WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Правила ведення польових журналів при нівелюванні І, ІІ, ІІІ, IV класів - Реферат

Правила ведення польових журналів при нівелюванні І, ІІ, ІІІ, IV класів - Реферат

40=0.47 мм.
Помилка за нахил рейки
Рис 5.9.
При нахилі рейки на кут замість відліку в0 (при вертикальному стані рейки) беремо відлік в (рис 5.9).
Вірний відлік в0 знайдемо за формулою
(5.27)
Тоді помилка за нахил рейки
При малому ? ,
тобто
h=?2в 2/4 2=?в 2/2 2 (5.28)
При встановленні рейки у вертикальний стан з допомогою круглого рівня 10?. При =10 і в=1 м (для прикладу), при " 200000"
(5.29)
При встановленні рейки у вертикальне положення на око відхилення може досягати 5?. Тоді
(5.29?)
Такою величиною не можна нехтувати. Отже, рейку необхідно встановлювати у вертикальне положення лише з допомогою круглого рівня.
Помилки за недосконалість рейок
Розрізняють три помилки за недосконалість рейок.
Ці помилки можуть бути різної природи.
Перша - помилка за компарування рейок. Перед початком польових робіт, в процесі їх виконання та після завершення визначають середню довжину пари рейок з допомогою спеціального компаратора МК-1 або женевської лінійки. Помилка визначення довжини одного метра пари рейок за своєю природою носить випадковий характер. Її величина, як правило, невелика, вона коливається в межах 0.03-0.05 мм, але якщо врахувати те, що після встановлення довжини одного метра пари рейок вплив помилкикомпарування на результати нівелювання носить систематичний характер, то при перевищеннях біля 100 м він може досягти величини 3-5 мм.
Друга помилка - за зміну довжини рейок під впливом температури, вологості повітря та інших факторів в процесі експлуатації рейки. Встановлено, наприклад, що при зміні вологості на протязі дня від 5% до 100 довжина рейки може змінитися на 0.2 мм. Ці зміни носять коливальний характер. Зміна довжини рейки може носити постійний характер, в залежності від часу. Для ослаблення впливу цієї помилки визначають довжину одного метра пари рейок кілька разів у польовий сезон: на початку, в кінці польових робіт і додатково в проміжку (один раз в два місяці).
Третя помилка - за прогин рейки. Якщо рейка неправильно зберігається, наприклад різні її частини знаходяться під неоднаковим навантаженням, то вона може прогнутися, що приведе до зміни її довжини. В зв'язку з цим, двічі на місяць при нівелюванні І і ІІ класів необхідно визначати стрілку прогину рейки. Для цього рейку ставлять горизонтально на бічне ребро, натягують нитку між кінцями рейки, лінійкою вимірюють віддалі від нитки до поверхні інварної смуги біля 2-го, 30-го та 58-го ділень рейки (рис. 3), обчислюють стрілку прогину рейки за формулою
(5.30)
Стрілка прогину у інварної рейки повинна бути меншою 5 мм при нівелюванні І і ІІ класів. ([2], дод. 21), у дерев'яної - меншою 10 мм при нівелюванні ІІІ і ІV класів ([6] ст. 44).
Рис 5.10. Визначення стрілки прогину
Особисті помилки
До систематичних відносять також особисті помилки, які залежать від здатності ока спостерігача точно наводити бісектор ниток на штрих рейки або співставляти між собою дві частини поділки рейки, розділені ниткою, а також визначати момент контакту зображень кінців бульбашки циліндричного рівня.
Помилка за неточне наведення бісектора на штрих інварної рейки (округлення відліку по рейці з шашковими діленнями)
Середня квадратична помилка за неточне наведення бісектора на штрих рейки може бути обчислена за формулою, отриманою експериментальним шляхом ([7], ст. 735)
(5.31)
де
S - віддаль від нівеліра до рейки,
Г* - збільшення труби.
Для дерев'яних рейок цю помилку слід замінити середньою квадратичною помилкою mвідліку за неточну оцінку на око долі інтервалу t, що являє собою величину ділення рейки в мм. Вона обчислюється за формулою Л.Д.Башлавіна ([7], ст.735)
(5.32)
Помилка за нахил осі рівня
Середня квадратична помилка за нахил осі контактного циліндричного рівня (або встановлення візирної осі зорової труби в горизонтальне положення) обчислюється за відомою формулою
,
(5.33)
де - ціна ділення рівня.
Помилки, обумовлені впливом зовнішнього середовища
Розглянемо основні п'ять систематичних помилок цієї групи
Помилка за вплив рефракції
В зв'язку з неоднорідною густиною повітря на шляху візирного променя, останній заломлюється. Це явище носить назву рефракції. Викривлення променя має траєкторію подвійної кривизни, яку можна розкласти на дві складові: у горизонтальній та вертикальній площинах. Викривлення у горизонтальній площині носить назву горизонтальної рефракції, у вертикальній - вертикальної рефракції. На результати нівелювання здійснює вплив вертикальна рефракція.
Характер зміни густини повітря може змінюватися в залежності від зміни таких метеорологічних факторів на шляху променя як температура і вологість повітря. Вони неоднакові над різними підстилаючими поверхнями, наприклад над рікою і над ріллею, а також в залежності від висоти візирного променя над підстилаючою поверхнею. В зв'язку з цим, траєкторія світлової кривої своєю випуклістю може бути спрямована до землі або від землі. В цих випадках вплив рефракції на відлік по рейці може бути від'ємний або додатний. Величина впливу пропорційна віддалі від нівеліра до рейки. Якщо нівелювання проходить в рівнинній місцевості з однаковою підстилаючою поверхнею, то при рівних плечах (віддалях від нівеліра до задньої і передньої рейок) вплив рефракції на відліки по задній та по попередній рейках буде практично одинаковий, тому перевищення на станції буде вільне від цього впливу.
При нівелюванні поверхні, яка має кут нахилу або поверхні з неоднаковими підстилаючими поверхнями, вплив рефракції на відліки по задній і передній рейках буде відрізнятися.
Практично його врахувати шляхом введення поправок за рефракцію в виробничих умовах складно. В зв'язку з цим, для зменшення впливу на результати нівелювання необхідно:
1) на станції витримувати строго симетричну програму спостережень;
2) максимально скорочувати час спостережень на станції;
3) прокладати прямий і зворотний ходи в різні інтервали дня (наприклад вранці і ввечері);
4) строго дотримуватись вимог інструкції [2] щодо допустимої висоти променя над підстилаючою поверхнею.
Помилка за вплив вертикальних переміщень костилів або башмаків
Дослідження, виконані ЦНДІІГАіК ім. Ф.М.

 
 

Цікаве

Загрузка...