WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Створення планових геодезичних мереж методом тріангуляції - Реферат

Створення планових геодезичних мереж методом тріангуляції - Реферат


- середня квадратична помилка вихідної сторони АВ;
m - середня квадратична помилка вимірювання кута ОАВ.
Оскільки мова іде про взаємне положення сторони АО і АВ, то .
Отже
m 2=m 2
або
m =m .
Формула (2.14) приймає вигляд
(2.15)
Згідно з Інструкцією [1], відносна помилка визначення сторони не повинна перевищувати
в 4 класі - 1:50000;
в 1 розряді - 1:20000;
в 2 розряді - 1:10000.
2.1.3.3. Оцінка запроектованого ряду
Якщо геодезична мережа запроектована у вигляді ряду трикутників, який опирається на дві вихідні сторони (такий варіант найбільш часто зустрічається в сучасних мережах згущення 1 і 2 розрядів), то оцінка проекту полягає в обчисленні відносної помилки найбільш слабкої сторони ряду (рис. 2.7)
.
(2.16)
Найбільш слабкою стороною ряду є сторона, яка найбільше віддалена від вихідних сторін. Для прикладу на рис. 2.7 приведений ряд тріангуляції 1 розряду, вихідними для якого є сторони тріангуляції 4 класу АС і ВD. найбільш слабкою є сторона тріангуляції 1 розряду KL, віддалена від сторін АС і ВD на 4 трикутники. У формулі (2.16) - відносна середня квадратична помилка вихідних сторін,
m - середня квадратична помилка вимірювання кутів;
Аі, Ві - зв'язуючі кути в трикутниках (кути, які приймають участь в передачі за теоремою синусів сторін від вихідної до найбільш віддаленої, наприклад, для рис. 2.7 - від AC до KL).
Рис. 2.7. Ряд тріангуляції
З рис. 2.7 запишемо
.
(2.17)
Зв'язуючі кути вимірюють транспортиром з карти (в градусах).
В знаку суми , n - кількість трикутників, розміщених між найбільш віддаленою і вихідною сторонами.
Для рис. 2.7 слід прийняти , m =5'', n=4.
Розрахунок виконують двічі: від двох вихідних сторін. Отримують величини і .
За остаточне значення беруть середнє вагове з двох значень:
(2.18)
Якщо ця величина не перевищує граничного значення, то роблять висновок, що запроектований ряд трикутників відповідає необхідним технічним вимогам (для вище розглянутого прикладу відносна помилка визначення довжини в найбільш слабкому місці мережі тріангуляції 1 розряду не повинна перевищувати 1:20000).
Рекогностування пунктів тріангуляції
Рекогностування - це уточнення проекту на місцевості. В результаті рекогностування тріангуляційних пунктів уточнюють остаточні висоти зовнішніх знаків і місця, де будуть закладені пункти тріангуляції. Цю роботу виконує бригада, яку очолює досвідчений інженер-геодезист.
При уточненні висоти сигналу бригада керується тим же основним правилом, що і при проектуванні: між пунктами тріангуляційної мережі, по-перше, повинна бути забезпечена видимість, а, по-друге, висоти знаків повинні бути оптимальними. Вартість побудованих висот знаків на об'єкті буде найменшою, якщо сума їх висот буде мінімальною. Тому завдання бригади при рекогностуванні - розглянути безпосередньо на місцевості усі можливі варіанти, спрямовані на зменшення вартості будівельних робіт. Можливо, з цією метою навіть доведеться змінити місце розташування знаків, а іноді навіть повністю змінити проект.
В залежності від фізико-географічних умов місцевості рекогностування може бути різної складності. Для визначення висоти знаку в деяких випадках достатньо обмежитися простим оглядом місцевості. В інших випадках для цього необхідно виконати додаткові заміри рулеткою або стрічкою. Для цього необхідно піднятися на поруч розміщені споруди: будинки, стовпи, башти, дерева тощо, або в місці розміщення майбутнього знака підняти віхи чи встановити на оточуючих деревах яскраві маркувальні матеріали (марлю, папір, оберемок сіна або соломи тощо). Тому в спорядження бригади мають входити найлегші оптичні прилади (бінокль, технічний теодоліт), мірні засоби (рулетка або стрічка), підіймальні засоби (блоки, троси, канати, вірьовки тощо), засоби підняття на дерева, стовпи, будівлі (кігті, страхувальні пояси, каски та ін.).
