WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС. - Курсова робота

Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС. - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС.
ЗМІСТ
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Інформаційна база кадастру.
1.1. Кадастр як система реєстрації землі.
1.2. Індексна карта - основа ведення кадастру.
1.3. Кадастрові бази даних.
2. Автоматизована розробка індексних цифрових карт.
2.1 Порівняння форматів цифрових карт.
2.2 Технологічна послідовність автоматизованого розпізнавання об'єктів на цифрових растрових зображеннях.
2.3 Реалізації методу розпізнавання графічних образів в системі ведення земельного кадастру.
2.4. Застосування програм MapInfo для ведення земельного кадастру з автоматизованим розпізнаванням графічних образів.
2.5. Перспективи застосування технологій розпізнавання графічних образів при веденні земельного кадастру
ВСТУП
Термін "Земля" має багато визначень. Для економіста це ресурс для прискорення економічного розвитку, для юриста частина простору від центра землі до неба з набором різноманітних прав для визначених цілей. Для більшості - це просто місце людської діяльності. Група експертів ООН (1985) визначає термін "земля" як область поверхні землі разом з водою, ґрунтом, каменями, корисними копалинами нижче і повітрям вище її.
Фактично, інформація про формування земельних відносин відноситься до періоду починання сільськогосподарської діяльності племен. І хоча існує думка, що в той час, коли племена були нечисленними, землі вистачало на усіх, існують історичні свідчення, що навіть у цей період велися війни за землі кращої якості, при цьому, деякі племена спеціально кочували для того, щоб використовувати по можливості велику земельну територію. Частина цих народів і до тепер зберегли подібний підхід до володіння землею. Інші племена кочували не повертаючись на вже "освоєні" ділянки.
Кадастри ведуться майже у всіх країнах світу і безпосередньо зв'язані з поняттями обліку, оцінки стану і використання природних ресурсів, інженерної діяльності, екології і передбачають виділення однорідних за своїми правовими й економічними умовами територіальних одиниць, їхнє картографування й опис їх кількісних і якісних характеристик.
Термін кадастр найчастіше зв'язують з поняттям "нерухомість" чи методично обладнаним інвентарем усього нерухомого майна, заснованого на визначенні границь і графічному представленні на картах і нерозривно зв'язаного з архівом, що містить дані про стан, права і використання нерухомості".
Термін "кадастр" розповсюджений в усьому світі. З кадастром тісно зв'язаний термін "кадастрова зйомка" (Cadastral Survey), що передбачає зйомку границь ділянок нерухомої власності. Поняття кадастру включає також систему даних, необхідних для оподатковування об'єктів нерухомості і реєстрації юридичних прав.
В англомовних країнах широко використовуються терміни "земельний реєстр" (Land Register) і "реєстр власності" (Property Register). Під земельним чи юридичним реєстром (Legal Register) розуміють державний реєстр юридичних прав і інших юридичних зведень про нерухому власність (Real Estate Register). Державний реєстр містить описові, геометричні, картографічні та інші зведення про нерухому власність.
Широко розповсюджений також термін багатоцільовий кадастр (Multipurpose Cadastre), що використовується для визначення комплексної земельно-інформаційної системи (Land Information System), і який поєднує різні реєстри і кадастри (наприклад ґрунтів, землеволодінь, населення, інженерних мереж і ін.).
Кадастр - підсумок довгого історичного розвитку. Аналіз кадастрової діяльності в минулому дозволяє краще організувати її в даний час, і дозволить з більшою впевненістю прогнозувати майбутні перспективи.
Необхідність гарантування громадянам власності на землю і забезпечення зборів податків з античних часів стала основою для створення і підтримки земельного кадастру.
1. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА КАДАСТРУ.
1.1. Кадастр як система реєстрації землі.
Реєстрація землі - процес офіційної реєстрації прав у відношенні земельної ділянки. Це означає, що існує офіційний запис (земельний реєстр) прав на чи землю про зміни в юридичному статусі визначених одиниць нерухомості. Реєстраційна система дає відповідь на питання "хто" і "як"
Кадастрові земельно-інформаційні системи, описується не тільки фізичними просторовими чи топографічними атрибутами (місце розташування, розміри, площа, використання) а, також, і абстрактними, чи тематичними аспектами (юридична ситуація, оцінка, податкові дані).
Кадастр - методологічно обладнаний реєстр даних про земельні ділянки в границях всієї країни чи окремої території, що ґрунтується на зйомках границь. Усі нерухомості мають унікальну систему ідентифікаторів. Границі ділянок нерухомості та їх ідентифікатори показуються на великомасштабних картах, що супроводжують реєстр. Для кожної ділянки можливо показати розмір, оцінну вартість, права, зв'язані з кожною ділянкою. Кадастр дає відповідь на питання "де" і "скільки".
Системи реєстрації землі і кадастр звичайно є взаємодоповнюючими, вони працюють як діалогові, взаємозалежні системи. Реєстраційна система акцентується на відносинах суб'єкт-право, тоді як кадастр зосереджується на відносинах об'єкт-право.
Тому реєстрація землі і кадастр ("хто і як" поряд з "де і скільки") є взаємодоповнюючими, терміни "реєстрація землі " чи "земельні реєстраційні записи " звичайно використовуються, щоб показати ці два компоненти разом. Часто термін "земельний титул" ("land title") використовується замість терміна "земельний реєстраційний запис" ("land record".).
По досвіду очевидно, що адекватна система реєстрації землі (land recording system) (комбінація системи реєстрації землі і кадастру) складається з двох основних частин:
- описової частини, що містить записи про правовий чи статус юридичні права та інші фізичні чи узагальнені ознаки земельних ділянок (парцел), відображених на реєстраційних (кадастрових) чи індексних картах;
- картографічної частини, що складається з великомасштабних карт і планів виконаних за допомогою точних зйомок, і які містять розподіл на земельні ділянки з відповідними ідентифікаторами.
В усьому світі зростає потреба в інформації про землю як основі для планування, розвитку і контролю за природними ресурсами. Розширення виробництва у світі значно підсилює тиск на природне середовище. Земля, що так чи інакше є основним джерелом матеріальних благ, має критично важливе значення і вимагає створення ефективної системи керування. Легко знайти приклади - особливо в країнах які розвиваються, що може відбутися якщо ситуація виходить з під контролю. Нераціональне використання сільським господарством земельних ресурсів може приводити до таких стихійних лих, як посухи, ерозії ґрунтів і голод. Лісові території страждають від черезмерних вирубок. Зменшується кількість сільгоспугідь через ріст населених пунктів. Існують визначені проблеми в міському

 
 

Цікаве

Загрузка...