гірський та саламандра, які занесені до Червоної книги України, дуже рідкісні і потребують охорони деякі види риб, особливо лосось дунайський і вугор річковий.
В лісах району зустрічається борсук, ласка, заєць, дикий кабан, козуля, кабан і інші. Сільськогосподарські землі значно бідніші: кріт, лисиця, заєць-русак, миші, ящірка, вуж, жаби. Багато птахів: польовий горобець, ворони, синиці, сороки, дятли, одуди, пугачі, шишкарі ялинові і інші типові осілі, а також перелітні і кочові: жайворонок польовий, зозуля, ластівка, лелека, соловейко, стриж.
В річках водяться щуки, коропові, в'юни, окуні, лини, а в гірських притоках прута зустрічаємо форель струмкову і райдужну. В ставках вирощують коропів, амура та товстолобик [16].
Цікавим є видовий склад тваринного світу в різного типу господарствах: району. Кількість їх на гектар мисливських угідь достатньо насичена і в цілому на початок мисливського сезону (1999

 
 

Цікаве

Загрузка...