WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Правила ведення польових журналів при нівелюванні І, ІІ, ІІІ, IV класів - Реферат

Правила ведення польових журналів при нівелюванні І, ІІ, ІІІ, IV класів - Реферат

виписують висоти початкового Нпоч і кінцевого Нкінц репера, обчислюють нев'язку ходу
h= h-(Hкінц-Hпоч) (5.6)
і допустиму нев'язку ходу за формулами для ІІ класу
,
(5.7)
для ІІІ класу
,
(5.8)
для ІV класу
,
(5.9)
де L - довжина ходу в кілометрах.
Обчислюються поправки в перевищення кожної секції за формулою:
,
(5.10)
де Li - довжина і-ої секції, які алгебраїчно додають до середніх перевищень в секціях і отримують вирівняні перевищення. Обчислюють також висоти усіх реперів в Балтійській системі висот.
Для ходів, які опираються на дві вузлові точки або на одну вихідну і одну вузлову, обчислення урівнянихперевищень здійснюється не за формулами (6) і (10), а за одним із методів, з використанням способу найменших квадратів.
Оцінка якості нівелювання
Результати обчислення відомостей дають матеріал для оцінки якості нівелювання. Її здійснюють за такими даними:
а) за різницями перевищень в секції з лівого і правого нівелювання (лише у І класі нівелювання), які порівнюють з допустимими значеннями
,
(5.11)
коли кількість станцій n на 1 км ходу менше 15 та
,
(5.12)
коли n - більше 15, тут Li - довжина секції в км.
б) за різницями перевищень в прямому і зворотному ходах секції нівелювання (для І, ІІ, та ІІІ класів), які обчислюють за формулою di=hпр,і+hзвор,і і порівнюють з допустимими значеннями:
для І класу:
при n 15,
(5.13)
при n 15;
(5.14)
для ІІ класу:
при n 15,
(5.15)
при n 15;
(5.16)
для ІІІ класу:
при n 15.
(5.17)
В усіх випадках має виконуватися умова di?di доп. В разі невиконання цієї умови секція повинна бути пронівельована заново.
в) за не в'язками в ходах ІІ, ІІІ і ІV класів, обчислених за формулою (5.6), які мають бути меншими, ніж hдоп, обчислені за формулами (5.7), (5.8) і (5.9).
г) обчислюють середню квадратичну помилку перевищення на 1 км ходу за формулою
,
(5.18)
де h - нев'язки в ходах з довжинами L,
N - кількість ходів, взятих в обробку.
Вважають, що нівелювання в мережі виконано якісно, якщо величина m1км менша її значення для відповідного класу в табл. 5.1
Матеріали, які за результатами оцінки визначені якісними, передаються в камеральні підрозділи для складання каталогів висот.
Складання схем нівелірної мережі
При попередній обробці нівелювання складають робочу схему нівелірної мережі. Складають її тушшю в масштабі 1:100000 або 1:200000 на креслярському папері. Показують у відповідних умовних знаках ([2], додаток 40) вихідні репери або марки і усі репери, які підлягають визначенню. Підписують їх номери або назви. Червоним кольором записують під вихідними пунктами їх висоти, вказавши внизу схеми джерело, звідки вони взяті. Усі ходи нумерують, а прямі напрямки показують стрілками. Біля кожної секції вказують виміряні перевищення, довжини секцій і кількість штативів в секції.
Перелік матеріалів, які підлягають здачі
Після закінчення польових робіт виконавець представляє такі матеріали:
- перевірені та оформлені польові журнали;
- результати метрологічних перевірок приладів (завірені копії) і польових досліджень нівеліра та рейок;
- виписку з рівнянням контрольної лінійки, завірену лабораторією, яка виконала її еталонування;
- відомість перевищень і висот пунктів нівелювання;
- схему нівелірної мережі.
На усіх матеріалах повинні бути дати виконання і підписи виконавця і помічника.
Помилки при геометричному нівелюванні
На результати нівелювання здійснюють вплив різноманітні фактори систематичного та випадкового характеру.
Систематичні помилки
До систематичних помилок відносять помилки приладів, особисті помилки та помилки впливу зовнішнього середовища.
Помилки приладів
До цієї групи відносять помилки, пов'язані з роботою нівеліра; положенням та станом рейок. Розглянемо ці помилки.
Помилка за невиконання головної умови нівеліра
Рис 5.8.
На рис 5.8. показано нівелір і дві рейки, встановлені на костилях. Задня рейка З знаходиться від нівеліра на віддалі S3, передня - на віддалі Sn=S3+ S, де S - різниця в плечах. При паралельності осі циліндричного рівня та візирної осі відлік по задній рейці буде - З, по передній - П. При непаралельності вказаних осей (при наявності кута і) відліки будуть З? та П?. Помилка у відліку на задню рейку буде
З=(і/ ) Sз (5.19)
на передню рейку,
П=(і/ ) Sп= (і/ ) (Sз+ S). (5.20)
Оскільки перевищення
h=З-П, (5.21)
а отже помилка в перевищенні
h= З- П, (5.22)
то
h=(і/ ) Sз -(і/ ) (Sз+ S)=(-і/ ) S. (5.23)
Обчислимо граничну помилку в перевищенні за невиконання головної умови нівеліра при граничних значеннях і та S, наприклад для ІV класу.
0Згідно з інструкцією [2], ігран=10", різниця плеч Sгран=5м, тоді
Вважають, що середня квадратична помилка виміру вдвоє менша за граничну помилку.
Отже, середня квадратична помилка перевищення за невиконання головної умови нівеліра
,
(5.24)
а середня квадратична помилка погляду за невиконання головної умови нівеліра
,
(5.25)
що для IV класу становить .
Помилка за неправильний хід фокусуючої лінзи
При складанні труби на заводі фокусуюча лінза та об'єктив знаходяться на одній загальній головній оптичній осі. При фокусуванні на предмет лінза переміщується вздовж головної оптичної осі. Якщо лінза має правильний хід, то центр лінзи не сходитиме з головної оптичної осі, при неправильному ході - зміщується вниз або вверх від оптичної осі, внаслідок чого проходить зміщення променя, що проходить від рейки до ока, тобто відлік по рейці здійснюється з помилкою. Помилка може бути відчутною, але при рівності плеч змінювати фокусування нема необхідності, тому помилка буде однаковою на задню і на передню рейки і при обчисленні перевищення за формулою h=З-П вона буде компенсована.
Помилка за спроможну здатність труби
Величина цієї помилки залежить від віддалі між нівеліром та рейкою S та збільшення зорової труби Г. Помилку обчислюють за формулою
mmp=60"S/ Г, (5.26)
Тут 60? - спроможна здатність ока розрізняти 2 точки, що знаходяться поруч.
Наприклад, для нівелювання ІІ класу при S=65 м і Г=40х
mmp=60" 65000 мм/206265

 
 

Цікаве

Загрузка...