WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вимірювання сторін в полігонометричних ходах - Реферат

Вимірювання сторін в полігонометричних ходах - Реферат

m, що лежить посередині лінії, він обчислюється за формулами, які вивчаються в курсі вищої геодезії або знаходиться за спеціальними таблицями як функція широти точки, S' - лінія виміряна і приведена до горизонту.
Оскільки в Україні від'ємні висоти точок земної поверхні на суші відсутні, поправки ?SH завжди будуть від'ємними.
Поправку за редукування лінії на площину в проекції Гаусса-Крюгера обчислюють за формулою
,
(3.57)
де Уm - віддаль точки m, що лежить посередині лінії, від осьового меридіана.
Хоча віддаль Уm може бути як додатною так і від'ємною, але оскільки у формулі (3.57) вона знаходиться у квадраті, величина ?Sy завжди буде додатною.
Складання робочої схеми полігонометриного ходу
Робоча схема складається тушшю на креслярському папері в масштабі 1:50000 або 1:25000. Спочатку наносять вихідні пункти за координатами, потім інші пункти ходу графічно за допомогою транспортира та лінійки. Виписують номери або назви пунктів, значення кутів і сторін, значення вихідних дирекційних кутів. Схему складають в умовних знаках.
Обчислення кутової нев'язки ходу та порівняння її з допустимими значеннями
Кутова нев'язка розімкненого полігонометричного ходу обчислюється за формулою
(3.58)
якщо виміряні ліві кути по ходу, і
(3.59)
якщо виміряні праві кути по ходу.
Для замкненого ходу кутову нев'язку знаходять за формулою
(3.60)
В цих формулах ??вим - сума виміряних кутів, n - кількість сторін полігонометричного ходу.
Отримані нев'язки порівнюють з допустимими значеннями, які регламентуються інструкцією [1]:
для полігонометрії 4 класу,
для полігонометрії 1 розряду,
для полігонометрії 2 розряду.
Якщо f?u, вплив лінійних вимірів більш суттєвий, якщо t має знак "мінус" - світловіддалемір дає занижені відстані, якщо знак "плюс" - завищені тощо. З їх допомогою можна встановити величини середніх квадратичних помилок лінійних та кутових вимірів (див. наступні процеси попередньої обробки).
Оцінка точності кутових вимірів
Перш ніж передавати матеріали польових вимірів на об'єкті до вирівнювання, необхідно впевнитися в їх якості, яку можна визначити за середніми квадратичними помилками кутових вимірів на об'єкті.
Розрізняють попередню оцінку точності кутових вимірів, при якій враховується вплив лише помилок приладу, помилок власне вимірювання кута і частково помилок, обумовлених зовнішніми факторами, і остаточну оцінку точності, при якій, крім вказаних помилок, враховуються також помилки центрування теодоліта і марок, повний вплив зовнішніх факторів і вплив вихідних даних.
Попередня оцінка точності польових вимірів може бути виконана двома методами [6].
А. За відхиленнями виміряних кутів в окремих заходах від середніх значень із К заходів на кожному із (n+1) пунктів полігонометричного ходу. В цьому методі
.
(3.79)
Цією формулою зручно скористатися для оцінки точності кутових вимірів, наприклад, у полігонометричному ході 4 класу. Нехай у ході кутові виміри виконані на 15 пунктах (n+1=15) шістьма заходами на кожному (К=6).
На кожному пункті обчислюють середнє значення виміряного кута, відхилення v? виміряного кута в окремих заходах від середнього значення, а також .
Аналогічні обчислення виконують на кожному з 15 пунктів. Просумувавши усі на 15 пунктах, отримаємо величину .
За формулою (3.79) знайдемо m? - середню квадратичну помилку виміряного кута із 6 заходів (K=6) в полігонометричному ході з 15 пунктів (n+1=15).
Б. За різницями подвійних вимірів
В цьому методі
.
(3.80)
Цією формулою зручно скористатися для кутових вимірів в полігонометричному ході 2 розряду, якщо кути вимірюються 2 заходами. На кожному пункті обчислюють різницю d? між двома заходами. За формулою (3.80) отримують m? - середню квадратичну помилку кутових вимірів з 2 заходів на n+1 пунктах.
Попередня оцінка точності кутових вимірів виконана за формулами (3.79) і (3.80), фактично характеризує лише збіжність результатів вимірювань, не враховуючи повного впливу на результати вимірювань усіх факторів.
