WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Чорноземні ґрунти суббореальних степових областей світу - Курсова робота

Чорноземні ґрунти суббореальних степових областей світу - Курсова робота

кран)
7-Ю 231-330 4-7 150-263 1 67-81 0,7-0,8 20-34
Чорнозем вилугуваний (Ульяновська обл.)
13-16 390-480 4-7 120-210 270 2,7 56-69
Чорнозем звичайний (Воронезька обл.)
7-10 221-315 4-7 150-263 | 52-71 0,5-0,7 17-32
Чорнозем звичайний (Молдова)
4-7 126-221 .2-4 75-150 51-71 0,5-0,7 32-40
Чорнозем типовий (Куйбишевська обл.)
13-16 390-480 8-10 240-300 ,150-180 [ 1.5-1,8 38-39
Чорнозем типовий (Оренбурзька обл..)
9-11 270-330 6-8 180-240 | 90 | 0,9 1 27-33
4. Розповсюдження чорноземів по материках світу.
Чорноземи розповсюджені на материках північної півкулі. В Україні вони утворюють широку чорноземну смугу в межах лісостепової та
степової зон, яка тягнеться з заходу на схід через усю територію країни,
займаючи площу 27,8 млн. га .( лісостеп -11,3 млн. га, степ- 16,5 ). На території СНД чорноземи також утворюють смугу, що починається в Молдові, а потім прямує через Україну, південну Росію ( Воронезька, Курська області, Ставропольський та Краснодарський краї ), північний Казахстан до Алтаю, площею~180 млн. га. У світі площа чорноземів складає~ 314 млн. га, це 2% суші: центральна Європа ( Німеччина, Польща, Румцнія, Угорщина, Чехія, Словаччина, схід Австрії ), центральна частина Північної Америки ( південь Канади - провінція Манітоба, північні регіони центральних штатів США - Міннесоти, Міссурі, Дакоти, Арканзасу, в межах Великих рівнин ).
Далі на південь простягається чорноземназона грунтів. Найбільший масив чорноземних грунтів розташований в Єразії. Починаючи на рівнинах Болгарії,Румунії, Угорщини, зона чорноземних грунтів простягається на схід через усю нашу країну, займаючи величезні простори на Півдні Європейської частини, у Північному Казахстані і Сибіру. Грунти чорноземного типу поширені також в Африці, Америці, у невеликій кількості трапляються на півдні Азії(півострові Індостан ) і в Австралії.
За підрахунками Л.І.Прасова,площа чорноземних грунтів на земній кулі становить 8,3 млн.км, або 5,6% від поверхні суші. У наведену величину входять чорні грунти тропічних областей (2,3 млн.кв.км.), генезис яких ще недосить вивчений. На південь від підзолистої, де провідним біологічним фактором є лісові рослинні формації,розташована чорноземна зона.Одною з основних причин, які привели до панування травянистих (лучно-степових і степових)формацій - головного фактора утворення чорноземних грунтів, є багацтво материнських порід карбонатів кальцію.
Роль кальцію в утворені чорнозему підкреслена вже тим,що і в підзолистій зоні поява льодовикових відкладів карбонатних порід там призводить до утворення дернових навіть чорноземоподібних грунтів або,принаймі,темніших, дерново-підзолистих грунтів.
Чорноземи утворюютьтся на різних за своїм походженням і геологічним віком породах ,починаючи від четвертиних лесів і кінчаючи продуктами вивітрювання масивно-кристалічних порід.Механічний склад материнських порід не має вирішального значення для чорнозему , бо чорноземні грунти можна знайти і на важких і на легких породах (гумусові піски ,сіропіски тощо) .Вирішує насамперед хімізм грунтотворної породи -вміст у ній CaCo3-джерело обміного Ca в грунті .Навіть на субпісках або глинистих пісках ,якщо їх колоїдні "сорочки" досить насичені кальцієм ,у відповідних умовах клімату з'являються грунти чорноземного характеру.Велике значення має і вік грунту.
Щодо кліматичних умов утворення чорнозему , то слід зауважити , що чорноземна зона , яка простягшлася з півдня на північ на багато сотень кілометрів і на тисячі кілометрів з заходу на схід ,охоплює райони з різними кліматичними умовами(Костичев) . Найхарактерніший для цієї зони помірний клімат,для більшої частини чорноземної області скоріше сухий ,ніж вологий;у північній частині це буде напіввологий (семігумідний),а в південій (семіаридний) ,який далі на південь переходить у клімат посушливого степу.За спостереженями кліматологів (Воєйков, Броунов), посередині чорноземної зони проходить смуга збільшеного атмосферного тиску ,так звана вісь затропічного барометричного максимуму,яка поділяє чорноземну зону на тдві частини: північно-західну й південо-східну, що характеризується різним напрямом пануючих вітрів і різними умовами зволоження: у першій переважають північно-західні вітри, у другій- південо-східні.
Щодо рослиності як фактора утворення чорнозему,то вже давно виявлено (Рупрехт),що чорнозем під лісом не утворюється, рослинність степів.На величезному просторі чорноземної області характер природної рослинності,яка брала участь у створенні чорноземних грунтів і панувала у час переваги перелогової системи землеробства ,міняється з півночі на південь:у північній частині цієї області поширені лучні степи з зімкнутим і густим травостоєм,багатою рослинністю,що утворилася в умовах достатньої вологості клімату.В міру просування на південь і поселення посушливості міняється і характер рослиних формацій,які брали участь у створені чорнозему і вкривали порівняно недавно чорноземні степи . Степ дедалі більше втрачає лучний характер, тому травостій зріджується (нестача вологи) ,чим раз більшу роль починають відігравати ксерофіти-трави,здатні переносити посуху.Нарешті,на південі окраєні чорноземної смуги маємо зріджений травостій,досить бідний розвиток рослиної маси, появу серед рослин дедалі більшої кількості ксерофітів- посухостійких видів і ехимерів - видів, що закінчують свою вегетацію за короткий весняний період. За віком грунтів чорноземна смуга старіша від підзолистої, бо вона в значній частині не була вкрита льодовиком.
Материнськими породами в чорноземній смузі є , головним чином, лес і лесовидні суглинки різного механічного складу і різного походження. На Україні в чесленних грунтових розрізах і природних відслоненнях у лесах - полових дрібно- пористих суглинках - не можна виділити ознак шаруватості, які б свідчили про те , що вони відкладені водою - стоячою або текучою , немає вних і решток водяних молюсок, зате трапляється черепашки наземних молюсок. У інших випадках, навпаки, знаходимо у лесовидних відкладах виразно помітну шаруватість, яка разом з рештками водяних молюсок свідчить про водяне походження таких суглинків.
Звідси виходить, що породи так званого лесовидного характееру зобовязані своїм утворенням різним факторам - вітру і воді .
Проте грунтовий покрив чорноземної зони далеко неодноманітний. Інакше і не може бути , бо грунтотворні фактори на величезному просторі чорноземної зони міняються - міняється механічний склад порід, міняються умови рельєфу, міняється клімат і мікроклімат , міняється і рослиність.
Флора не обмежується самою тільки травянистою рослиністю: у цілому ряді випадків у межі чорноземної зони вторгаються й деревні рослинні формації

 
 

Цікаве

Загрузка...