Найкраще виконувати рекогностування безпосередньо з будівництвом знаків. Спочатку рекогностувальник встановлює висоти знаків вихідних пунктів, а висоти знаків наступних пунктів визначає, використовуючи побудовані знаки на попередніх пунктах.
Матеріали рекогностування використовуються будівельними бригадами при будівництві знаків.
Закладання центрів та будівництво зовнішніх знаків
Пункти тріангуляційних мереж закріплюються на місцевості центрами, над якими будуються зовнішні знаки. Центри служать для точного позначення місць розміщення пунктів і довготривалого їх збереження. Зовнішні знаки служать для встановлення на них приладів для спостережень, якщо відсутня видимість пунктів з землі, а також візирних цілей, на які проводяться спостереження з інших пунктів.
Закладання центрів
Типи центрів державних геодезичних мереж регламентуються "Інструкцією про типи центрів геодезичних пунктів" (ГКНТА - 2.01, 02-01-93), ГУГКіК, Київ, 1994 [4].
Для закріплення державних планових мереж застосовуються три види центрів: ґрунтові, скельні та центри на будівлі. Ґрунтові центри застосовуються на місцевості, де відсутнє залягання скелі до поверхні ґрунту ближче 1.8 м. Скельні центри застосовують при близькому заляганні скелі(до 1.8 м). При необхідності розміщення пунктів тріангуляції у містах центри встановлюють на будівлі (як правило, на даху).
Для закріплення пунктів астрономо-геодезичної мережі 1-го класу та геодезичної мережі 2-го класу Інструкція встановлює єдиний тип ґрунтового центру У10П.
Конструкція цього центру приведена на рис. 2.8.
Конструктивно центр складається з п'яти бетонних блоків з трьома металевими марками, що служать охоронними та пізнавальними елементами центра:
- нижній-бетонний куб з стороною 20 см з металевою маркою; об'єм - 0,008 м3, вага - 16 кг;
Рис. 2.8. Центр пункту тріангуляції, трилатерації, полігонометрії, 1 і 2 класів.
Ґрунтовий. Тип У10П
- охоронна плита-бетонна плита 50 50 10 зарматурою із дроту ?5 мм у вигляді сітки з стороною 10 см та двома монтажними петлями; об'єм - 0,025 м3, вага - 50 кг; верхній - бетонна зрізана піраміда з металевою маркою у верхній площині та монтажними петлями, нижня площина 20 20, верхня 14 14, висота 70 см; об'єм - 0,014 м3, вага - 28 кг;
- пізнавальний стовп - бетонний паралелепіпед 10 10 70; об'єм - 0,007 м3, вага - 14 кг.
Для закріплення пунктів геодезичної мережі 3-го класу Інструкція [3] встановлює тип ґрунтового центру У20П (рис. 2.9).
Центри пунктів тріангуляції, трилатерації, полігонометрії 3 та 4 класів споруджуються із чотирьох бетонних блоків з двома металевими марками:
- нижній - бетонний куб з стороною 20 см з металевою маркою, вага - 16 кг;
- охоронна плита - бетонна плита 50 50 10 з арматурою із дроту ?5 мм у вигляді сітки з стороною 10 см та двома монтажними петлями, вага - 50 кг;
- верхній - бетонна зрізана піраміда з металевою маркою у верхній площині та монтажними петлями, нижня площина 20 20, верхня 14 14, висота 100 см, вага 14 кг;
- пізнавальний стовп - бетонний паралелепіпед 10 10 70, вага -
14 кг.
Рис. 2.9. Центр пункту тріангуляції, трилатерації, полігонометрії 3, 4 класів.
Ґрунтовий. Тип У20П
У випадках близького залягання скелі збирається центр, який вміщує не менше двох блоків з металевими марками з обов'язковим бетонуванням нижнього центра у виїмку, вирубану у скелі, та встановленням на верхньому центрі пізнавального стовпа (тип У30П-при заляганні скелі від 1 до 1,8 м). Центр

 
 

Цікаве

Загрузка...