WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Найбільш сприятливі періоди доби для кутових спостережень - Реферат

Найбільш сприятливі періоди доби для кутових спостережень - Реферат

вимірюється висота горизонтальної осі теодоліта над площиною столика.
Висота столика і висота верха візирної цілі над центром пункту визначається безпосередньо або аналітично, в залежності від висоти знака і його технічного стану.
Висоту верха візирної цілі (і столика сигналу) до 20 м можна вимірювати 20-метровою рулеткою з дотриманням правил техніки безпеки. Виміри виконуються двічі. Перед другим виміром початковий відлік рулетки трохи зсувають. Усі відліки записують у журнал. Остаточне значення висоти закруглюють до 1 см.
Висоти знаків, вищих 20 м, визначають аналітично. Для цього на місцевості здійснюється побудова, у якій висоти візирного циліндра і столика знаходяться за кутами нахилу, виміряними теодолітом, і віддалями від теодоліта до центра пункта і до проекцій візирного циліндра та столика [7].
Точність тригонометричного нівелювання
Помилка перевищення, що визначається з тригонометричного нівелювання залежить, в основному, від точності зенітних віддалей mz і коефіцієнта вертикальної рефракції mk. Величини S, R, і, l, які входять в формулу одностороннього тригонометричного нівелювання (2.32), можна вважати безпомилковими. Щоб встановити, як впливають на точність перевищення помилки вимірювання зенітних відстаней і коефіцієнта вертикальної рефракції, застосуємо до формули (2.32):
h=H2-H1=SctgZ1+(1-k1)S2/2R+і1-l2,
формулу середньої квадратичної помилки функції:
mh2=S2/sin4zm"2z/?"2+S4mk2/4R2,
де mh, mz, mk - відповідно середні квадратичні помилки перевищення, зенітної віддалі, коефіцієнта вертикальної рефракції. Як правило, z близьке до 90?. Тоді sinz=1. Тоді:
mh2=S2mz"2/?2+S4mk2/4R2. (2.39)
Якщо прийняти, що в найбільш сприятливі години доби зенітні віддалі вимірюють з помилкою mz=3?, а коефіцієнт рефракції к=0,14 береться зпомилкою mk=0,03 м, то для S=10 км отримаємо mh=0,3 м, а для S=20 км
mh=1,0 м.
Двостороннє тригонометричне нівелювання.
Для підвищення точності визначення перевищення між пунктами 1 і 2 можна виконувати двостороннє тригонометричне нівелювання, яке передбачає вимірювання зенітних відстаней на обох пунктах.
Рис. 2.36. Двостороннє тригонометричне нівелювання
Якщо на пункті 1 виміряна зенітна відстань Z1 на пункт 2 (рис. 2.36), то перевищення між пунктами 1 і 2 можуть бути обчислені за формулою одностороннього тригонометричного нівелювання (2.31)
.
Якщо на пункті 2 виміряна зенітна відстань Z2 на пункт 1, то перевищення між пунктами 2 і 1 можуть бути обчислені за формулою одностороннього тригонометричного нівелювання
.
(2.40)
В цих формулах: k1 i k2 - коефіцієнти вертикальної рефракції для пунктів 1 і 2; і1 та i2 - висоти приладів над центрами пунктів 1 і 2; l1 i l2 - висоти візирних цілей над центрами пунктів 1 і 2 відповідно.
Середнє перевищення між пунктами 1 і 2 може бути обчислене за формулою
.
(2.41)
Виконавши віднімання в чисельнику формули (2.41), одержимо
.
(2.42)
Спростимо вираз ctgZ1 ctgZ2, за відомими формулами тригонометрії, а саме:
.
Домножимо чисельник і знаменник останнього многочлена на .
Будемо мати:
;
Сторони в тріангуляційних мережах по відношенню до перевищень - великі, тому зенітні відстані на суміжні пункти, як правило, близькі до 90?, тому член близький до 1. З врахуванням цього, запишемо: , і формула двостороннього тригонометричного нівелювання отримає вигляд:
(2.43)
Якщо спостереження на пунктах тріангуляції 1 і 2 будуть виконуватися в різний час, то коефіцієнти вертикальної рефракції k1 i k2 для обох пунктів будуть різні, оскільки будуть різні метеорологічні умови спостережень.
Якщо спостереження виконуються в один і той ж час, причому в найбільш сприятливі періоди доби, тоді з певним наближенням можемо допустити, що k2?k1, тоді членом S2(k2 k1)/4R можна нехтувати і формула двостороннього тригонометричного нівелювання приймає вигляд:
.
(2.44)
Підвищення точності визначення перевищення досягається в зв'язку з відсутністю у формулі (2.44) коефіцієнтів k1 і k2.
Попередня обробка результатів тригонометричного нівелювання тріангуляційних пунктів
Попередня обробка полягає в обчисленні прямих, зворотних перевищень між суміжними пунктами тріангуляції і оцінці якості отриманих результатів.
В випадку одностороннього тригонометричного нівелювання перевищення між пунктами знаходять за формулою (2.31).
"Инструкция о построении государственных геодезических сетей 1, 2, 3 и 4 классов".М."ГУГК", 1966 регламентувала допустиму різницю між прямим і зворотнім перевищенням для сторін довжиною до 10 км величиною 1 м. Для сторін з більшою довжиною за допустиму різницю між прямим і зворотнім перевищенням рекомендується брати величину
?hдоп=0,1S, (2.45)
де S - довжина сторони в кілометрах. Наприклад, для S=15 км
?hдоп=0,1 15=1,5 м.
Середнє перевищення знаходять за формулою:
.
(2.46)
За середніми перевищеннями різницями висот вихідних пунктів знаходять нев'язки в трикутниках і за. Нев'язки мають бути не більшими:
(м),
(2.47)
де [S2] - сума квадратів довжин сторін, виражених в десятках кілометрів, якщо вони більші 10 км, n - кількість сторін, менших 10 км.
Середні перевищення, які задовольняють вказані допуски, беруть для вирівнювання висот мережі.
Список рекомендованої літератури
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Київ: ГУГКіК, 1999.
2. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М.: "Недра", 1990.
3. Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів (ГОНТА - 2.01,
02-01-93). - К.: ГУГКіК, 1994.
4. Основні положення створення Державної геодезичної мережі України. Затв. пост. Кабміну України від 8.06.98 № 844.
5. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети. - М.: "Недра", 1976.
6. Селиханович В.Г. Геодезия. - М.: "Недра", 1981.
7. Справочник геодезиста (в двух книгах). - М.: "Недра", 1975.

 
 

Цікаве

Загрузка...