WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС. - Курсова робота

Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС. - Курсова робота

масштабу.
Отже, з погляду проведення ітерацій геоінформаційні системи можнапредставити у виді послідовності:
збір і введення даних;
керування;
аналіз;
представлення.
Графічно, технологічна модель ГІС представиться наступним чином. Цифрова картографічна база даних зберігає наступну інформацію:
топографічну основу (цифрова модель місцевості);
границі і границі (координати границь адміністративно - територіальних утворень, земельних ділянок власників землі і землекористувачів);
рельєф (цифрова модель рельєфу);
границі агро груп грунтів(перелік і координати границь агро груп грунтів);
границі зон містобудівної цінності (перелік і координати границь зон містобудівної цінності);
границі геоботанічних конструкторів;
границі лісотипологічних конструкторів;
конструктори районування (координати границь різноманітних видів загального і соціального районування).
Ця інформація збирається в цифровому виді під час виконання польових чи робіт переводиться з графічної форми в цифрову, кодується, виводиться на машинні носії й обробляється відповідними програмами.
На протязі багатьох років на території України склався адміністративно-територіальний розподіл на області, області на райони, райони на сільські ради. Виділилися міста республіканського й обласного підпорядкування, населені пункти. Саме такий адміністративно-територіальний розподіл виявився найбільш сприйнятливим і наочним для формування індексних карт. Індексним картам сміло можна дати назву кадастрових, оскільки з формуванням індексної карти області, міста, населеного пункту з'являється поняття кадастрової одиниці: кадастрова зона, кадастровий квартал, кадастровий номер ділянки.
Індексні кадастрові карти - особливі карти, складені на основі адміністративно - територіального пристрою області чи міста. По індексних кадастрових картах формується кадастровий номер земельної ділянки. Тому індексні кадастрові карти є основою формування і ведення кадастру.
Розробки структури індексного номера земельної ділянки дуже довго було предметом гарячих споров. Одним із спірних моментів є питання, зв'язувати індексний номер ділянки з його географічним чи розташуванням індексний номер є тільки пошуковий атрибут електронної таблиці. Другий момент: якщо є атрибутивна таблиця і питання в "прив'язці" земельної ділянки відходить на другий чи план узагалі не розглядається, то ГІС перетворюється в реєстраційну систему землекористувачів і землеволодінь. У такому випадку вирішити питання в структурі індексного номера в атрибутивній таблиці можна дуже просто - черговій земельній ділянці привласнювати черговий (порядковий) обліковий номер запису в таблиці бази даних. Тоді закономірне питання - де ГІС? Де просторовий аналіз розташування земельних ділянок?
У такий спосіб можна однозначно затверджувати, що індексний номер повинний у себе містити просторову інформацію в географічному розташуванні земельної ділянки. Формування такого номера повинне спиратися на індексну кадастрову карту ( рис.1.1).
Рис.1. Індексна кадастрова карта Одеської області.
Працюючи в ІКЦ були проведені досвідчені розробки по автоматичному формуванню індексних номерів земельних ділянок.
Досвідчені розробки дали позитивна відповідь на питання, яким чином не маючи встановлених границь міста можна розробити індексну карту міста, поступово формуючи її заповненням географічно прив'язаних об'єктів землекористування.
Принципи автоматизованого формування індексного номера земельної ділянки цілком себе виправдали.
Основним принципом постійний стійкий електронний зв'язок між графічною частиною кадастрової бази даних і її атрибутивною частиною через індексний кадастровий номер, що формується автоматично, в залежності від адміністративно - територіального пристрою області. Крім цього в структуру індексного номера вдалося закласти інформацію у фізичному розміщенні на твердому диску файлів автоматизованої системи. Зберігати всю інформацію в одній базі стало просто не треба. Таку систему дуже легко розбивати на складові частини з метою встанови окремо по районах. Така система дуже проста, а значить - надійна. Система може працювати в режимах "файл-сервер", "клієнт-сервер".
Розроблений принцип формування індексного номера земельної ділянки дуже легко переноситься на будь-які адміністративні одиниці: будь-яку область, город, населений пункт. Такий принцип не вимагає наявності точно географічно встановлених границь адміністративних одиниць, і дозволяє формувати такі границі методом от частки до загального.
Головним у формуванні індексної карти таким способом є наявність опису адміністративно - територіального пристрою (області, міста, населеного пункту).
Маючи таку інформацію можна приступити до формування індексних кадастрових карт.
При формуванні індексних кадастрових карт самим складної було знайти достовірну інформацію (графічну й описову) у розташуванні кадастрових одиниць відносно один одного. Крім цього існує ще і фактор часу створення таких карт. Що це значить.
Формування індексних кадастрових карт відноситься у видам довгострокових робіт. Адміністративно-територіальний розподіл постійне змінюється і тому необхідний один раз початі роботи постійно супроводжувати (актуалізувати). Іншими словами необхідно постійно вести роботи з коректуванню індексних кадастрових карт, зберігаючи при цьому вихідний варіант (вести історію розвитку індексних кадастрових карт).
Досвід роботи кадастрових служб Європи, Америки говорить у тім, що повне відновлення кадастрових планів і пов'язаних з ними інших кадастрових матеріалів повинне проводиться не рідше чим через кожні два роки.
І це питання залишається одним із самих слабких.
Якщо коректування кадастрових матеріалів не вести постійно, то ефект початої роботи по створенню кадастрових планів може через рік - два звестися до нульового результату.
Виходячи з усього вище сказаного, слід зазначити що формування індексних кадастрових карт є першим етапом у створенні ГІС міста чи області, що покликана вирішувати триєдину задачу:
-створення єдиного порядку автоматизованого ведення державного земельного кадастру;
-створення автоматизованої системи обліку платників (фізичних і юридичних осіб) земельного податку;
-впровадження системи державної реєстрації земельних ділянок.
Рішення такої задачі тісно пов'язано з роботами по інвентаризації земель.
Після виконання робіт з інвентаризації земель можна сформувати географічні границі кадастрових одиниць, що пройшли інвентаризацію і перенести індексні номери з індексної карти на реальну масштабну карту кадастрової одиниці. Іншими словами сполучити карту (рис.1.1) з картою (рис.1.2)
Рис.1.2. Тематична карта с. Рибне Косівського району. .
В дипломній роботі пропонується структура індексації земельних ділянок для села Рибне Косівського району. А кінцевим результатом планується створення

 
 

Цікаве

Загрузка...