WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних - Курсова робота

що підлягає зніманню масштабом і площею знімання існуючим фотограмметричним обладнанням, а також техніко-економічними розрахунками.
Для даного курсового проекту враховуючи всі умови і особливості вибираємо стереотопографічний метод знімання (1-й варіант).
Варіант 1 технологічної схеми передбачає виконання рисовки рельєфу і знімання контурів з допомогою універсальних приладів. Дешифрування здійснюється за стереомоделлю камерально способом перенесення елементів польового дешифрування з фотосхем і фотознімків на графічний план.
Технологічна схема аерофотографічного знімання
До комплексу польових топографічних робіт при стереотопографічному зніманні входять такі процеси:
- маркірування контурних точок та геодезичних пунктів або розпізнавання (ідентифікація) чітких контурів на аерознімках;
- згущення знімальної планової основи;
- згущення знімальної висотної основи;
- дешифрування контурів.
Крім вище наведеного потрібно виконати польові роботи по створенню:
а) планової геодезичної основи:
- рекогностування пунктів тріангуляції та полігонометрії;
- виготовлення центрів та реперів;
- побудова зовнішнього знаку пунктів тріангуляції;
- закладка центрів та реперів;
- вимірювання напрямків на пунктах тріангуляції;
- кутові та лінійні виміри в полігонометрії;
б) висотної геодезичної основи:
- рекогностування ліній нівелювання;
- виготовлення і закладка реперів;
- нівелювання ліній;
в) знімальні роботи:
- маркування планово-висотних розпізнавальних точок;
- аерофотознімання;
- планово-висотна прив'язка аерознімків;
- дешифрування контурів і елементів рельєфу;
- знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
В комплекс камеральних робіт входить:
- обробка матеріалів тріангуляції і полігонометрії;
- обробка матеріалів нівелювання;
- обчислення планової і висотної прив'язки розпізнавальних точок;
- фотограмметричне згущення опорної мережі;
- рисовка рельєфу та викреслення і оформлення оригіналів плану;
- складання планів знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
1.2.3 Основні вимоги до зйомки забудованої території і підземних комунікацій
Завданням на технічне проектування передбачається знімання забудованої території і підземних комунікацій в населених пунктах, що попадають в межі даного об'єкту. Знімання контурної частини забудованих територій буде виконуватись аерофотографічним методом знімання на фотопланах.
Фотоплани слід виготовляти з використанням аерофотознімків, що одержані за допомогою довгофокусних аерофотоапаратів (з фокусом fк=200, 250, 300, 350, 500).
При дешифруванні забудованих територій на фотопланах повинні враховуватись спотворення за перспективу, напрям і густоту тіні, особливості зображення різних за конструкцією дахів і ін.
Для правильного визначення напрямку зміщення за перспективу на фотопланах при їх виготовленні слід поміняти головну точку знімання.
Особлива увага звертається на якість фотопланів.
Точність створювання фотопланів і планів на забудовані ділянки населених пунктів має задовольняти такі вимоги:
- середня помилка в положенні контурів з чіткими абрисами відносно точок знімальної основи не повинна перевищувати 0,5мм;
- середня помилка взаємного положення навколишніх контурів не повинна перевищувати 0,4мм;
- розходження контурів на порізах і сторонах рамок фотоплану не може перевищувати 0,4мм при суцільній капітальній забудові і не більше 0,6мм в інших районах населеного пункту;
- не збігання центрів отворів з точками при основі не повинні перевищувати 0,4мм, на незабудованій території-0,5мм.
У камеральних умовах для перевірки точності фотопланів крім визначення координат контрольних точок геодезичної основи і координат контрольних точок, що одержані із фотограмметричного згущення, використовувати проміри між пунктами і контурами з абрисів місцеположення пунктів геодезичних мереж.
За польових умов точність фотопланів на населені пункти слід перевіряти промірами між важливими контурами і геодезичними пунктами.
У формулярах до фотопланів дають:
- їх якісну характеристику;
- кількість зон трансформування знімків;
- висоту зон трансформування;
- записи про перевірку точності фотопланів по контрольних пунктах геодезичної основи і контрольних фотограмметричних точках та перевірку найважливіших чітких контурів за промірами, що вміщені в абрисах геодезичних пунктів.
Після виконання знімання забудованих територій здають:
- оригінали планів на твердій основі або на пластику і формуляри;
- абриси горизонтального і висотного знімання;
- польові журнали або результати вимірювання в накопичувачах інформації;
- схеми прокладання ходів знімальної основи;
- каталог координат і висот точок;
- схему розміщення планшетів знімання;
- список назв вулиць, провулків, майданів тощо затверджений органами місцевої влади;
- викопіювання для виконання зведень по рамках;
- акт польової перевірки приймання робіт;
- технічний звіт.
Знімання підземних комунікацій
Підземні комунікації і споруди, які мають пряме відношення до них є одним із елементів змісту топографічних планів.
На топографічних планах треба відображати точне планове і висотне положення підземних комунікацій установленої класифікації по трьох групах:
- трубопроводи;
- кабельні мережі;
- тунелі (загальні колектори).
Знімання підземних комунікацій треба виконувати на основі існуючої геодезичної мережі або планово-висотної знімальної основи, що створюється.
Точність знімальної основи повинна відповідати вимогам "Інструкції"[1].
Знімання існуючих підземних комунікацій проводять за наявності технічного завдання після рекогностування і обстеження.
Середні помилки планового положення точок підземних комунікацій, які визначені електронними приладами пошуку відносно найближчих капітальних будівель і точок знімальної основи не повинні перевищувати 0,7мм в масштабі плану.
Після виконання знімання і нівелювання існуючих підземних комунікацій здають:
- журнали вимірювання кутів, довжин ліній та нівелювання підземних комунікацій;
- абриси обстеження і прив'язок підземних комунікацій;
- схеми знімальної основи;
- схеми розміщення підземних комунікацій на планах масштабу 1:2000;
- таблицю характеристик підземних комунікацій;
- технічний звіт.
Наведені мною вище дані відповідають вимогам "Інструкції"[1].
?
1.2.5 Проектування планово-висотної прив'язки знімків
Проектування планово-висотноїприв язки аерознімків при стереотопографічному методі знімання виконують згідно вимог "Інструкції"[1].
До початку польових робіт розробляють робочий проект згущення знімальної основи, маркірування розпізнавальних знаків. В даному проекті використано топографічну карту масштабу 1:25000 для створення плану масштабу 1:2000.
Проект висотної підготовки аерознімків при розрідженій основі розробляють одночасно з проектом маркірування і планової підготовки аерознімків.
Робочий проект знімальної основи розробляють згідно з технічним проектом відповідно до вимог нормативних документів з фотограмметричних робіт при створенні

 
 

Цікаве

Загрузка...