Остаточну оцінку точності кутових вимірів виконують також двома методами.
В. За нев'язками полігонометричних ходів
Якщо для N ходів, кожен з яких складається з (n+1) пунктів, отримані кутові нев'язки, то середня квадратична помилка вимірювання кута на кожному пункті може бути отримана за формулою
.
(3.81)
Ця величина більш реально буде відображати повний комплекс помилок кутових вимірів на даному об'єкті, в т. ч. помилку вихідних дирекційних кутів.
Г. За поперечними зміщеннями полігонометричних ходів
Помилки кутових вимірів здійснюють свій вплив не лише на кутову нев'язку полігонометричного ходу, але і на величину поперечного зміщення кінцевої точки ходу u.
Тому середню квадратичну помилку кутових вимірів на об'єкті, де прокладено N видовжених ходів, можна обчислити за формулою
(3.82)
де n - кількість сторін в ході довжиною L,
u - поперечне зміщення кінцевої точки цього ходу, обчислене за кутами, не виправленими за кутову нев'язку.
Якщо поперечне зміщення, обчислене за кутами, виправленими за кутову нев'язку (позначимо його u'), то m? обчислюється за формулою
.
(3.83)
Зауважимо, що m?, обчислені за формулами (3.82) і (3.83), ще й додатково враховують помилки в координатахвихідних пунктів.
Кутові виміри можна вважати якісними, якщо обчислені за формулами (3.82), (3.83) і значення m? не перевищують значень, регламентованих інструкцією, а саме
для полігонометричних ходів 4 класу,
для полігонометричних ходів 1 розряду,
для полігонометричних ходів 2 розряду.
Оцінка точності лінійних вимірів
Зупинимося лише на оцінці точності лінійних вимірів, виконаних світловіддалемірами, тобто для випадку, коли їх можна вважати рівноточними.
Аналогічно, як і для кутових вимірів, для лінійних вимірів можна виконати попередню і остаточну оцінку точності [6].
Попередня оцінка точності може бути виконана двома методами.
А. За відхиленнями виміряних сторін в окремих заходах від середніх сторін із К заходів на кожній із n сторін полігонометричного ходу
В цьому методі
,
(3.84)
де - сума квадратів відхилень від середнього значення для і-ї сторони.
Цей метод застосовується тоді, коли методикою лінійних вимірів світловіддалеміром передбачено вимірювання лінії K заходами, де K>2.
Б. За різницями подвійних вимірів однієї і тієї ж сторони
В цьому методі
.
(3.85)
Цей метод застосовують тоді, коли методикою лінійних вимірів передбачено кожну лінію вимірювати світловіддалеміром двома заходами.
Попередня оцінка точності лінійних вимірів, виконана за формулами (3.84) і (3.85), враховує лише помилки приладу, помилки власне вимірювання лінії і частково вплив зовнішніх факторів, тобто характеризує лише збіжність результатів вимірювань.
В. Остаточну оцінку точності лінійних вимірів виконують за величинами поздовжніх зміщень кінцевої точки полігонометричного ходу.
В цьому методі
,
(3.86)
де N - кількість ходів,
t - поздовжнє зміщення у і-ому ході, в якому виміряно n сторін.
Цей метод дає значення середньої квадратичної помилки вимірювання сторін, якою враховані, крім перелічених в пункті Б помилок, вплив неточного центрування приладів, повний вплив зовнішніх факторів, вплив вихідних даних.
Остаточна оцінка дає, як правило, результати, що приблизно в 2 рази більші тих, що отримані при попередній оцінці.
Лінійні виміри - можна вважати якісними, якщо обчислені за формулою (3.86) значення mS не перевищують значень, регламентованих інструкцією, а саме:
mS=1 см для ліній довжиною до 500 м,
mS=1 см для ліній довжиною від 500 до 1000 м,
mS=2,5см-Sкм для ліній довжиною більше 1 км.
Список рекомендованої літератури
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Київ: ГУГКіК, 1999.
2. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М.: "Недра", 1990.
3. Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів (ГОНТА - 2.01,
02-01-93). - К.: ГУГКіК, 1994.
4. Основні положення створення Державної геодезичної мережі України. Затв. пост. Кабміну України від 8.06.98 № 844.
5. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети. - М.: "Недра", 1976.
6. Селиханович В.Г. Геодезия. - М.: "Недра", 1981.
7. Справочник геодезиста (в двух книгах). - М.: "Недра", 1975.

 
 

Цікаве

Загрузка...